Van: - Universiteit Leiden

advertisement
Onderwerp:
Periode:
Door:
E-mail:
Lustra verslag n.a.v. studie aan de Universiteit van Texas in Austin
september 2005 – juni 2006
Fennand R. van Dijk
[email protected]
Het diepe Zuiden...
Na de bijna afronding van mijn doctoraal politieke wetenschappen en de voltooing van
mijn BA filosofie aan de Universiteit van Leiden vertrok ik eind augustus 2005 voor het
eerst in mijn leven naar de Verenigde Staten (VS). Om precies te zijn naar het diepe
Zuiden van de VS: de stad Austin in de staat Texas. Deze stad telde ongeveer 700.000
inwoners, de grootste publieke universiteit van de VS met ongeveer 50.000 studenten1
en nagenoeg geen cowboys....
Onderwijs en Onderzoek
Gedurende mijn verblijf heb ik binnen de Universiteit van Texas in Austin invulling
gegeven aan een van te voren opgesteld studieprogramma. Ik heb mij geconcentreerd
op studie en onderzoek binnen de politieke filosofie, ethiek en de rechtsfilosofie.
Daarnaast heb ik mij verdiept in hedendaagse thema’s binnen de ‘philosophy of mind’
die ook relevant zijn voor debatten binnen de ethiek en politieke filosofie. De meeste
vakken die ik volgde waren graduate onderzoeks-seminars. Daarnaast heb ik ook in
sommige gevallen tutorials bij professoren gevolgd en enkele undergraduate vakken
gedaan.
Eerste semester: september 2005 – december 2005
- Graduate seminar ‘The Moral and Political Philosophy of Aristotle’
- Graduate seminar ‘Social philosophy: the Problems of the Modern Self’
- Graduate seminar ‘Might and Right among Nations’
- Undergraduate course ‘Philosophy of Mind and Body’
- Undergraduate course ‘Philosophy of Mind: Consciousness’
Tweede semester: januari 2006 – mei 2006
- Graduate seminar ‘Friedrich Nietzsche and Political Philosophy’
- Graduate seminar ‘Socratic Political Philosophy’
- Graduate seminar ‘Legal Philosophy and Jurisprudence’
De graduate seminars waren interessant en intens. Tijdens de wekelijkse werkgroepen
van ten hoogste 15 promovendi was participatie geen pre maar een eis. Het feit dat we
grotendeels primaire werken van de desbetreffende filosoof bestudeerden maakte de
werkgroepen bijeenkomsten alleen maar intenser. Tijdens elke werkgroepbijeenkomst
werd je geacht een kleine paper van een paar pagina’s geschreven te hebben. Elk
seminar werd afgesloten met het schrijven van een onderzoekspaper. Als ‘visiting
student’ tussen allemaal zeer gemotiveerde promovendi met academische
schrijfervaring, was het schrijven van al die Engelse papers soms erg zwaar maar wel
leerzaam en boeiend.
Het academisch klimaat aan de Universiteit van Texas was bijzonder en
intensief. Niet alleen docenten en hoogleraren, maar ook de graduate studenten (PhD’s)
droegen hier aan bij. De professoren door hun niet aflatende en aanstekelijke
1
Enkel Ohio State University zal deze uitspraak betwisten.
1
enthousiasme voor het onderwijs. Voor de meeste hoogleraren was onderwijs niet
minder, maar op zijn minst even belangrijk als onderzoek. Daarnaast kwam in de
graduate seminars de verwevenheid tussen onderzoek en onderwijs sterk naar voren.
Ondanks de grote van de universiteit was het onderwijs van de vakken en seminars die
ik volgde kleinschalig en waren de hoogleraren zowel formeel als informeel zeer
toegankelijk. Ook de graduate studenten droegen bij aan een aanstekelijk academisch
klimaat. Dit kwam voornamelijk door hun enorme enthousiasme, gedrevenheid en focus.
Ik leerde veel van mijn mede graduate studenten. Dat was een nieuwe maar zeer
stimulerende ervaring.
Naast mijn studieverblijf aan de Universiteit van Texas in Austin was ik
geselecteerd voor participatie in een graduate onderzoeksseminar over 20ste eeuwse
politiek filosofie en ethiek aan de Universiteit van Princeton. Gedurende de zomer van
2006 heb ik mij met een groep van ongeveer 25 studenten en promovendi verdiept in
het debat tussen twee filosofen te weten John Rawls John Finnis.
Meerwaarde
Mijn studieverblijf in de VS was erg waardevol voor mij, zowel voor mijn academische,
mijn persoonlijke als mijn ‘culturele’ ontwikkeling. Kortom, ontwikkeling op diverse
terreinen. In de eerste plaats heeft mijn verblijf mij op academisch gebied veel
opgeleverd. Naast de genoemde vakinhoudelijke ontwikkeling wil ik de progessie of het
gebied van de Engelse schrijf –en spreekvaardigheid niet ongenoemd laten. In de
tweede plaats heeft mijn verblijf in de VS mijn persoonlijke ontwikkeling beïnvloed. De
ontmoeting en vriendschap met vele en diverse mensen van over de hele wereld die ik
binnen en buiten de academie heb leren kennen hebben daarvoor gezorgd. Ook al de
nieuwe indrukken, opgedaan tijdens een grote reis per auto door de VS en Canada
tussen mijn verblijf in Austin en Princeton, hebben daaraan bijgedragen. Tenslotte heb
ik de culturele diversiteit van een ‘global world’ nog beter leren waarderen. Door voor
een bepaalde periode ‘onderdeel’ te zijn van een andere cultuur, werden mijn ogen
geopend voor grote en kleine culturele verschillen en de mooie en tragische
consequenties daarvan. Een van de conclusies is wel dat een Texaanse cowboy en een
inwoner van San Fransisco weinig, erg weinig met elkaar gemeen hebben...
Ik kan niet anders dan met enthousiasme en weemoed terug denken. Heeft u na lezing
van dit verslag vragen, opmerkingen of wilt u meer info (inhoudelijk of praktisch) over
studeren aan de Universiteit van Texas en het leven in het geweldige en bruisende
Austin, schroom niet en neem contact met mij op!
“The eyes of Texas are upon you,
All the live long day.
The eyes of Texas are upon you,
You cannot get away.
Do not think you can escape them,
At night, or early in the morn'.
The eyes of Texas are upon you,
'Till Gabriel blows his horn!”
(Het Alma Mater (universiteitslied) van de Universiteit van Texas in Austin)
2
Download