Luistertaak : de Romeinen

advertisement
Luistertaak: De Romeinen.
Luistertaak: De Romeinen.
Ga naar www.schooltv.nl/beeldbank
Type in bij de zoekbalk: Het Romeinse Rijk.
Start het filmpje met het volgende plaatje:
De vragen:
Wat werd de noordgrens van het Romeinse Rijk?
Welk land is dat nu?
Waaruit bestond het leven in een castellum?
Hoe zag de kledij van een Romeinse soldaat er uit?
Hoe lang bleef een man soldaat?
Wie maakte in het noorden een einde aan het Romeinse Rijk?
Ga naar www.schooltv.nl/beeldbank
Type in bij de zoekbalk: Romeinen in ons land.
Start het filmpje met het volgende plaatje:
De vragen:
Welke voedingswaren brachten de Romeinen mee naar ons land?
Noem enkele voorwerpen die de Romeinen meebrachten.
Hoe werd er tot dan betaald in onze contreien?
Hoeveel potten kon je per dag op een draaischijf draaien?
Waarmee schreven de Romeinen?
Er waren grote verschillen tussen Germanen en Romeinen. Som er enkele op.
Godsdienst:
Woonst:
Wat vind jij de knapste uitvinding van de Romeinen?
Ga naar www.schooltv.nl/beeldbank
Type in bij de zoekbalk: Alle wegen leiden naar Rome.
Start het filmpje met het volgende plaatje:
De vragen:
Waarom legden de Romeinen verharde wegen aan?
Toon aan dat deze wegen nu nog altijd bekend zijn.
Ga naar www.schooltv.nl/beeldbank
Type in bij de zoekbalk: Water in het oude Rome.
Start het filmpje met het volgende plaatje:
De vragen:
Hoe zagen de flatgebouwen er uit in de Romeinse tijd?
Waar kon je water halen?
Waar ging je naar het toilet?
Hoeveel inwoners telde de stad Rome?
Wat is een aquaduct?
Wat is een badhuis?
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards