Business Strategie

advertisement
Business Strategie
Strategische doelen en de eruit voortvloeiende operationele doelstellingen, hebben vaak een hoog abstract gehalte.
Het gevolg daarvan is dat ze slecht ‘verteerbaar’ zijn. En als mensen, waar dan ook in de organisatie, de doelstellingen
niet kunnen integreren, kan ook het proces van innerlijke inspiratie niet uitgedaagd worden. Vaak wordt dan pas op
werkvloerniveau gesproken over het ‘smart’ maken van de doelen. De bron van effectieve doelbeleving én –realisatie ligt
in de formulering van die doelen op de bestuurstafel. Onderzoek laat zien dat maar liefst 40% van de informatie verloren
gaat tussen de bestuurstafel en de werkvloer. Dat roept enerzijds om effectieve communicatie en anderzijds om een
veel beter afgestemde, zeer scherpe definitie van de doelen. Dat proces van specificatie en aansluiting op het
operationele deel van het bedrijf vergt veel kennis en ervaring. Mantion heeft die kennis en ervaring en kan die inzetten
om het management te begeleiden bij het maximaal effectief maken van de doeldefinitie en de daarvan afgeleide
strategie en organisatiestructuur.
Scherpe doelen, heldere aanpak
Het ontwikkelen van een goede businessstrategie is een intensief proces. Voorwaarde is een duidelijke definitie van de
gewenste situatie van de organisatie in de toekomst. Om de toekomst te ‘voorspellen’, is het cruciaal een scherp beeld te
hebben van het heden. De aanpak begint dan ook met een analyse van de huidige situatie. Dit zijn de stappen:
• Analyse huidige situatie
• Managementvisie
• Business Gap Analyse en Implicaties
• Doelen en subdoelen
• Uitzetten van de business strategie
Huidige situatie
Deze fase start met een inventarisatie op de huidige situatie. Dit aangevuld met onderzoek onder medewerkers, klanten
en toeleveranciers geeft een helder beeld van de organisatie. Dat resultaat wordt zo concreet mogelijk gemaakt zodat
voor een ieder duidelijk is wát het vertrekpunt is voor de organisatie.
Gewenste situatie en doelen
In één of enkele compacte sessie(s) met het eindverantwoordelijk management wordt de gewenste situatie benoemd.
Hiertoe wordt onder andere een aantal scenarioanalyses gedaan. De gewenste situatie wordt zo concreet mogelijk beschreven in termen van BPI’s (Business Performance Indicators). Hiermee zijn direct de doelen geconcretiseerd.
Business Strategie
Wederom in een aantal hands-on sessies wordt in samenwerking met het management de business strategie geformuleerd. Dit is een proces van enkele sessies waarin de tijd tussen de sessies wordt gebruikt om nadere onderbouwing
te formuleren. Mantion zorgt voor een aantal basisrichtingen als houvast voor de discussie. Aan de orde komen onder
andere de negen continuïteitsstrategieën.
Voorbeeld
Een organisatie met ongeveer 500 medewerkers liet eerst een interne en externe analyse uitvoeren naar de huidige
‘performance’. De resultaten werden afgezet tegen de gewenste ‘performance’ in termen van kernwaarden, marktpositie,
omzet en afzet. Vervolgens zijn de doelen geconcretiseerd in BPI’s. Op basis daarvan is in enkele sessies een aantal scenario’s ontwikkeld ten aanzien van de toekomst. Tussendoor is gezocht naar een zo concreet mogelijke onderbouwing.
Daarna is de gekozen strategie zo compact en concreet mogelijk vastgelegd.
Resultaat
In een gefocuste aanpak, doorlopen we een aantal intensieve stappen om de doelen en business strategie van de onderneming scherp en inspirerend te benoemen en vast te leggen. We maken gebruik van bestaande en nieuwe methodes
gebaseerd op jarenlange ervaring en wetenschappelijk onderzoek. U heeft in een aantal gestructureerde stappen een
heldere business strategie met concrete meetpunten om voortgang en resultaat te meten.
Indicaties
Om u een beeld te geven, hebben we onderstaand een aantal indicaties opgenomen met betrekking tot het project Business Strategie.
• Doorlooptijd zes tot acht weken
• Circa 80 uur van uw organisatie
• Een investering van ca. € 20.000 tot € 40.000
Mantion – Empowering People, Improving Business
Het talent van mensen en de onstuitbare aantrekkingskracht van een inspirerend doel zet elke organisatie in beweging.
Mantion helpt organisaties sinds 1975 bij de ontwikkeling en implementatie van groei- en continuïteitsstrategie. Onze
klanten zijn middelgrote tot grote organisaties in profit en non-profit. We zijn ervan overtuigd dat elke organisatie zich
telkens kan blijven ontwikkelen en dus kan blijven groeien. En dat organisaties die hun mensen helpen groeien, zelf ook
groeien.
Mantion is onderdeel van Central Park – Group for Growth.
Verder praten?
Wilt u precies weten wat Mantion voor de kracht van uw organisatie kan betekenen?
We komen graag luisteren, vertellen en sparren. Joris van Zoelen: 030 284 0540
Download