PowerPoint-presentatie - Vakblad De Hypotheekadviseur

advertisement
Excellent Financieel Plan
Ron Dukers
Dukers & Baelemans
Wat is een financieel plan ?
• De geschiedenis
Wat is een financieel plan ?
• Naast de Algemeen geformuleerde Leerdoelen (Belastingen,
Recht, Sociale Zekerheid, Sparen en Beleggen,
Levensverzekeringen en pensioenen, Financieringen) is er een
onderwerp Integratieve aspecten;
• Hetgeen zegt dat een gedegen reproduceerbare kennis van de
afzonderlijke vakgebieden van functioneel belang is voor een
financieel planner. Een van de essenties van financiële planning
is de vaardigheid van het op integratieve wijze toepassen van
kennis op deelgebieden in het totaalveld van de advisering.
• Men kan de fiscale kennis inpassen in een geïntegreerd
financieel plan.
• Men is in staat de kennis van het personen- en familierecht,
alsmede van het erfrecht, en meer speciaal de
vermogensrechtelijke aspecten, in te passen in een
geïntegreerd financieel plan.
Wat is een financieel plan ?
Wat is een financieel plan
• De Erkend Hypothecair Planner inventariseert uw
persoonlijke situatie en uw toekomstplannen en
wensen. Ook maakt hij op basis daarvan een
prognose van uw financiële situatie op
langere termijn. Hij maakt hiervoor gebruik van
professionele planningssoftware.
• Op basis van uw eigen woning of ander
vastgoedbezit zoekt de Hypothecair Planner voor u
de juiste balans tussen zekerheden en risico's. Het
advies van de Hypothecair Planner gaat verder dan
de hypotheek alleen.
Wat is een financieel plan ?
Wat is een financieel plan ?
• In tegenstelling tot gewone financiële planning richt Financial
Life Planning zich op de diepste wensen en verlangens van de
klant. Geld is slechts bijzaak. Vragen o.a.:
• Als je genoeg geld zou hebben voor nu en altijd, hoe zou je
leven er dan uitzien?
• Als je nog maar 5 tot 10 jaar te leven zou hebben, wat zou je
met de rest van je leven doen?
• Als de dokter je nu zou zeggen dat je nog maar een dag te
leven hebt, welke dromen en wensen blijven onvervuld? Wie ga
ik missen? Wie ben ik nooit geweest?
Wat is een financieel plan ?
Artikel 4.23 WFT
Indien de financiële dienstverlener een consument adviseert:
• wint hij in het belang van de consument informatie in over diens
financiële positie, kennis, ervaring, doelstellingen en
risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het
advies;
• draagt hij er zorg voor dat zijn advies, voor zover redelijkerwijs
mogelijk, rekening houdt met de onder a. bedoelde informatie;
• licht hij de overwegingen toe die ten grondslag liggen aan het
advies, voorzover dit nodig is voor een goed begrip van het
advies.
Open normen!!!
Het twaalf stappenplan van de AFM
Activiteit adviseur
Actie richting klant
Inventariseren
1. Verzamelen relevante informatie klant
Controleren
2. Controle juistheid en volledigheid (controlevragen)
Prioriteren
3. Prioritering behoeftes (informatie over productsoorten)
Confronteren
4. Toetsing bewustwording van klant
Transformeren
5. Vertaling uitgangspunten en wensen naar cijfers
Inventariseren/
Informeren
Kennis en vaardigheid
Het twaalf stappenplan van de AFM
Activiteit adviseur
Actie richting klant
Presenteren
6. Heldere presentatie van de mogelijkheden
Verifiëren
7. Verificatie aansluiting oplossing op klantprofiel
Analyseren
8. Controle op juistheid van berekeningen en aannames
Formuleren
9. Formulering en motivering advies richting klant
Registreren
10. Vastlegging informatie klantprofiel en verkochte product
Kennis en vaardigheid
Registreren/
Adviseren
Het twaalf stappenplan van de AFM
Activiteit adviseur
Motiveren
Actie richting klant
11. Verstrekking offerte, risicoanalyse en cijfermatig overzicht
Offreren
Evalueren
12. Tijd bieden aan klant om afgewogen oordeel te vormen
Beheren
Kennis en vaardigheid
De rol van de adviseur
• Wij willen een tool
Tools
Tools
Tools
TERMEN VANUIT
WET OP HET
FINANCIEEL
TOEZICHT (Wft)
BIJVOORBEELD
ANTWOORDEN
LEIDEN TOT
KLANTPROFIEL
…TE TONEN IN
VERSCHILLENDE
ALTERNATIEVEN
Doel of middel
Nuttige tool
•
•
•
•
•
•
In beeld brengen huidige financiële situatie.
Vastleggen wensen.
Doorrekenen mutaties.
Rapportage.
Vraagt tijd, kennis en analytisch vermogen.
Integer gebruik.
Wie maakt het plan?
Investeer
•
•
•
•
De voorbereiding
De binnendienst
De software
De kennis
Excellent Financieel Plan
Het gevaar en de leerpunten uit het verleden
1. Software is een nuttig hulpmiddel
2. Als de klant centraal staat bestaat er geen
standaard plan
3. Richtingenstrijd en modeverschijnselen
Conclusie
• Standaard bestaat niet
• Wat is het niet
Financieel adviseur
Financieel adviseur
Ron Dukers
Product
verkoper
Excellent Financieel PLan
•
•
•
•
Indien de financiële dienstverlener een
consument adviseert:
wint hij in het belang van de consument
informatie in over diens financiële positie,
kennis, ervaring, doelstellingen en
risicobereidheid, voor zover dit redelijkerwijs
relevant is voor het advies;
draagt hij er zorg voor dat zijn advies, voor
zover redelijkerwijs mogelijk, rekening houdt
met de onder a. bedoelde informatie;
licht hij de overwegingen toe die ten grondslag
liggen aan het advies, voorzover dit nodig is
voor een goed begrip van het advies.
Excellent Financieel PLan
•
•
•
•
•
•
Inzicht
Begrijpelijk
Reproduceerbaar
Wensen en doelstellingen
Afwijkingen
Afspraken
Excellent Financieel PLan
Kennis
Vaardigheid
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards