folder praktijk speltherapie - Gezondheidscentrum Het Zand

advertisement
Praktijk voor Speltherapie
Leidsche Rijn
Over de speltherapeut
Trudi Abbenhuis specialiseerde zich als
orthopedagoog in psychosociale problemen
van kinderen in de basisschoolleeftijd.
Daarnaast is zij gediplomeerd speltherapeut.
Zij gaf speltherapeutische behandelingen
ondermeer bij het pedologisch instituut in
Nijmegen en bij de afdeling kinderpsychiatrie
van het UMC Utrecht.
Zij is lid van de beroepsvereniging van
orthopedagogen (NVO) en van de
beroepsvereniging van
speltherapeuten(NVVS).
Agb-code zorgverlener: 94-009303/90-033257,
Agb-code praktijk: 94-57782
Dr. G.M.(Trudi) Abbenhuis
speltherapeute/orthopedagoge
Gezondheidscentrum Het Zand
Vogelvlinderweg 56
3544 NJ Utrecht
tel. 030-2733280 / 06-30523361
[email protected]
Voor wie is speltherapie
Soms zitten kinderen, om verschillende redenen,
zo in de knel dat ze hun draai niet meer kunnen
vinden.
Het kind kan bijvoorbeeld door het overlijden van
een geliefd persoon, een echtscheiding, een
ziekenhuisopname of een ongeval emotioneel in
de war raken.
Ook kan een kind bij voortduring problemen
ervaren met belangrijke personen in zijn
omgeving. Doordat dit zich geregeld en herhaald
voordoet, stapelt zich dit op en kan het kind het
niet langer bolwerken.
Dit komt bijvoorbeeld voor bij kinderen die zich
voortdurend ingeperkt en geremd voelen en
daardoor veel conflicten met hun opvoeders
hebben. Ook zie je dit bij kinderen die het gevoel
hebben niet aan de eisen van de wereld om hen
heen te voldoen, of die moeilijk kunnen leven met
een handicap. Daarnaast kunnen kinderen die
vaak gepest worden of geweld ervaren uit
evenwicht raken.
Soms zijn er geen duidelijke klachten, maar geeft
het kind de indruk dat het niet ‘lekker in zijn vel
zit’.
Vaak is er meer zichtbaar en merk je dat het kind
uit evenwicht is aan stemmings- veranderingen,
aan psychosomatische klachten of aan
problemen in gedrag of contact.
Zoals bijvoorbeeld:
Teruggetrokken zijn of juist drukker
dan normaal
snel prikkelbaar, snel en veel huilen
slecht slapen, angstig dromen
faalangstig zijn
buikpijn hebben of andere klachten
zonder aanwijsbare lichamelijke
oorzaak
weer bedplassen
zich moeilijk kunnen concentreren
Sociaal en emotioneel dreigt het kind vast te
lopen in zijn ontwikkeling en ouders en leerkracht
maken zich ernstig zorgen. Ze willen graag
helpen maar hebben het gevoel het kind niet echt
goed meer te begrijpen of geen contact meer te
krijgen Soms is hulp van buitenaf dan nodig en is
speltherapie een goede behandelwijze.
Speltherapie is bij uitstek geschikt voor
kinderen in de leeftijd van 3 t/m 12 jaar.
Wat is speltherapie?
Volwassenen hebben geleerd dat praten over
hun problemen kan helpen. Voor kinderen is
dit vaak moeilijk. Spel is de taal van het kind
en heeft een diepe betekenis. Zonder erover te
hoeven praten laat het kind in spel zien wat het
bezighoudt. Wat het nog niet zo goed kan
zeggen, kan het wel in spel laten zien.
Bij speltherapie wordt spelen gebruikt als
middel om een kind te helpen bij het verwerken
van emotionele problemen. Dat gebeurt in een
speciale ‘speelkamer’. Met verschillende
soorten spelmaterialen kan het kind zijn eigen
spel spelen en uiting geven aan zijn
belevingswereld.
De therapeut bouwt in de loop van de therapie
een vertrouwensband met het kind op, zodat
het in zijn spel durft laten zien waar het mee
zit. Door te observeren, mee te leven, mee te
spelen en woorden te geven aan het spel krijgt
het kind ondersteuning van de therapeut om
moeilijke confrontaties aan te gaan en zijn
problemen te verwerken.
Zo ontstaat er ruimte bij het kind om in zijn spel
met nieuw, ander gedrag te experimenteren en
nieuwe ervaringen op te doen. Het uiteindelijke
doel is altijd dat het kind weer op eigen
kompas kan varen.
Werkwijze
Wanneer u denkt dat speltherapie voor uw kind
hulp kan bieden, kunt u zelf contact opnemen
met de speltherapeute. Ook een huisarts,
psycholoog, specialist, ( school) maatschappelijk werker, intern begeleid(st)er kan
doorverwijzen.
In een kennismakingsgesprek vormt de
therapeut zich samen met u een beeld van de
aard en de ernst van de problemen. Daarnaast
kan het zijn dat in overleg met u contact
plaatsvindt met eventuele andere betrokkenen
(de leerkracht, de huisarts).
Vervolgens wordt er bekeken aan welke
doelen er gewerkt gaat worden, waarna de
speltherapie start.
Deze vindt in principe wekelijks plaats. Een
spelsessie duurt drie kwartier. De duur van een
behandeling is afhankelijk van de problematiek
en het tempo van het kind. Een behandeling
bestaat in de regel minimaal uit 15 sessies.
Tijdens de therapie is er regelmatig contact
met de ouders. Een goede samenwerking is
van belang voor een positief verloop van de
therapie en het uitwisselen van informatie is
daarbij een belangrijk terugkerend punt. De
frequentie en de verdere inhoud en vorm van
deze gesprekken wordt in overleg met de
ouders bepaald.
De kosten
Een speltherapiesessie kost € 40 en een
oudergesprek € 30 (30 minuten). Een aantal
zorgverleners komt (deels) tegemoet in de
kosten. Daarnaast biedt het persoonsgebonden budget waar sommige ouders over
beschikken mogelijkheden om de begeleiding
te bekostigen. Overigens zijn de kosten fiscaal
aftrekbaar.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards