Dienstverleningsdocument Forza Financial Planning

advertisement
DIENSTVERLENINGSDOCUMENT FORZA FINANCIAL PLANNING
Maatwerk
Financial Planning is een essentieel onderdeel van ons dienstenpakket. Immers, om uw vermogen
optimaal te beheren is een volledig inzicht in uw financiële situatie een voorwaarde. Uw financiële
situatie is echter onlosmakelijk verbonden met wie u bent als persoon, welk leven u leidt en wat u
van de toekomst verwacht. Wij maken daarom een financieel plan waarbij we niet alleen kijken naar
uw vermogen, maar ook uitdrukkelijk naar ù. Alleen dan kunnen we maatwerk leveren.
Financieel plan
We gaan als volgt te werk: Onze financieel planner inventariseert uw huidige situatie en uw wensen
voor de toekomst. Wilt u bijvoorbeeld extra pensioen opbouwen, gaan uw kinderen straks studeren
of wilt u eerder stoppen met werken? Al dit soort vragen komen aan de orde en leiden uiteindelijk
tot een gedegen advies over hoe u uw situatie kunt optimaliseren: Het financieel plan.
Spoorboekje
Een doortimmerd financieel plan is een spoorboekje dat antwoord geeft op vragen omtrent uw
pensioen, spaargelden, beleggingen, hypotheek en vermogen. Maar het geeft ook inzicht over hoe u
financiële risico’s bij bijvoorbeeld arbeidsongeschiktheid of overlijden kunt beperken.
Rust
Bij de uitvoering van dit plan staat onze financieel planner u terzijde. Nu èn in de toekomst. In elk
leven doen zich namelijk onvoorzienbare veranderingen voor die invloed kunnen hebben op de
financiële situatie en ook dan kunt u een beroep op hem doen. Hij zal u bijstaan met raad en daad en
rust bieden in woelige tijden.
Gedragscode
De financieel planners van Forza Asset Management zijn aangesloten bij de Federatie Financiële
Planners (www.ffp.nl) en werken volgens een gedragscode die bepaalt dat al uw vertrouwelijke
gegevens strikt geheim blijven, tenzij wettelijk openheid van zaken wordt vereist.
Provisie
Omdat wij, als financieel planner, alleen een integraal financieel advies geven en geen productadvies,
ontvangen wij geen provisie van derden. Het advies is geheel onafhankelijk daar wij geen
contractuele verplichtingen hebben met aanbieders.
Vaste vergoeding
In het eerste vrijblijvende kennismakingsgesprek vertellen wij u graag meer over onze
dienstverlening. Aan de hand van dit gesprek, weet u precies wat u van ons mag verwachten. Nadat
besloten wordt een financieel plan te laten opmaken brengen wij een vaste vergoeding van € 175,-(Excl. BTW) per uur in rekening.
Onze financieel planner zal gemiddeld 4 tot 12 uur nodig hebben om een financieel plan uit te
werken en met u te bespreken, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie.
Download