Waarom kiezen voor biologische producten

advertisement
Waarom kiezen voor biologische producten?
Naast de zogenaamde bio winkels bieden ook meer en meer supermarkten biologische
producten als fruit, groente en vlees aan en zijn er goede en gezonde biologische
verzorgingsproducten op de markt. Voor het kiezen voor deze biologische producten zijn er
een heleboel goede redenen te bedenken, waarvan we er hier een aantal aanhalen.
Minder pesticiden en andere giftige stoffen
Voor biologische producten zijn chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen, kunstmest
of genetische manipulatie uit den boze!
Vertrouwen in het product en de inhoud ervan
Op de etiketten van biologische producten staat precies wat er in zit. In reguliere producten
zitten vaak smaakmakers, extracten e.d. waardoor de consument vaak in het ongewisse
blijft.
Een product mag bovendien alleen maar biologisch heten als meer dan 95 % van de
ingrediënten van biologische afkomst is.
Dierenwelzijn
Biologische producten houden niet alleen rekening met de mens, maar ook met de dieren.
Dieren die leven binnen de biologische agrarische bedrijven hebben meer ruimte, komen
meer buiten en krijgen gezond eten. Ook krijgen ze de tijd om te groeien en krijgen ze geen
onnodige medicijnen of supplementen (bijvoorbeeld om eigeel geler te maken).
De intensieve landbouw heeft ervoor gezorgd dat de leefomgeving van veel wilde dieren is
aangetast, terwijl biologische producten de leefomgeving van de dieren in het wild spaart.
Gezonde landbouwgrond, planten en mensen
Biologische productie draagt bij tot het voeden van de landbouwgrond door bijvoorbeeld het
strooien van compost en roteren van gewassen. Doordat de grond gezonder is, kunnen er
sterkere planten groeien die beter bestand zijn tegen ziektes. De ziektes die er zijn, zorgen
ervoor dat de natuurlijke vijanden, de kleine beestjes, ook weer aan het werk gaan en
sterker worden.
Als de basis van de voedselketen gezonder is, zijn wij bovenaan de voedselketen ook
gezonder.
Vergroten van werkgelegenheid
In de biologische sector wordt meer met de hand gewerkt dan binnen de conventionele
agrarische bedrijven. Een voorbeeld hiervan is onkruid wieden. Dit zorgt ervoor dat de
biologische bedrijven meer personeel aannemen.
Bijdragen aan de gezondheid van de arbeiders
De mensen die werken in de landbouw worden blootgesteld aan de pesticiden waarmee ze
werken. In de biologische sector zijn deze gevaarlijke stoffen echter niet aanwezig…
Een dier- en milieuvriendelijk agrarisch systeem
Door te kiezen voor biologisch ben je klant van al die boeren die inmiddels de overgang
hebben gemaakt naar een dier- en milieuvriendelijkere bedrijfsvoering. Hoe meer klanten er
zijn, des te meer signalen krijgen de winkels, boeren, fabrieken en overheidsinstanties dat
burgers waarde hechten aan biologische producten. Hierdoor zullen er steeds meer
biologische producten beschikbaar komen en zullen de prijzen van biologische producten
dalen.
Hoe kunt u bioproducten herkennen?
Volgens de Europese wetgeving zijn biologische producten (ook die
afkomstig uit het buitenland) te herkennen aan de vermelding 'afkomstig uit
de biologische landbouw'. Maar die vermelding gaat meestal gepaard met
het Belgische Biogarantielabel (of het Franse label AB), waarvoor strengere
normen gelden dan die van de Europese Unie.
Het logo 'Biologische Landbouw' is het biolabel van de Europese Unie.
Het particuliere label 'Nature et Progrès', dat voorkomt op sommige Belgische
producten, houdt ook rekening met maatschappelijke waarden, zoals de familiale
landbouw.
Bron: www.wwf.be, Green jump, biologisch en gifvrij opgroeien
(http://greenjump.worldpress.com)
Download