Na het lezen van dit hoofdstuk zul je in staat zijn om:

advertisement
Na het lezen van dit hoofdstuk zul je in staat zijn om:
1 te weten wat vaste activa (kapitaalgoederen) inhouden en wat hun belang is
2 te begrijpen waarom organisaties vaste activa en vlottende activa verschillend beheersen
3 gebruik te maken van de basismiddelen en concepten voor financiële analyse: investering,
rendement van het geïnvesteerd vermogen, eindwaarde, contante waarde, renten en
rendementseis
4 gebruik te maken van de volgende methoden voor investeringsselectie: terugverdientijd,
gemiddelde boekhoudkundige rentabiliteit, netto contante waarde, interne rendement en
toegevoegde economische waarde die te maken hebben met investeringen in vaste activa
5 de gevolgen van belastingen en inflatie te verwerken in de investeringsselectie
6 gebruik te maken van wat-als-, gevoeligheids- en elementaire optieanalyses voor problemen op
het gebied van besluitvorming en onzekerheid bij investeringsselectie
7 strategische overwegingen te integreren in investeringsselecties
8 gebruik te maken van controles achteraf om eerdere investeringsbeslissingen te evalueren
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards