Het project en omgeving Projectleider Werkgroepleiders Secretaris

advertisement
Hoofdstuk 2 Mensen en projecten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Lijnorganisatie
Projectorganisatie
Opdrachtgever
Gebruikers
Projectleider
Projectleden
Taakgericht en mensgericht leiderschap
Werken in een project
Teamrollen volgens Belbin
Teamafspraken
Brainstormen
Onderhandelen
Besluiten nemen in een project
Samenhangende projecten
Een project uitbesteden
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
1
Lijnorganisatie
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
2
Projectorganisatie
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
3
Projectorganisatie
Directie
Stuurgroep
• Beheersen meerdere projecten
• Informatie-uitwisseling
• Bestaat uit directielid
+ projectleiders
Stuurgroep
Linking pin
Project
groep
Werk
groep
Project Project
groep groep
Werk
groep
Verschillende
Projecten in één bedrijf
Werkgroep
• Uitvoering deeltaken
• Bestaat uit projectleden
Linking pin
Samenwerking
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
4
Het project en omgeving
Stake holders
Interne opdrachtgever
Afdelingen
Andere projecten
Directie
Moeder organisatie
(eigen bedrijf)
Projectleider
Werkgroepleiders
Secretaris
Archivaris
Projectleden
Projectgroep
Ext. Opdrachtgever
Leveranciers
Consultants
Klanten
Overheid
Referentiegroep
Buitenwereld
Uitwisseling van:
- Informatie
- Geld
- Middelen
- Mensen
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
5
Competentie
Een competentie is de combinatie van
kennis
vaardigheden
houding
gedrag
die nodig is om in een bepaalde beroepssituatie goed te kunnen functioneren.
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
6
‘Competenties’ Projectleider
enthousiast anderen kunnen motiveren
het lef hebben zich als leider te gedragen
taakgericht kunnen werken
goede communicatieve vaardigheden bezitten
om kunnen gaan met conflicten
hoofd- en bijzaken van elkaar onderscheiden (helicopterview)
vooruit kunnen denken
pro-actief zijn
kunnen onderhandelen, bijvoorbeeld met de opdrachtgever
kunnen omgaan met onzekerheden
kunnen organiseren en delegeren.
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
7
Verantwoordelijkheden Projectleider














Onderhandelen met opdrachtgever
Zorgen voor juist plan van aanpak (PvA)
Bekend maken van PvA bij …
Goedkeuring verkrijgen PVA …
Voortgang rapporteren aan …
Zorgen voor externe communicatie
De dagelijkse leiding nemen binnen het team
Werkverdeling binnen het projectteam
Voorzitten van de projectteamvergaderingen
Zorgen voor een goede motivatie binnen projectteam
Oplossen van conflicten
Projectleden "uit de wind houden"
Bewaken van de planning, budget en kwaliteit
Voorschrijven hulpmiddelen en technieken
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
8
Werken in een project - Teambuilding
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
9
Tweebazen probleem
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
10
Belbin teamrollen
Bedrijfsman
Vormer
- uitvoerder
- organisator
- prestatiegericht
- gedreven
‘Plant’
- onafhankelijk denker
Monitor (waarschuwer)
- ‘generator’
- ideeën mens
- kritisch
- analyserend
Brononderzoeker
Afmaker/zorgdrager
- extern gericht
- enthousiast
- ordelijk
- efficient
Voorzitter
Groepswerker
- procesbegeleider
- coördinator
- sociaal
- vriendelijk, mild
Specialist
Boek: Projectmanagement
Auteur: Roel Grit
11
Download