Presentatie objectieven college van Geneesheren Reproductieve

advertisement
College van Geneesheren
Reproductieve Geneeskunde
Samenstelling college 2003-2006:
A. Van Steirteghem, Voorzitter
B. Lejeune, Vice-président
D. De Neubourg, Secretaris
C. Wijns, Secrétaire
M. Dhont, Lid
M. Dubois, Membre
Y. Englert, Membre
F. Vandekerckhove, Lid
Epidemiologie: F. Colart (ULB)
Secretariaat:
H. Deckers
24 november 2004
OBJECTIEVEN COLLEGE REPRODUCTIEVE
GENEESKUNDE
• Optimale verzameling en analyse van gegevens
• Vermindering van aantal IVF meerlingen met
inbegrip van tweelingen. Opvolgen evolutie
hiervan na 1 juli 2003
• Analyse en remediëring van verschillen in
resultaten tussen centra
• Evaluatie van alle verwikkelingen na
geassisteerde voortplanting
24 november 2004
REGISTRATIE
-
Verplicht en “on-line” (KB februari 1999)
-
Optimale verzameling van de gegevens
-
Analyse van de gegevens
-
Algemene rapportering
-
Rapportering naar de individuele centra
-
Remediëring van verschillen in resultaten tussen centra
-
Bespreking resultaten met alle centra
-
Jaarverslag
24 november 2004
KB VAN 4 JUNI 2003 (BS 16 juni 2003)
-
Leeftijd van vrouw is maximaal 42 jaar
-
Maximaal 6 cycli per vrouw
-
Cyclus = geheel van laboratoriumactiviteiten vereist voor
inseminatie bmv IVF/ICSI van eicellen
-
Zorgprogramma moet VOOR ALLE PATIENTEN voorwaarden
naleven
-
Financiering dekt forfaitair laboratoriumkosten van de
reproductieve geneeskunde, met name personeel,
apparatuur, materiaal en indirecte kosten
24 november 2004
KB VAN 4 JUNI 2003 (BS 16 juni 2003)
Kosten laboratoriumprocedures: opzoeken van kiemcellen met het oog
op inseminatie, IVF/ICSI, kweek van de embryo’s en de morfologische
evaluatie ervan alsmede de cryobewaring (invriezing, opslag,
ontdooiing) van de embryo’s
24 november 2004
MODALITEITEN VOOR DE REGELING INZAKE
MEDISCH GEASSISTEERDE VOORTPLANTING
(Bijlage 15)
Er is beperking van aantal getransfereerde embryo’s
rekening houdend met leeftijd van de vrouw en de rangorde
van de cyclus
1.Leeftijd van vrouw = (tot en met) 35 jaar (di < 36 jaar)
•
1ste poging
1 vers embryo
•
2de poging
1 vers embryo
tenzij onvoldoende kwaliteit dan 2 (zie verder)
•
3de tot 6de poging maximum 2 embryo’s
24 november 2004
MODALITEITEN VOOR DE REGELING INZAKE
MEDISCH GEASSISTEERDE VOORTPLANTING
(Bijlage 15)
2. Leeftijd van vrouw > 35 en = 39 jaar (di  36 tot en met < 40 jaar)
• 1ste en 2de poging:
maximum 2 embryo’s
• 3de tem 6de poging:
maximum 3 embryo’s
3. Leeftijd van vrouw > 39 en = 42 jaar (di  40 en < 43 jaar)
• geen beperking van het aantal embryo’s
4. Bij gebruik van ontdooide embryo’s mogen maximum 2 embryo’s
worden teruggeplaatst
24 november 2004
ACTIEPUNTEN naar aanleiding van 1 juli 2003 terugbetaling IVF :
•
Hoe nauwkeurig worden de voorwaarden vervuld van IVF bij RIZIVpatiënten?
•
Zelfde vraag ook bij cryo-cycli (max. 2 embryo’s)
•
Wat zijn de resultaten in termen van klinische zwangerschappen :
één-en tweelingen?
•
Zelfde vraag ook bij cryo-cycli
•
Wat zijn de resultaten bij niet RIZIV-patiënten?
24 november 2004
PREVENTIE MEERLINGEN NA IVFICSI
• Geen drielingen
• Aantal tweelingen nu ± 25% halveren na twee jaar
24 november 2004
• Registratie van non-IVF is noodzakelijk
 meer dan 30% meerlingen na fertiliteits-
behandeling afkomstig van gecontroleerde ovariële
stimulatie voor non-IVF behandeling
24 november 2004
• VOLDOENDE BUDGET NOODZAKELIJK EN OP
VOORHAND BESCHIKBAAR
• Wetenschappelijke vergadering is gepland in 2006
ter evaluatie van resultaten
24 november 2004
Download