Fases Organisatie Best Practice Talents and Topics

advertisement
Fases Organisatie Best Practice Talents and Topics Universiteit
Wageningen
Fase 1:
- Leerstoelhouders leveren mogelijke kandidaten en onderwerpen.
- WIAS directie spreekt met betrokkenen over ambities.
- Postdoc koppels worden samengesteld vanuit verschillende
leerstoelen.
- Onder supervisie van een loopbaanbureau vullen onderzoekers een
self-assesment in en vragen zij feedback aan mensen in hun directe
omgeving: leerstoelhouder, kamergenoot, collega-onderzoeker,
partner om een 360º feed back te geven. In een evaluatie wordt
afgesproken aan welke persoonlijke kwaliteiten betrokkenen concreet
gaan werken.
- Het houden van individuele gesprekken tussen de postdocs en de
WIAS-directie waarin afspraken worden gemaakt over
taakverdelingen: zowel individueel als in samenwerking.
Fase 2:
- Begint met een startbijeenkomst: postdoc koppels vertellen elkaar
aan welke thema’s ze gaan werken.
- Het ontwerpen van een stakeholdersanalyse.
- Het voorbereiden van een seminar voor stakeholders.
- Afwisselend sessies waarin hoogleraren best practices naar voren
brengen op het gebied van:
 Acquisitie
 Publiceren in Nature
 CV bouwen
 Netwerken
 Communiceren
 Hoe schrijf ik een subsidieaanvraag voor een EU project?
 Hoe denkt LNV over onderzoek?
- Sessies met loopbaanbureau (en acteurs) met als thema:
 Profileren
 Leiding geven
 Corrigeren van medewerkers
 Contacten leggen
Fase 3:
- Het organiseren van een seminar met als doel input te krijgen van
stakeholders en mogelijke financiers te identificeren.
-
Het onderzoeksvoorstelvoorstel afronden en bij financiers
neerleggen.
Een workshop beleggen met hoogleraren om het resultaat te
evalueren.
Download