Overgewicht schaadt eicel en embryo

advertisement
Overgewicht schaadt eicel en embryo
De Standaard, 04 Feb. 2015, Pagina 7
Vrouwen die te zwaar zijn, maken minder kans op een normaal embryo. Mogelijk krijgen
de kinderen later ook vaker ziektes als diabetes.
Hoe zwaar een vrouw is en hoe gezond ze eet, heeft gevolgen voor haar kinderwens.
De bevruchte eicellen van obese vrouwen ontwikkelen zich minder vaak tot een embryo
dan die bij vrouwen met een normaal gewicht. En als zich uit een bevruchte eicel van
een obese vrouw toch een embryo vormt, loopt het kind na de geboorte mogelijk meer
risico op stofwisselingsziekten. Dat blijkt uit het doctoraatsonderzoek van Sara Valckx
(Universiteit Antwerpen).
Bij zwangere vrouwen komt obesitas - een BMI van 30 of meer - vrij vaak voor. In
eerdere studies bleek dat meer dan één op de tien zwangere vrouwen in Vlaanderen
obees is, en dat aandeel neemt toe. Om na te gaan wat het effect is van het overgewicht
op de bevruchte eicel en het embryo, volgden de Antwerpse onderzoekers vrouwen die
ivf-behandelingen ondergaan om zwanger te worden. Ze vroegen hen naar hun
gewicht en eetgewoonten, analyseerden hun bloed en onderzochten de eicellen die
werden ontnomen voor bevruchting in het lab.
Verzadigde vetten
'De vrouwen die obees waren, hadden beduidend minder kans dat een
bevruchte eicel zich tot een perfecte embryo zou ontwikkelen', zegt Valckx' promotor
professor Jo Leroy. 'We wijten dat aan de verzadigde vetzuren. Bij obese personen
komen ze veel meer in het bloed voor. Nu hebben we aangetoond dat bij obese
vrouwen ook meer verzadigde vetten in het vocht van het eiblaasje zitten. De eicel is
dus zeker niet geïsoleerd van haar omgeving, zoals we vroeger dachten.'
Hoe de embryo's, als ze toch ontstaan, zich verder ontwikkelen tijdens de eerste weken,
hebben de onderzoekers bij muizen bestudeerd. Het ging om muizenembryo's die
ontstaan waren uit eicellen die in de proefbuis aan verzadigde vetzuren
werden blootgesteld. De embryo's bleken zich wel te ontwikkelen, maar hun
stofwisseling was verstoord. Ze konden bijvoorbeeld niet goed glucose opnemen uit de
omgeving.
Hart- en vaatziektes
'De kans is groot dat dit ook voor mensen geldt, en het kan gevolgen hebben voor het
latere leven', zegt Leroy. 'Buitenlandse studies toonden al aan dat muizen uit foetussen
met een verstoorde stofwisseling later diabetes of hart- en vaatziektes krijgen. Ze lijden
aan de aandoeningen die ze al als embryo hebben meegemaakt.'
'Vrouwen die aan kinderen willen beginnen, moeten weten dat het moederschap nog
vóór de bevruchting begint. Een te hoog lichaamsgewicht en ongezonde voeding voor
de zwangerschap zijn niet goed voor de eicel en het kind.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards