Conditionering in de geschiedenis

advertisement
Ik stel voor om eerst de Volkstraat door te wandelen, voorbij de Steiner-school…..
De antroposofische indoctrinatie van
leerlingen in steiner/waldorfscholen
by Ramon De Jonghe • 18/06/2013 • 1 Comment
In Frankrijk is veel ruchtbaarheid ontstaan rond de steinerscholen. De
aanleiding daarvoor is een scherp essay van gewezen antroposoof en steiner/vrijeschoolleraar
Grégoire Perra.[1] In het essay legt Perra onder andere uit hoe leerlingen in steinerscholen op
subtiele wijze worden geïndoctrineerd met het gedachtegoed van de grondlegger van de
antroposofie en de steinerschool, de Oostenrijkse occultist Rudolf Steiner (1861-1925).
Jarenlange conditionering
Perra beweert dat de steinerpedagogie in werkelijkheid een manier is om steinerschoolleerlingen
vertrouwd te maken met antroposofie. De leerlingen zijn er zich tijdens hun schooltijd niet van
bewust zijn dat hun leeromgeving grotendeels is gebaseerd op antroposofische denkbeelden,
laat staan dat ze weten hoe vooraf bepaald de daaruit voortkomende inzichten zijn. En zelfs
wanneer de leerlingen de school verlaten en niet binnen de muren van de antroposofische
beweging blijven, zullen ze vanwege de jarenlange conditionering de wereld door een
antroposofische bril blijven zien. Dit betekent een niet te verwaarlozen beperking van hun vrijheid.
Rechtszaak
Perra, die niet alleen antroposoof en steinerpedagoog was, maar ook steinerschoolleerling en
lerarenopleider, heeft – nu hij na 30 jaar lid te zijn geweest is uitgetreden uit de antroposofische
beweging – nogmaals mogen ondervinden welke beperkingen deze beweging met zich
meebrengt: de Franse Federatie van Steinerscholen startte in 2011 een gerechtelijke procedure
tegen hem op wegens laster en klaagde meteen ook maar UNAFDI (Union Nationale des
Associations de Défense des Familles et de l’Individu Victimes des Sectes) aan. UNAFDI had
immers Perra’s essay gepubliceerd. Zowel Perra als UNAFDI werden in mei 2013 vrijgesproken.
Perra mag voortaan van de rechter zijn stelling dat steinerschoolleerlingen worden
geïndoctrineerd verder bekendmaken.
Internationale bekendheid
Het tumult rond Perra’s essay is in heel wat landen door critici van de antroposofie op de voet
gevolgd. Niet zo vreemd, want de antroposofische beweging, met hoofdkwartier in het Zwitserse
Dornach, is internationaal verspreid en heeft wereldwijd meer dan duizend antroposofische
scholen (waarvan een 25-tal in België en een 90-tal in Nederland). Net zoals de beweging
overstijgt ook de kritiek de landsgrenzen. Ondertussen is het essay van Perra naar het Engels
vertaald en berichten tal van kritische nieuwsblogs erover. De bekende
Engelse antikwakzalverijblogger, Andy Lewis, noemt Perra’s essay bijvoorbeeld een van de
meest gedetailleerde getuigenissen over wat in een steinerschool gebeurt.
Geweten
De kritiek dat steinerschoolleerlingen zouden worden geïndoctrineerd is echter niet nieuw. In
Duitsland bestudeerde Klaus Prange, professor Algemene Pedagogiek aan de Universiteit van
Tubingen, de steinerpedagogie en kwam tot de conclusie dat ze een bedrieglijke verpakking is
om antroposofie de klas in te loodsen.[2] Stefan Hopmann, professor in de School- en
Onderwijswetenschappen aan de universiteit van Wenen, concludeerde dan weer dat kinderen
in steinerscholen worden gebruikt voor ideologische doelen. Hopmann ziet een sekte bij de
antroposofen.[3] Dichterbij klinkt een gelijkaardig geluid. In zijn boek over intercultureel
onderwijs[4] confronteert polemoloog Roger Boonen zijn lezers met een tekst van een
steinerschool die hij niet alleen als begripsverwarrend bestempelt, maar ook als indoctrinerend.
De voorbije jaren waren de steinerscholen geregeld onderwerp van debat in de media, onder
andere vanwege het hanteren van pseudowetenschap, het toepassen van lijfstraffen en het niet
voldoen aan de voorwaarden van de Onderwijsinspectie.
…. tot op de L. De Waelplaats aan de gedenksteen voor de slachtoffers van een VII-raket uit
WOII.
Gemma Huisman: De zwart en witte koorts (over racisme in WOI)
Waar ligt de bron van racisme en eigenwaan ?
Al in de 1 ste wereldoorlog , met nog goorder vreselijker omstandigheden en miljoenen doden, besloten
,Nederlanders, Engelsen en Fransen om de donkere mens als kanonnenvlees te benutten.
Onder de vlag van “wij zorgen voor u”werden ze gerekruteerd. Zo kon het bestaan dat afrikanen de
oorlog tegemoet gingen en hun bloed vloeide. De Duitsers waren diep beledigd dat een volk dat door
hen als andere soort werd beschouwd via vechtende soldaten tegen hen werd ingezet. Not done. Hele
dorpen werd afgeslacht in Afrika, door mannen uit Duitsland, wit van woede.
Uit deze reeks van aannames, bevoogding van door de westerlingen als armoedig, minder geschoold
dus minder intelligent beschouwde donkere mens, groeide een verhaal . Uit dat verhaal liet de
maatschappij een man ontstaan getooid met de gehele verzameling 10tallen 1000den jaren eerder
geformuleerde gedachten. Hitler.
Wie , waar hoe , werd de witte mens superieur? Hoe kon de werkelijkheid van 30,000 jaar terug de
donkere natuur witwassen tot het hoogste het beste gekwalificeerd in de realiteit anno heden.
Dat is de immense invloed van het christendom geweest. Maria,van oorsprong donker en heilig als de
nacht, werd een witte vrouw, rein en verheven. Alle bijbelfiguren met voorname en spirituele leiding
werden wit. God de vader waakte als een boze bebaarde figuur.Die almachtige griezel zou zich ook in
andere religies laten zien als een wrekende energie. Maar wat wit was moest wit blijven. Ook al stond
een moedige man of vrouw op, die werden overal snel de mond gesnoerd. Mystici, `heksen`buiten de
box denkers.
Moordpartijen, landje veroveren, territorium afstellen werd als doodnormaal beschouwd. Geen dier op
de wereld, geen hond gaat verder dan een bepaalde hoeveelheid vierkante meters. De mens gaat door
en graait en steelt , eigent zich niet alleen de leefruimte van een ander mens toe maar ook de schatten
van het land en de voedingsmogelijkheden. Dieren kunnen vanuit honger een andere groep zo
bedreigen dat deze bakzeil haalt en uitsterft. De mens met name de door een kerk of religie tot
superieur bestempelde variant blijft annexeren op plaatsen waar hij niets te zoeken heeft. Afwisselend
moorden de moren (de muzelmannen), de christenen in hun kruistochten, de Amerikanen
(verzamelnaam voor van alles en nog wat!) met indianenverhalen, de Duitsers, de Japanners, de
Russen, de Hollanders, de...de...
Verdriet en woede, genereert woede en verdriet...genereert verdriet en woede. Een karmisch rad.
Mein Kampf
by Adolf Hitler
2.9 of 5 s tars
2.90 · rating details · 8,847 ratings · 1,106 reviews
Madman, tyrant, animal - history has given Adolf Hitler many names. In Mein Kampf (My
Struggle), often called the Nazi bible, Hitler describes his life, frustrations, ideals, and dreams.
Born to an impoverished couple in a small town in Austria, the young Adolf grew up with the
fervent desire to become a painter. The death of his parents and outright rejection from art
schools in Vienna forced him into underpaid work as a labourer. During the First World War,
Hitler served in the infantry and was decorated for bravery. After the war, he became actively
involved with socialist political groups and quickly rose to power, establishing himself as
Chairman of the National Socialist German Worker's party. In 1924, Hitler led a coalition of
nationalist groups in a bid to overthrow the Bavarian government in Munich. The infamous
Munich "Beer-hall putsch" was unsuccessful, and Hitler was arrested. During the nine months he
was in prison, an embittered and frustrated Hitler dictated a personal manifesto to his loyal
follower Rudolph Hess. He vented his sentiments against communism and the Jewish people in
this document, which was to become Mein Kampf, the controversial book that is seen as the blueprint for Hitler's political and military campaign. In Mein Kampf, Hitler describes his strategy for
rebuilding Germany and conquering Europe. It is a glimpse into the mind of a man who
destabilized world peace and pursued the genocide now known as the Holocaust. "... I believe
today that my conduct is in accordance with the will of the Almighty Creator. In standing guard
against the Jew I am defending the handiwork of the Lord"
http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10007457
Controlling education
The Nazis believed that superior races had not just the right but the obligation to subdue and
even exterminate inferior ones. They believed that this struggle of races was consistent with the
law of nature. The Nazis pursued a strategic vision of a dominant German race ruling subject
peoples, especially the Slavs and the so-called Asiatics
Up until 1933, the provincial governments were responsible for the majority of schools.
When the Nazis came to power, Berlin's Minister of Education, Bernhard Rust, became
responsible for education in Germany. Every pupil had to stay in school until he or she
was 14 years old, then it was optional. There were separate schools for girls and boys.
The number of Physical Education lessons doubled, but Religious Education was
abolished.
Conditioning – every subject was presented from a Nazi perspective. Textbooks were
re-written. History books emphasized Germany's military success. Jews and Communists
were blamed for the Recession.
The aim of education was to:
separate Jews from other children
encourage hatred towards the Jews
prevent Jews from getting an education.
The scheme was a success. Jews would be portrayed as bad, ugly and selfish people in
textbooks and children’s stories. Books such as The Poisonous Mushroom warned German
children against the Jews. By the time children were 8 years old, they strongly believed
that Jews were bad people.
In Biology lessons, children would learn about the features of the Supreme Race, or the
Aryans.
The Nazi Teachers' Alliance – every teacher had to be a member of the Nazi Teachers
Alliance. Pupils were encouraged to tell the authorities if their teachers didn’t teach them
the new curriculum.








Bernhard Rust: The Minister for Education
Book-burning ceremonies, 1933: getting rid of ideas that didn't correspond with Nazi
ideology
Teachers: members of the Nazi Teachers' Alliance
Timetable: physical education, history, geography, German, biology
Lessons: Nazi ideology – conditioning
Special schools: to prepare future leaders
Education before 1933: controlled by the provincial governments
The Nazis' objectives: to prepare for the future – a thousand years
….We zouden kunnen doorwandelen tot aan het justitiepaleis (vlinderpaleis).
Justitiepaleis
Reeds in het in 1809 ingevoerde Crimineel Wetboek voor het Koninkrijk Holland was er aandacht voor
verzachtende omstandigheden. De rechter werd daarbij geacht om de aard en de omstandigheden
van de gepleegde misdaad in aanmerking te nemen.
http://tommennaindustries.com/2011/05/19/stanley-kubrick%E2%80%99s-a-clockworkorange-an-analysis-of-conditioning/
http://www.scholieren.com/praktische-opdracht/5568
Over kinderen en rechten
islamopvoeding als verzachtende omstandigheid...
Anil Mehmet veroordeeld tot 20 jaar cel
Na vijf assisendagen is Anil Mehmet, verdacht van moord, vrijdagavond veroordeeld tot
20 jaar cel. Dat besliste de Antwerpse volksjury na ongeveer anderhalf uur beraadslagen.
Eerder had het openbaar ministerie een levenslange opsluiting gevraagd.
Tijdens de pleidooien rond de strafmaat hadden advocaten van de beklaagde aan de
juryleden gevraagd om nog een glimp van hoop in te bouwen in het leven van Mehmet.
Zij haalden daarvoor vijf verzachtende omstandigheden aan. Al kon daarvan volgens Paul
Van Ingelgem van het openbaar ministerie totaal geen sprake zijn.
Volgens meester Van Eeckhaut was het gerechtelijk verleden van zijn cliënt inderdaad
niet goed maar het was niet catastrofaal te noemen en behoort hij in de gevangenis
momenteel tot de modelgevangenen. Daarnaast benadrukte de advocaat dat Mehmet
altijd hard had gewerkt in de koolmijnen en op die manier voor eten zorgde voor z'n
familie. Met dit feit en met de sociale achtergrond van Mehmet heeft de jury
rekening gehouden tijdens de bepaling van de strafmaat.
Ook kaartte Van Eeckhaut aan dat Mehmet door zijn opvoeding geworden is
zoals hij is. Hiermee doelde de advocaat op het feit dat Mehmet als oudste
islamitische zoon verwend was en hierdoor een narcistische stoornis
ontwikkelde.
Als laatste verzachtende omstandigheid haalde Van Eeckhaut de spijtbetuiging aan. "Ik
geloof oprecht in zijn spijt", sprak de advocaat. "Spijt voor wat er gebeurd is en
natuurlijk ook spijt voor de situatie waarin hij is beland. Daar zou iedereen spijt van
hebben".
bron GVA
Ook in het geval van de 4 voudige ere - moord in Gent werd als verzachtende
omstandigheid z'n islamopvoeding aangehaald. Vreemd dat men aan de ene kant
beweert dat er niets mis is met de islamitischhe cultuur en aan de andere kant die
cultuur als verschoningsgrond voor misdrijven beziet.
…. Vervolgens terug richting Volkstraat waar we een hapje kunnen eten,
Epicouros
The Rediscovery of Applied Philosophy
In The Therapy of Desire, Martha Nussbaum discusses how Epicurus’ ancient techniques of
applied philosophy might fill the void left when academic philosophy abandoned her therapeutic
role.
The application of Epicurean therapy acts as a curative for wrong or dysfunctional beliefs,
judgements and desires. Society is not held to be ethically healthy, and as such, it can infect
individuals with its sickness. Childrearing techniques are often defective, with undue stress on
wealth, status and competition. This can easily warp the defenseless soul of a child.
Epicurean therapy, as interpreted by Nussbaum, carries a commitment to action.
Thisactive philosophy seeks to restore the student to moral health through rigorous examination
of beliefs, judgements and desires. This is to be opposed to a passive philosophy, content merely
to record and systemize beliefs, like a cow chewing her cud. Epicurean philosophy is pro-active in
alleviating suffering, instead of assigning the redemption of the masses to the mercy of religion,
politics or medicine.
Epicurean philosophy is not merely reflective and abstract – its goal is no less than the change
and redemption of the world, one mind at a time. The identification of an incorrect belief or
judgement goes a long way towards the resolution of the problem. Therapeutic philosophy
scrutinizes deeply entrenched, unconscious beliefs for falsehood and fallacy.
Problems interfering with the eudaemonic goal are seen to originate not within the person or the
emotions, but rather, to be the result of a cognitive problem. Passions are held to rest upon the
corrupt beliefs foisted by a corrupt society, and so liable to the same critiques as the social fabric.
All human societies suffer from passions run rampant: anger, fear and erotic obsession; but each
society has its own particular system of beliefs which gives rise to these passions. Therefore,
applied philosophic techniques must take differences in cultures into consideration. To deal with
the passions, reason is not abandoned, as passions are seen to be motivated by deeply held beliefs.
In Epicurus’ thinking, humans are born with a full capacity for flourishing, but this innate ability
becomes corrupted through the adoption of socially derived “norms” which usurp the original,
natural system of beliefs, creating a false self that is a slave to these culturally inspired corrupt
feelings. (Nussbaum, p. 107) Without social conditioning, Epicurus claims that humans would be
free from most psychic pain and disturbance. (Epicurus, Key Doctrines 7,40; Diogenes Laertius
10.117-20)
Eudaemonia, or fulfillment, is not a mere negative state, free of anxiety, pain and everything fun.
It is also a positive state, in that it implies a fully functional, unimpeded activity using all the
faculties. It is by no means stagnant or inactive.
“Philosophy heals human diseases, diseases produced by false beliefs. Its arguments are to the
soul as the doctor’s remedies are to the body. They can heal, and they are to be evaluated in
terms of their power to heal. As the medical art makes progress on behalf of the suffering body,
so philosophy for the soul in distress. Correctly understood, it is no less than the soul’s art of life
(techne biou).” (Nussbaum. p.14)
Download