Onderzoek aan embryonale stamcellen: moraal en godsdiensten

advertisement
Onderzoek aan embryonale
stamcellen: moraal en godsdiensten
2/10/2011
1
De hoofdauteur: Kristina Hug
2/10/2011
2
Wetten in de EU met betrekking tot onderzoek
aan menselijke ES cellen
2/10/2011
3
Moraal
“[...] morality (like obscenity) is
one of those things that arbiters
(more specifically, patent
examiners) are likely to have a
hard time defining."
Nature Biotechnology 21, 341 (2003)
2/10/2011
4
Metaphysik der Sitten (Kant, 1785)
„... denn der Mensch kann
von keinem Menschen ...
bloss als Mittel, sondern
muss jederzeit zugleich als
Zweck gebraucht werden,
und darin besteht eben
seine Würde, dadurch er
sich ... über alle Sachen
erhebt ...“
2/10/2011
Immanuel Kant (1724-1804)
5
Je hebt een blastocyst en een baby in
een brandend huis. Je kan slechts één
redden. Wat zou je doen?
2/10/2011
6
Roomskatholieke,
orthodoxe en
orthodox protestante
godsdiensten
2/10/2011
7
• Het menselijk
leven is heilig in
alle stadia van
ontwikkeling
• Het menslijk
embryo heeft de
status van mens
vanaf de
conceptie en
heeft daarom het
recht op leven
2/10/2011
8
• Zelfs stamcellijnen die al bestaan mogen niet voor
onderzoek en therapie gebruikt worden, zodat
nieuwe opkweek ontmoedigd wordt.
• Het doel heiligt niet altijd de middelen
2/10/2011
9
•
•
•
2/10/2011
Augustinus (5e eeuw): De foetus is een deel van het
lichaam van de moeder en heeft daarom geen
waarnemingsvermogen
Thomas von Aquin (1225-1274): Mannelijke embryo's
ontvangen na ca. 40 dagen in de baarmoeder een ziel,
vrouwelijke na ca. 80 dagen
Pius IX (1869): De zygoot moet vanaf de conceptie als
menselijk persoon beschouwd worden
10
Vrijzinnig-protestante
godsdiensten
2/10/2011
11
•
•
2/10/2011
Het leven van een embryo is heilig vanaf de conceptie.
Onder bepaalde omstandigheden wordt onderzoek aan
embryonen tot 2 weken toegelaten
Afweging tussen belang van het embryo en het
maatschappelijk belang
12
Waarom wel bescherming na 14 dagen?
•
•
•
2/10/2011
Er kan geen eeneiige tweeling meer ontstaan
Ontstaan van het zenuwstelsel (waarneming)
Innesteling afgesloten
13
Jodendom
2/10/2011
14
• Het redden van
levens prevaleert
• Doel van stamcelonderzoek is
leven redden
• Het is god's wil
dat er onderzoek
wordt gedaan in
dienst van de
mensheid
2/10/2011
15
• Het embryo jonger dan 40 dagen wordt
niet als volwaardig mens gezien
2/10/2011
16
Islam
2/10/2011
17
• Voor iedere ziekte
moet de genezing
gezocht worden
• Embryo's die
overblijven mogen
niet geïmplanteerd
worden (zekerheid
over afstamming)
• Echter, gebruik
voor onderzoek is
beter dan
vernietiging
2/10/2011
18
• Na 40 dagen wordt de
ziel ingeblazen
• Onderscheid tussen
biologisch an zedenlijk
persoon:
embryo wordt pas na
het eerste trimester als
zedenlijk persoon
beschouwd
2/10/2011
19
Boeddhisme
2/10/2011
20
•
Lijden en oorzaken daarvan dienen bestreden te worden
•
Men mag geen lijden toebringen en leven vernietigen
•
Een interpretatie: Alleen aan voelende wezens kan leed
toegebracht worden. Onderzoek aan embryo's tot 14 dagen
moeglijk
2/10/2011
21
• Onderzoek aan stamcellen ethisch wanneer in
dienst van de mensheid
• Onderzoek aan stamzellen niet ethisch waneer
alleen uit winstbejag
2/10/2011
22
Hindoeïsme
2/10/2011
23
• Hinduïsme
verbiedt het
verwonden of
schaden van
voelende
wezens
• Onderzoek aan
dieren en
vernietiging van
embryo's niet
toegestaan
2/10/2011
24
• Als vroege
embryo's geen
voelende
wezens zijn, is
vernietiging bij
onderzoek
aanvaardbaar
2/10/2011
25
Confucianisme
2/10/2011
26
• Embryo is geen
autonoom individu. Het
leven begint pas bij de
geboorte.
• Onderzoek aan
embryo's toegestaan
als:
– in dienst van menselijk
welzijn
– en niet op een andere
manier mogelijk
• Voorzichtigheid
betrachten, omdat de
morele status van het
embryo geleidelijk
ontstaat
2/10/2011
27
Onderzoek onder
17000 Patienten in
Europa:
“Wordt er bij de
discussie over
stamcellen volgens u
genoeg naar de
patienten om wie het
gaat geluistered?"
• Nee: 85%
• Ja: 15%
2/10/2011
28
2/10/2011
29
Dank U wel!
2/10/2011
30
Download