Speltherapie

advertisement
Jeugdzorg LVB
Speltherapie
Therapie is voor kinderen of jongeren die
zijn vastgelopen in hun ontwikkeling. Dit
kan gebeuren als zij traumatische dingen
hebben meegemaakt of als sprake is van
hechtingsproblematiek. Therapie kan
ook helpen als een kind weinig
zelfvertrouwen heeft, moeite heeft om
zich te uiten en/ of als het moeilijkheden
ervaart in de omgang met leeftijdsgenootjes of met volwassenen. Vitree
biedt op diverse locaties Speltherapie.
Wat is het?
Speltherapie is een vorm van psychotherapie, waarbij het spel gebruikt wordt om
een kind vooruit te helpen. Wanneer
ingrijpende gebeurtenissen of psychische
problemen de ontwikkeling van een kind
belemmeren, kan speltherapie een
oplossing bieden. Speltherapie is een
hulpmiddel om een gestagneerde
ontwikkeling weer op gang te brengen.
Voor wie
Omdat spel als middel wordt ingezet om het
kind vooruit te helpen, is speltherapie vooral
geschikt voor kinderen van 3 tot en met 12
jaar, of met een vergelijkbare
ontwikkelingsleeftijd, die fantasiespel
kunnen spelen.
Speltherapie kan ook voor pubers een
oplossing bieden. Bij pubers wordt meer
gewerkt met statisch spel, opdrachten en
gesprekken.
Hoe werkt het
Voor kinderen is het vaak moeilijk om te
praten over de dingen die ze meemaken of
lastig vinden. Spel geeft het kind de
gelegenheid om te ontspannen, gedachten,
gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te
verwerken en te experimenteren met allerlei
vormen van gedrag. De speltherapeut helpt
het kind door middel van spel om
emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te
verwerven.
Hulp volgens plan
Wanneer een kind wordt aangemeld bij
Vitree voor Speltherapie wordt gestart met
een kennismakingsgesprek met de ouders.
In dit gesprek worden de reden(en) voor de
aanmelding en de bijzonderheden uit de
levensloop van het kind besproken. Ook
wordt uitgelegd wat speltherapie voor het
kind kan betekenen en wordt er samen met
de ouders bekeken aan welke doelen
gewerkt kan worden. Dit wordt vastgelegd in
een behandelplan. Gedurende de
speltherapie worden er regelmatig
gesprekken met ouders en eventueel
andere betrokkenen gevoerd over het
verloop van de therapie.
Waar en wanneer
De speltherapie vindt één keer in de week
plaats in de spelkamer op locatie van Vitree.
Een sessie duurt 45 à 60 minuten.
De eerste 3 tot 5 spelsessies worden
gebruikt als observatie.
Indicatie en aanmelden
Voor Speltherapie is een CIZ-indicatie
nodig. Aanmelding bij Vitree kan door u zelf
als ouders, door school en door instanties
(bijv. Bureau Jeugdzorg, MEE, GGD).
Meer informatie?
Bel met onze medewerkers van de Afdeling
Intake in uw regio:
Almere:
Overig Flevoland:
West-Overijssel:
036 - 5481010
0321 - 386845
038 - 3372337
Download