Reeks 2

advertisement
HOOFDSTUK 7: ALGEMENE INDRUK
- DEFINITIE: VISUELE EN AUDITIEVE
BEOORDELING VAN DE PATIENT OP
AFSTAND
- DOEL: OP KORTE TIJD INFORMATIE
VERZAMELEN + ANAMNESE
GERICHT ONDERZOEK
PROBLEEM
ONVOLDOENDE GEDEFINIEERD
VOORBEELD: HOND MET ACUTE DIARREE
- ANAMNESE: BLIJFT LEVENDIG
GERICHT
- ALGEMENE INDRUK: ALERT
- ANAMNESE: ALGEMEEN ZIEK
- ALGEMENE INDRUK:
SOPOREUS, LIGGEN
ALGEMEEN
ONDERZOEK
PARAMETERS OM DE ALGEMENE INDRUK TE
BEPALEN
1. BEWUSTZIJNSNIVEAU
ALERT,SOPOR, STUPOR, COMA
2. GEDRAG
EVENWICHTIG, ONRUSTIG, ANGSTIG,
AGRESSIEF
3. HOUDING
STAAND, ZITTEND, LIGGEND, GESTREKTE
HALS
4. GANG
SOEPEL, STIJF, KREUPEL, INCOORDINATIE
PARAMETERS OM DE ALGEMENE INDRUK TE
BEPALEN
5. LICHAAMSBOUW
VERHOUDING VOORHAND/ACHTERHAND,
BUIKOMVANG
6. VOEDINGSTOESTAND
OBESITAS, MAGER, CACHEXIE
7. VACHT
DOF, ALOPECIA, HYPERPIGMENTATIE
DEPIGMENTATIE
PARAMETERS OM DE ALGEMENE INDRUK TE
BEPALEN
8. ABNORMALE GELUIDEN
- (SPINNEN EN GROMMEN),
- INSPIRATOIRE STRIDOR BIJ BRACHYCEFAAL
- PIEPENDE ADEMHALING, HOESTEN, NIEZEN
9. IN HET OOG SPRINGENDEAFWIJKINGEN
EPISTAXIS, OORHEMATOOM, TUMOREN,
OEDEEM
UITVOERING ALGEMENE INDRUK
- TIJDENS BINNENLATEN EN/OF ANAMNESE
- WEEGSCHAAL
- PALPATIE VOOR BEPALING VOEDINGSTOEST.
- ANAMNESE NIET STOREN DOOR UITVOERING
DIE PLAATSVINDT OP TAFEL OF OP DE GROND
HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK
- DEFINITIE: VISUEEL EN MANUEEL ONDERZOEK
- DOEL: OP KORTE TIJD INFORMATIE VERZAM.
+ ANAMNESE
+ ALGEMENE INDRUK
PROBLEMEN DEFINIEREN
VERLOOP VERDER ONDERZOEK BEPALEN
(DELEN VAN) ORGAANSYSTEMEN DIE VERDER
ONDERZOCHT ZULLEN WORDEN
VOORBEELD : ACUTE DIARREE
ANAMNESE + ALGEMENE INDRUK
NIET ALGEMEEN ZIEK
ALGEMEEN ZIEK
GERICHT ONDERZOEK
(VB: FECESONDERZOEK)
OF BEHANDELING
ALGEMEEN
ONDERZOEK
VB: LYMFEKNOOP
GERICHT ONDERZOEK ( VB: BIOPT)
REFERENTIES HANDBOEKEN
TEXTBOOK OF VETERINARY INTERNAL MEDICINE,
DISEASES OF THE DOG AND THE CAT
FOURTH EDITION, 1995, VOLUME 1 EN 2.
EDITORS: S.J. ETTINGER EN E.C. FELDMAN
UITGEVERIJ: W.B. SAUNDERS PHILADELPHIA
REFERENTIES HANDBOEKEN
SMALL ANIMAL INTERNAL MEDICINE
SECOND EDITION, 1998, EEN VOLUME
EDITORS: R.W.NELSON EN C.G.COUTO
UITGEVERIJ: MOSBY, ST. LOUIS
HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK
1. DE ADEMBEWEGINGEN
A. DE DIEPTE: VERDIEPING VOORAL BIJ
DYSPNEE EN ZUCHTEN
HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK
1. DE ADEMBEWEGINGEN
B. TYPE: - NORMAAL: COSTO-ABDOMINAAL
-
COSTALE COMPONENT VNL BIJ
INSPIRATOIRE DYSPNEE
-
ABDOMINALE COMPONENT VNL BIJ
EXPIRATOIRE DYSPNEE
- PENDELENDE ADEMHALING:
UITZETTEN THORAX EN INVALLEN
ABDOMEN BIJ INSPIRATIE
HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK
1. DE ADEMBEWEGINGEN
A. DE DIEPTE
B. TYPE
C. RITME: - NORMAAL = REGELMATIG
- PERIODIEK ADEMEN: SOMS BIJ LAGE
ARTERIELE PCO2 DOOR HYPERVENTILATIE (SEDATIVA)
D. FREQUENTIE
FREQUENTIE = TACHYPNEE
AH-STILSTAND = APNEE
HOOFDSTUK 8: ALGEMEEN ONDERZOEK
2. DE POLS
- BEGRIP POLS: CFR HUMANE GENEESKUNDE
- POLSGOLF
- ARTERIA FEMORALIS
A. GELIJKMATIGHEID
- NORMAAL: PULSUS AEQUALIS
PULSUS PARADOXUS
- PATHOLOGISCH: PULSUS INAEQUALIS
TENZIJ HET EEN PULSUS PARADOXUS IS
SA-KNOOP
AV-KNOOP
HISBUNDEL
SA-KNOOP
AV-KNOOP
HISBUNDEL
ORTHOSYMPATICUS
PARASYMPATICUS
P
O
T
E
N
T
I
A
A
L
DEPOLARISATIE PACEMAKERCEL
TIJD
2. DE POLS
A. GELIJKMATIGHEID (SLAAT OP POLSVOLUME)
B. RITME !!!
NORMAAL: REGELMATIG RITME OF IN RUST
DIKWIJLS SINUSARITMIE
(RESPIRATOIRE SINUSARITMIE)
TIJDENS INSPIRATIE NEEMT VAGALE TONUS AF
TOENAME HART- EN POLSFREQUENTIE EN
AFNAME VAN HET POLSVOLUME
TIJDENS EXPIRATIE GEBEURT OMGEKEERDE
ONREGELMATIG HART- EN POLSRITME EN
ONREGELM POLSVOLUME (PULSUS PARADOXUS)
DE POLS
C. DE POLSAMPLITUDE OF POLSVOLUME
- KRACHTIGE POLS: ANGST, KOORTS, ANEMIE
- ZWAKKE TOT DRADERIGE POLS: OBESITAS,
SHOCK, AORTASTENOSE
D. POLSDEFICIT = POLSUITVAL
PALPEREN + AUSCULTEREN
VB: HARTFREQUENTIE 240/min
POLSFREQUENTIE 110/min
POLSDEFICIT IS PATHOLOGISCH EN VNL
GEZIEN BIJ PATHOLOGISCHE ARITMIEEN
DE POLS
(E. DE VORM)
F. DE FREQUENTIE
- IN RUST: 60 - 120 / MIN BIJ DE HOND
12O - 180/ MIN BIJ DE KAT
G. DE SYMMETRIE
- NORMAAL: LINKS EN RECHTS ZELFDE VOLUME
- ASYMMETRIE: BIJ VERANDERINGEN DISTAAL
VAN DE BIFURCATIE VAN DE AORTA
UITVOERING:
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

cijfers

15 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards