Internationale mobiliteit

advertisement
Internationale mobiliteit
“met het oog op morgen”
J.J. Heuts
1
Onderwerpen





Verdragen ter vermijding van
dubbele belasting
Verdragen en hoogleraren, docenten
en studenten
EU-fellows
Besluit voorkoming dubbele
belasting 2001
Extraterritoriale kosten en 30%regeling
2
Verdragen ter vermijding van dubbele
belasting



Verdrag creëert geen belastingplicht
Verdrag geldt alleen tussen
verdragsluitende partners (D-case)
Inwoner van Nederland kan elk
verdrag inroepen waarbij NL partij
is
3
Verdragen ter vermijding van dubbele
belasting




Definities
Inwoner voor de nationale wet
Inwoner voor verdragstoepassing
Bijzonderheden woonplaats


VS nationaliteit
Verdrag Spanje
4
Verdragen ter vermijding van dubbele
belasting

Niet-zelfstandige arbeid


Hoofdregel
Bijzonderheden
183-dagenbepaling
 Internationaal vervoer
 Bestuurders en commissarissen
 Overheidsdienaren
 Hoogleraren

5
Verdragen ter vermijding van dubbele
belasting






Hoogleraren
Nederlandse uitgangspunt
(Nederlands Standaard Verdrag)
OESO-modelverdrag
Bilaterale verdragen
Wonen of verblijven
Verdragsverklaring
6
Hooglerarenbepaling






België
Duitsland
Italië
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Staten
Zweden
7
Hoogleraren NL - België

België





Wonen in B. en verblijven in NL. (v.v.)
Leden onderwijzend personeel
Ten hoogste twee jaar
Onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek (WO)
WO niet voor persoonlijk nut
8
Hoogleraren NL - Duitsland

Duitsland




Wonen in D en tijdelijk verblijf in NL
(v.v.)
Hoogleraren en andere docenten
Hoogstens 2 jaar
Alleen voor onderwijs
9
Hoogleraren NL - Italië

Italië




Inwoner van Italië of onmiddellijk
voorafgaand aan verblijf in NL inwoner
van I.
Ten hoogste twee jaar
Onderwijs en WO
WO niet voor persoonlijk nut
10
Hoogleraren NL – Verenigd
Koninkrijk

Verenigd Koninkrijk


Geen hooglerarenbepaling en dan
Idem o.a.








Canada
Denemarken
Finland
Luxemburg
Noorwegen
Oostenrijk
Zwitserland
BRK
11
Hoogleraren NL – Verenigde Staten

Verenigde Staten





Onmiddellijk voorafgaand aan bezoek
NL inwoner van de VS.
Onderwijs en WO
Twee jaar vanaf eerste bezoek voor dat
doel
Bezoek langer dan twee jaar, vanaf dag
1 belast in NL.
Per bezoek?
12
Hoogleraren NL – Zweden

Zweden




Verblijf in de andere Staat op
uitnodiging van een universiteit etc.
Ten hoogste twee jaar
Onderwijs en WO
WO niet voor persoonlijk nut
13
EU-fellows

Besluit staatssecretaris van Financiën 17 mei 2002,
IFZ2001/529
14
Besluit voorkoming dubbele
belasting 2001




Binnenlandse belastingplichtigen
Van toepassing voor zover niet op
andere wijze in voorkoming is
voorzien
Inkomsten uit privaat- en
publiekrechtelijke
dienstbetrekkingen
Onderworpen aan belasting
15
30%-regeling

Algemeen





Hoofdregel vergoedingsregeling
Ingekomen en uitgezonden werknemer
Aanvraagprocedure ingekomen
werknemer
Grondslag regeling
Vrije vergoeding naast het loon
16
30%-regeling





Loonadministratie
Arbeidsrechtelijk verlagen van loon
Arbeidsrechtelijk verlagen en
schaalsalarissen overheid
30%-regeling en pensioen
Knelpunten
17
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards