Chronische veneuze insufficientie en open been

advertisement
Patiëntenvoorlichting Dermatologie
Chronische veneuze insufficientie en open been
De kuitspieren in de onderbenen spelen een belangrijke rol in het afvoeren van het bloed
richting hart. Bij elke samentrekking van deze spieren wordt bloed in de aderen
omhooggestuwd. In de aderen bevinden zich klepjes die ervoor zorgen dat het bloed wel
naar boven kan worden getransporteerd, maar niet naar beneden kan terugzakken. Op deze
manier wordt het bloed bij elke stap die men zet beetje bij beetje richting hart geduwd.
Wanneer de klepjes, die het bloed tegenhouden, stuk zijn (b.v. na een trombose) zakt het
bloed steeds weer terug in de benen en ontstaat er een te hoge druk op de kleine aderen,
waardoor vocht uit de bloedvaten kan treden (dikke benen), de bloedvaten verwijd raken
(spataderen) en er te weinig zuurstofrijk bloed naar de huid kan worden vervoerd. Er
ontstaat het beeld van de zogenaamde chronische veneuze insufficiëntie. De verschijnselen
hiervan zijn een moe en zwaar gevoel in de benen, vocht in de benen (oedeem), spataderen,
huidveranderingen (vooral in het gebied van de binnenenkel) zoals bruine verkleuringen,
eczeem en een slecht doorbloede littekenachtige huid en tenslotte het zogenaamde ulcus
cruris of open been.
Zwachtelen
Het belangrijkste element in de behandeling van de chronische veneuze insufficiëntie en
daarmee van het open been is het bevorderen van de bloedafvoer vanuit het been naar het
hart. Dit leidt tot vermindering van druk in de bloedvaten, vermindering van het oedeem en
daardoor een verbetering van de doorbloeding van de huid.
Dit wordt bereikt door het been te zwachtelen met een speciale techniek. Deze techniek
houdt in dat het been met twee zgn. korterekzwachtels, die tegen elkaar worden ingedraaid,
wordt verbonden. Hierdoor wordt bij staan en lopen druk op het been uitgeoefend die
wegvalt wanneer men gaat liggen. De zwachtels worden aangelegd door medewerksters van
de polikliniek dermatologie maar ook door wijkverpleegkundigen. Belangrijk is dat U goed
blijft lopen, zodat het oedeem door de kuitspieren actief wordt afgevoerd richting hart. Het
verband blijft in de regel gedurende 4-7 dagen dag en nacht zitten.
Elastische kousen
Helaas is het niet mogelijk de eerder genoemde defecte klepjes te repareren en zullen,
wanneer het oedeem is verdwenen (en een eventueel open been is genezen), de zgn.
therapeutische elastische kousen moeten worden aangemeten. Deze kousen nemen de
functie van de zwachtels over.
NB: de elastische kous dient ’s ochtends bij het opstaan te worden aangetrokken en
weer te worden uitgetrokken wanneer U naar bed gaat.
Steunkousen vallen onder de basisverzekering. Bij de juiste medische indicatie worden ze
vergoed. (maatkousen zijn o.a. zeker nodig wanneer het been afwijkende maten heeft,
wanneer er veel vocht in het been heeft gezeten of wanneer het nogal moeite heeft gekost
een open been dicht te krijgen).
Afhankelijk van uw verzekeraar heeft u over het algemeen recht op twee paar/stuks per jaar
of per veertien maanden.
Sommige aan- en uittrekhulpen zijn opgenomen in het basispakket. Uitgebreidere
aantrekhulpen kunnen aangevraagd worden met een recept van een arts. De vergoeding
verschilt per verzekeraar.
Wij adviseren altijd de eigen zorgverzekeraar te raadplegen voor de exacte vergoedingen.
Derm\web\37\april 2016
Download