Risico`s verbonden aan tak 23

advertisement
 Risico’s verbonden aan tak 23
Als je belegt in tak 23 hou dan rekening met volgende risico’s:

Marktrisico
Het risico van de koersschommelingen op de markt.
De waarde van een eenheid is gekoppeld aan de evolutie van de waarde van de onderliggende
activa en van de marktvolatiliteit. De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico.
Daarom kan de waarde van een eenheid hoger of lager zijn dan deze op het moment van de
premiebetaling waardoor de verzekeringnemer misschien niet het volledige belegde bedrag
recupereert.

Risico verbonden aan het beheer van fondsen
Om hun beleggingsdoelstelling te bereiken spreiden de beheerders van de onderliggende
fondsen, binnen de grenzen bepaald in het beleggingsbeleid, hun investeringen over meerdere
activa. Daarom zijn de fondsen blootgesteld aan uiteenlopende risico’s afhankelijk van hun
samenstelling, hun doelstelling en hun beleggingsbeleid. Enkele voorbeelden: het risico dat de
gekozen samenstelling niet optimaal is, het renterisico, het wisselrisico verbonden aan een
belegging in buitenlandse deviezen, het risico op faillissement van een bedrijf of een land dat zijn
schulden niet meer kan terugbetalen, …
De performance en het behoud van het belegde bedrag zijn niet gegarandeerd en ondanks de
expertise van de beheerders blijft steeds het risico dat de gekozen beleggingen niet het gewenste
resultaat opleveren zoals beschreven in de doelstelling.

Faillissementsrisico van de verzekeraar
De activa van een fonds gekoppeld aan een levensverzekeringscontract stelt een vermogen
samen dat afzonderlijk beheerd wordt van de activa van de verzekeraar. Bij faillissement is dit
vermogen prioritair voorbehouden om de engagementen tegenover deze verzekeringnemers na te
komen.
Download