KRACHTENSPEL Praktijk voor speltherapie en ouderbegeleiding

advertisement
KRACHTENSPEL
Praktijk voor speltherapie en ouderbegeleiding
Visie
“Door de kracht van spelen, het spel, het kind weer in zijn kracht
zetten”.
Door middel van (mee)spelen met het kind ( rollenspel, zandbakspel,
verbeeldend spel, en creatief spel) help ik het kind de stagnatie in zijn ontwikkeling op te
heffen zodat het weer verder kan met zijn
ontwikkelingstaken. Hierbij volg ik het kind in
zijn tempo en spelwensen en ga ik een
therapeutische relatie met hem aan zodat het
kind binnen deze relatie kan oefenen met
vaardigheden binnen het spel om zo tot
innerlijke groei te komen. (cliënt centered
speltherapie).
Doelgroep
Speltherapie werkt het beste bij kinderen tussen de vier en de twaalf jaar die (tijdelijk)
vastgelopen zijn in hun ontwikkeling.
Voor kinderen die:
-te maken hebben gehad met een verlieservaring (na het overlijden van een dierbare, of
bijvoorbeeld na een echtscheiding of een verhuizing).
-last hebben van eet-,slaap-, agressie, of zindelijkheidsproblemen.
-regelmatig last hebben van lichamelijke klachten zonder aanwijsbare medische oorzaak.
-kampen met teruggetrokken gedrag, of juist extreem uitbundig/agressief gedrag.
-leerproblemen hebben.
-gepest worden of pester zijn
-een traumatische ervaring hebben gehad.
-een probleem in de hechting hebben (gehad)
-kampen met kindeigen problematiek binnen de DSM IV diagnostiek als zijnde o.a
ADHD/ADD, PDD-NOS, Asperger, hoogbegaafdheid, ODD.
Aanbod
-Ik bied speltherapie aan in individuele sessies. Afhankelijk van de problematiek duurt de
behandeling tussen de vijf /tien sessies (enkelvoudige traumabehandeling) tot ongeveer
15/25 sessies als er sprake is van meer problemen en bijvoorbeeld hechtingsprobematiek.
Het is mogelijk dat er sessies samen worden gehouden met ouder en kind om gezamenlijk
het doel te bereiken.
-Ik bied ouderbegeleiding als onderdeel van de behandeling of als apart traject als ouders/
het gezin specifieke opvoedingsvragen hebben.
-Vanwege mijn jarenlange ervaring met het zieke
kind bied ik ook speltherapie aan bij het kind thuis
als het niet in staat is naar de praktijk te komen
om bijvoorbeeld de ziekenhuisopnames te
verwerken of om te leren omgaan met een
chronische ziekte en de hierbij behorende
onmacht zich uitend in verdriet en boosheid.
Werkwijze
-Aanmelding telefonisch of per e-mail.
-Vrijblijvend kennismakingsgesprek
-Intakegesprek waarin we de dingen die moeilijk zijn voor het kind bespreken.
-Observatieperiode van meestal drie sessies. Hierin kan ik de thema’s en de onderwerpen
die belangrijk zijn in de behandeling herkennen.
-Het opstellen van een behandelplan dat in een tweede oudergesprek wordt besproken.
Hierin kan ik ook meestal aangeven hoe lang de behandeling ongeveer zal gaan duren.
-Eventueel een tussenevaluatie, afhankelijk van de duur van de behandeling.
-Afronding met een eindverslag.
Het is belangrijk dat het kind gesteund wordt in zijn behandeling en daarom is nauw contact
met de ouders noodzakelijk. Graag leg ik één en ander in het eerste gesprek verder uit.
Contactgegevens
Josee van Braam, speltherapeut en ouderbegeleider.
Praktijkadres: Baljuw 1, 4285TE Woudrichem.
Tel: 06-57090107.
E-mail:
[email protected]
Website: www.kracht-en-spel.nl
Ik ben geregistreerd als registertherapeut bij de RBCZ onder licentienummer: 209155R en
als speltherapeut bij de NVVS onder nummer K-12056.
Download