Unieke internationale studie van Securex peilt naar de vitaliteit

advertisement
Persbericht
21 april 2011
Zijn Belgen lui of efficiënt?
Lui, schampert de buitenlandse pers, omwille van weinig werkuren
Productief, ondernemend en efficiënt, zo blijkt uit een studie van
Securex
Brussel, 21 april 2011 – In de week van 11 april verschenen
verschillende krantencommentaren op een studie van de Organisatie
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die in totaal
29 landen bespreekt. De Belg blijkt kampioen in weinig werken. Met
gemiddeld zeven uur per dag werken de Belgen het minst, al dan niet
betaald. De buitenlandse pers noemt de Belgen „lui‟. Securex stelt na
onderzoek vast dat de interpretatie van de resultaten „enige‟ nuancering
vereist. “Zelf noemen we de Belg graag „efficiënt‟”, beargumenteert Luc
Deflem, CEO Securex. En zo blijkt ook uit de studie1 van Securex,
internationale speler in HR-dienstverlening.
De laatste editie van „Society at a Glance‟, een OESO-studie die een overzicht
biedt van sociale trends en beleidsontwikkelingen in de OESO-landen, reveleerde
in de week van 11 april enkele opmerkelijke cijfers over België. Uit het
onderzoek, gebaseerd op indicatoren uit zowel de OESO-databanken als andere
bronnen, blijkt dat Belgen gemiddeld slechts 7 uur per dag wijden aan betaald
en onbetaald werk. Hiermee behalen we de laagste totale werktijd in vergelijking
met de 28 andere OESO-landen. Het OESO-gemiddelde bedraagt 8 uur per dag.
Internationale verschillen in aantal gewerkte minuten per dag
Bron: OECD, Society at a Glance 2011
1
De white paper ‘International groundbreaking research on country-specific differences in employee
engagement’ (gepubliceerd in april 2010) is gratis te downloaden op www.securex.be/whitepapers. Het
onderzoek werd uitgevoerd bij 3.017 werknemers uit 8 verschillende landen: België (n = 302), Frankrijk (n =
403), Nederland (n = 302), het Verenigd Koninkrijk (n = 405), Duitsland (n = 402), Spanje (n = 300), Zweden
(n = 301) en de VS (n = 602). De enquêtegegevens werden tussen 10 en 26 juni 2009 verzameld door middel
van online onderzoekspanels, representatief voor de bevolking van hun land. De studie brengt de perceptie van
werknemers in kaart .
1
Persbericht
21 april 2011
Belgische werknemers scoren opmerkelijk beter op het gebied van
productiviteit en ondernemingszin dan andere Europeanen en
Amerikanen.
Uit de studie van Securex blijken de werknemers in het Verenigd Koninkrijk en
Spanje het minst performant, terwijl de werknemers in Nederland en België de
hoogste prestaties tonen.
Internationale verschillen in Performance
Belgische en Nederlandse werknemers scoren significant hoger op (bijna) alle
indicatoren voor Performance: ze rapporteren een hogere productiviteit,
betrokkenheid bij het werk, tevredenheid en motivatie dan het gemiddelde
van de andere landen. Samen met de Amerikanen voelen Belgen zich sterker bij
hun organisatie betrokken in vergelijking met de overige landen. Britten
scoren het slechtst op al deze variabelen. En ten slotte scoren Belgische,
Zweedse en Amerikaanse werknemers significant hoger op ondernemingszin
dan de andere landen.
Internationale verschillen in indicatoren voor Performance en ondernemingszin
2
Persbericht
21 april 2011
Een aantal frappante internationale verschillen die deze studie aan het
licht bracht:
 Nederlandse (94%), Belgische (93%) en Franse (92%) werknemers
vinden hun werk zinvol, terwijl Britse werknemers een stuk lager scoren
(78%).
 Slechts 14% van de Belgische en 16% van de Nederlandse werknemers
verklaren zich akkoord met de uitspraak „De laatste tijd presteer ik
minder goed‟. Franse (29%) en Amerikaanse (28%) werknemers
vormen hier de hekkensluiters.
 Nederlanders en Belgen tonen de meeste motivatie om te gaan werken
(respectievelijk 91% en 86%). Amper 7 op 10 Spaanse en Britse
werknemers voelen zich gemotiveerd.
 Belgische werknemers houden duidelijk niet van half werk (96%). Dus
ook met betrekking tot deze maat van ondernemingszin manifesteren ze
zich in de hoogste regionen van de studie. Zweden bijvoorbeeld scoort
op dit item slechts 86%.
 Belgische en Nederlandse werknemers zijn waarachtige ambassadeurs
van hun organisatie en verdedigen deze manifest met hart en ziel (82%
en 76%). In de andere landen is dit aanzienlijk minder met de slechtste
score in het VK (6 op 10 werknemers).
Belgen behoren tot de top 5 van efficiënte werknemers in de OESO
Men zou bovenstaande bevindingen kunnen nuanceren met het argument dat
het percepties van werknemers betreft en dus geen meting van de werkelijke
prestatie en productiviteit van werknemers. Dit geldt evenwel voor alle landen in
de studie, wat de vergelijkbaarheid alleen maar ten goede komt. Een andere
interpretatie van deze resultaten zou kunnen inhouden dat Belgen en
Nederlanders hun prestaties eerder overwaarderen in vergelijking met
werknemers uit andere landen. Dat er toch waarheid schuilt in deze
perceptiemeting, blijkt uit het „BBP per gewerkte minuut‟, die Securex berekende
op basis van de cijfers uit de OESO-studie en het Bruto Binnenlands Product
(BBP) per capita in 2009 volgens het Internationaal Monetair Fonds. Deze „maat
voor efficiënt werk‟ werd becijferd voor elk van de landen uit de OESO-studie.
De vergelijking levert enkele opvallende resultaten op. Belgen blijken de 5de
plaats te bekleden wat betreft de efficiëntie van ons werk. Een markant verschil
met onze rode lantaarn – en dus 29ste plaats - inzake het aantal gewerkte uren.
Natuurlijk helpen de Belgische welvaart en de daaruit voortvloeiende technische
mogelijkheden hier een handje, maar dit neemt niet weg dat de Belgen efficiënt
werk leveren.
3
Persbericht
21 april 2011
Internationale verschillen in BBP per gewerkte minuut
Bron: berekening door Securex op basis van OESO-studie en BBP volgens Internationaal Monetair Fonds
Luc Deflem, CEO Securex, legt uit: “het aantal
uren dat werknemers presteren is op zich geen
doorslaggevende factor om hun inzet of het
gebrek ervan te bepalen. We beoordelen hen
beter op basis van output en efficiëntie. De
prestaties en de daaruit vloeiende toegevoegde
waarde voor de organisatie, daar gaat het om.”
4
Persbericht
21 april 2011
Securex
Securex biedt specifieke expertise, adviezen en innovatieve oplossingen in alle domeinen van het
beheer van het menselijk kapitaal en gelooft rotsvast dat voor de groei van een onderneming niets
belangrijker is dan zijn medewerkers. De baseline luidt dan ook ‘human capital matters’. Het zopas
verkregen Investors in People certificaat bewijst dat het bedrijf al met zijn eigen personeel begint.Tot
zijn klantenportfolio behoren particulieren, starters en zelfstandigen, maar ook kleine, middelgrote en
grote ondernemingen en openbare besturen.
De Securex Groep steunt op 6 kerncompetenties: HR Services, Health & Safety, HR Insurance, HR
Consulting, Social Admin en HR Research. Securex biedt een brede waaier aan producten en
diensten, gaande van een ziekenfonds voor particulieren, loonadministratie en aangepaste
verzekeringsproducten tot en met specifiek advies op het vlak van rekrutering, preventie en welzijn op
het werk, talent management en personeelsonderzoek voor bedrijven en zelfstandigen.
Securex behaalde in 2009 een omzet van 226 miljoen euro. De Groep telt in België 1.600
medewerkers verdeeld over 26 regionale kantoren. Zij verzorgen de dienstverlening voor meer dan
150.000 particulieren en bedrijven, voor meer dan 110.000 zelfstandigen en zowat 5.400
bevoorrechte partner-boekhouders, -makelaars en -accountants. De Groep Securex is eveneens
actief in Luxemburg en Frankrijk.
Perscontacten
Securex
Bo De Ridder - Press Relations
Tel. 02 729 92 78 - E-mail: [email protected]
Thierry Constant – Group Communication Manager
Tel. 02 729 94 11 – E-mail: [email protected]
Sint-Michielswarande 30
1040 Brussel
Interel Belgium
Isabelle Roels & Stéphanie Deleul
Tel. 02 761 66 30 – 44
E-mail: [email protected][email protected]
Tervurenlaan 402
1150 Brussel
5
Download