DelftMama Feature - Speltherapie Fransen

advertisement
DelftMama Feature ‘Speltherapie’
ervaringen. Spel is daarbij het
Gestagneerde
huplmiddel.
ontwikkeling bij kinderen
Het proces van
in een vroeg stadium
weer op gang brengen! speltherapie
“Spelen is heel belangrijk voor de
ontwikkeling van kinderen. Het draagt
o.a. bij aan de ontwikkeling van hun
lichaam, hoe ze zich gedragen,
taalontwikkeling, hun fantasie en de
mogelijkheid zich zelf vorm te geven
en uit te drukken. Daarnaast biedt spel
kinderen de gelegenheid om
uitdrukking te geven aan innerlijke
processen”, zegt Sascha Fransen van
Praktijk voor Speltherapie Fransen.
“Volwassenen hebben geleerd dat
praten over hun problemen kan
helpen, voor kinderen is dat vaak
moeilijker. Spel is dan vaak de taal van
kinderen. Zonder er over te hoeven
praten, laten kinderen in hun spel zien
wat hun bezighoudt”.
In haar praktijk, gevestigd in Delfgauw,
biedt Sascha Fransen samen met haar
collega Angelica van der Deijl kinderen
met ontwikkelings- en/of
gedragsproblemen en/of sociaalemotionele problemen speltherapie
aan met als doel een gestagneerde
ontwikkeling weer op gang te brengen.
“Bijvoorbeeld kinderen die problemen
hebben met hun zelfbeeld, kinderen
die moeite hebben met hun plek in het
gezin of in de klas en moeilijk
aansluiting kunnen vinden bij andere
kinderen. Ook ontvangt ze kinderen
die een bepaalde gebeurtenis niet
kunnen verwerken zoals bijvoorbeeld
een verhuizing, scheiding van de
ouders of het overlijden van een
dierbaar persoon”. In haar praktijk
krijgen kinderen de ruimte om hun
emoties te uiten en worden ze
geholpen bij het beleven van nieuwe
Sascha Fransen legt uit hoe het traject
van speltherapie eruit ziet: “Voordat er
wordt begonnen met speltherapie,
vindt er een gesprek plaats met de
ouders van het kind.
Samen met hen proberen we een
heldere beschrijving te krijgen van de
situatie en de hulpvraag, welke worden
vastgelegd in een verslag.
Vervolgens zijn er een tweetal
observatiesessies en wordt er een
werkplan opgesteld waarin heldere
doelen worden geformuleerd tav de
ontwikkeling, waarbij veel in
samenspraak gaat met de ouders.
Daarna kan er worden gestart met de
speltherapiesessies. In de
praktijkruimte is een groot aanbod aan
spelmateriaal aanwezig” en daarnaast
zijn er een aantal basisscholen in
Delfgauw en omgeving die de
speltherapeuten van de Praktijk voor
Speltherapie Fransen de gelegenheid
bieden de speltherapie te geven in een
geschikte ruimte op school.
Sascha Fransen vertelt dat ze
kinderen regelmatig tekeningen laat
maken van bijvoorbeeld zichzelf en
van de gezinssituatie. Uit die
tekeningen kan ze heel veel informatie
halen over de emotionele
belevingswereld van het kind.
Ook de zandtafel kan een belangrijk
middel zijn om te zien waar een kind
mee zit en om het kind de gelegenheid
te bieden zijn of haar problemen uit te
spelen. Spelen met zand is misschien
wel de puurste speelvorm die er is,
zegt Sascha Fransen.
Gedurende het traject is er veel
contact met de ouders. Ouders hebben
daarin een belangrijke rol in het op een
positieve wijze begeleiden en
ontwikkelen van hun kind, uiteraard
waar nodig geadviseerd vanuit de
praktijk voor Speltherapie Fransen.
Toenemende
aandacht voor welzijn
kinderen
Sascha Fransen geeft aan dat ze blij is
met de toenemende aandacht in de
politiek voor het welzijn en de
ontwikkeling van kinderen. Ze merkt
dat huisartsen, schoolmaatschappelijk
werkers en intern begeleiders van
basisscholen in Delfgauw en omgeving
ouders steeds vaker met hun kind
doorverwijzen naar speltherapie.
” Het is heel belangrijk om een
gestagneerde ontwikkelingen bij
kinderen, door welke omstandigheden
dan ook, in een vroeg stadium weer op
gang te brengen. Tijdig professionele
hulp zoeken is dan ook zeer
verstandig”
Sascha Fransen vertelt dat er vanuit
de vereniging van Speltherapeuten,
waarvan zij geregistreerd lid is, veel
wordt gedaan om ook
zorgverzekeringsmaatschappijen
ervan te overtuigen dat de speltherapie
sessies voor 100% vergoed moeten
worden. De afgelopen twee jaar is de
ontwikkeling zichtbaar dat steeds meer
zorgverzekeraars (een deel) van de
kosten vergoeden.
Naast speltherapie wordt er vanuit de
praktijk ook spelbegeleiding,
ouderbegeleiding en trainingen
aangeboden. Indien u meer wilt weten,
kunt u informatie vinden op
www.speltherapie.eu of neem anders
gerust contact op de Praktijk voor
Speltherapie Fransen, telefoonnummer
06- 52476050
www.delftmama.nl
Download