Informatie aan de pers Terugplaatsen van één embryo van 5 dagen

advertisement
Jeroen DE SAMBLANCX / Raf VAN DYCK
Persdienst Vrije Universiteit Brussel
Tel. +32 (0)2 629 12 31 / 21 37
www.vub.ac.be
Edgard Eeckman
Communicatiemanager AZ-VUB
Tel. 02 477 80 81
www.az.vub.ac.be
Informatie aan de pers
Datum: 31 maart 2006
Betreft: Terugplaatsen van één embryo van 5 dagen oud vergroot significant de kans op
bevalling.
Terugplaatsen van één embryo van 5 dagen oud vergroot
de kans op bevalling.
Vrouwen jonger dan 36 jaar, die hun eerste of tweede cyclus van IVF (in vitro
fertilisatie) ondergaan, hebben meer kans op een succesvolle zwangerschap als men
een embryo van vijf dagen oud in de baarmoeder terugplaatst. Van embryo’s die vijf
dagen oud zijn kan men immers preciezer de groeicapaciteit bepalen. Bovendien
vermijdt het terugplaatsen van één enkel embryo in plaats van twee de kans op
meerlingzwangerschappen. Dat blijkt uit een onderzoek bij 351 vrouwen die zich
tussen juli 2003 en november 2004 in het Academisch Ziekenhuis van de Vrije
Universiteit Brussel aangeboden hebben.
176 onder hen kregen één embryo van drie dagen oud teruggeplaatst en 175 onder hen
kregen één embryo van vijf dagen oud teruggeplaatst. In de tweede groep werden
opmerkelijk meer succesvolle zwangerschappen (41,7%) en effectieve geboortes (32%)
genoteerd dan in de eerste groep (respectievelijk 33,5% en 21,6%).
De resultaten van dit onderzoek verschenen op 16 maart in het wetenschappelijk
tijdschrift “New England Journal of Medicine”. Dat het hier om een baanbrekende
studie gaat wordt nog eens benadrukt door het feit dat New England Journal of
Medicine er ook zijn editorial aan gewijd heeft. Daarin neemt het NEJM deze studie als
uitgangspunt voor mogelijke aanpassingen in de Amerikaanse richtlijnen.
Dit onderzoek toont aan dat het terugplaatsen van één embryo i.p.v. meerdere evengoed tot
succesvolle zwangerschappen kan leiden. Veel patiënten vragen nog steeds om meerdere
embryo’s terug te plaatsen om zo de kans op een succesvolle zwangerschap te vergroten.
Maar op die manier vergroot ook de kans op meerlingzwangerschappen en dat brengt naast
extra kosten ook medische risico’s met zich mee.
Dit onderzoek sluit aan op de recente Belgische wetgeving (2003) op de terugbetaling van
een IVF-behandeling. Die bepaalt dat, voor vrouwen jonger dan 36 jaar, de
laboratoriumkosten van een IVF-behandeling terugbetaald worden als bij de eerste poging
slechts een embryo wordt ingeplant.
Om de resultaten van dit onderzoek verder te kunnen verfijnen zal men werk moeten maken
van methodes om vijf dagen oude embryo’s te bewaren in de beste condities
(cryopreservatie). Daarnaast is ook nog meer onderzoek nodig om na te gaan of deze
zwangerschapscijfers kunnen verhoogd worden na terugplaatsing van genetisch gescreende
embryo’s.
Meer informatie (enkel voor pers !)
Prof. Dr. Paul Devroey, Tel. 02 477 66 11, GSM 0477 38 08 89,
E-mail : [email protected]
U kan het artikel “Transfer of single Blastocyst-stage versus cleavage-stage embryos”
nalezen via http://content.nejm.org/current.shtml
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards