Introductie financiële planning - PE

advertisement
Introductie financiële planning
Voorbeeld disclaimer
Met uw Financieel Plan willen wij u inzicht bieden in uw financiële doelstellingen. Daarbij is geanalyseerd of
deze haalbaar zijn. Dit plan is met zorg opgesteld door onafhankelijk financieel planner Paul Groen FFP van
Groen accountants in Zwolle.
Bij het samenstellen van uw Financieel Plan is uitgegaan van de door u verstrekte gegevens en de voorkeuren
die u kenbaar heeft gemaakt. U wordt verzocht de gegevens te controleren en eventuele wijzigingen aan ons
door te geven. Dit Financieel Plan is uitsluitend bestemd voor u en mag niet worden vermenigvuldigd zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Groen accountants.
De berekeningen in dit Financieel Plan zijn voorlopig en indicatief en kunnen onder meer onderhevig zijn aan
tussentijdse wijzigingen van rentes, premies en fiscale regelgeving. Tevens kunt u geen rechten ontlenen aan
verstrekte prognoses voor mogelijk te behalen resultaten van financiële producten met een beleggings- en/of
investeringscomponent.
Deze prognoses vormen slechts een indicatie. Wij staan niet in voor de juistheid van prognoses die bij
dergelijke producten wordt verstrekt. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan berekeningen die zijn
gemaakt met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in uw
maandlasten.
De uitgebrachte voorstellen voor aanpassingen en acties zijn gebaseerd op de huidige wetgeving. Tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven, is dit Financieel Plan geen beleggingsadvies, en ook wordt geen andere
beleggingsdienst verleend. Verder mag dit plan niet beschouwd worden als een fiscaal advies. Alle
(beleggings)beslissingen op basis van dit Financieel Plan zijn voor eigen rekening en risico.
Door nieuwe ontwikkelingen, denk aan wijzigingen in de fiscale wetgeving of in uw persoonlijke situatie, is dit
plan in de toekomst mogelijk niet langer van toepassing op uw situatie. Regelmatig overleg met uw financieel
planner, uw accountant of fiscalist is dan ook van belang.
10-9-2015
www.pe-academy.nl
© E-WISE Nederland bv
Download