BSc project: Modeleren van het oxylipiden netwerk De

advertisement
BSc project: Modeleren van het oxylipiden netwerk
De systeembiologie houdt zich bezig met biologische netwerken. Zij kijkt hoe verschillende
biologische “componenten” onderling met elkaar verbonden zijn. Bij de oxygenase van meervoudig
onverzadigde vetzuren wordt een grote hoeveelheid verschillende verbindingen geproduceerd met
potentiele ontstekingsversterkende of ontstekings remmende eigenschappen zoals de
prostaglandines. Met de ontwikkeling van verschillende metabolomics platforms is het nu ook
mogelijk een reeks oxylipiden in plasma te meten. Om de werking van de oxylipiden beter te
begrijpen is het nodig een biologisch netwerk van de oxylipiden pathways te ontwikkelen. Omdat
helaas niet alle oxylipiden kunnen worden gemeten moet dit netwerk worden aangepast voor de
gemeten oxylipiden. Als het netwerk gereed is kan met simulaties de eigenschappen van het
netwerk worden bestudeerd.
Doel: Bouwen van een biologisch netwerk op maat voor gemeten oxylipiden. Simulaties om de
eigenschappen van het netwerk te bestuderen.
In dit project is belangstelling voor (wiskundige) modellen onontbeerlijk. Het project kent geen labwerk, je computer is je laboratorium.
Techniques: Modelleren met de computer.
Eis: Cursus Modellen voor ziekte en gezondheid
Tijd: 8 weken onderzoek en 2 weken verslag
Uitbreiding naar 5 maanden mogelijk: nee
Aantal deelnemers: 2
Download