enkele toepassingen bij deel 9

advertisement
Enkele toepassingen uit:
Deel 9: Financiële Planning
op Korte Termijn
Toepassing
Gegevens: VV/ EV = 0.5; omloopsnelheid activa = 6
Gevraagd: 1. Hoe hoog moet de winstmarge zijn om een extern
groeipercentage van 10% te behalen ?
2. Hoeveel bedraagt in dat geval het intern groei%?
Extern groei% = (nettowinst/omzet) (omzet /activa) (activa / EV)
10%
= winstmarge * 6 * 1.5
10% / 9
= winstmarge = 11,1%
Intern groei% =
=
=
externgroei% / (activa / EV)
10 %
/ 1.5
6,67%
Toepassing op bedrijfsvoeringstraject
Gegeven: Balans:
Voorraden
Klanten
Leveranciers
1 jan
500
100
250
31 dec
600
120
290
Resultatenrekening:
Omzet: 5000
Aankoopprijs verkochte
goederen: 4200
Gevraagd: 1. Betalingstraject = ? dagen
2. Welk is de impact op het betalingstraject van:
a. wijziging voorraadrotatie naar 6 ?
b. grotere voorraadaankopen tegen lagere prijzen?
c. korting voor contante betaling?
Toepassing op bedrijfsvoeringstraject
Gegeven: Balans:
Voorraden
Klanten
Leveranciers
1 jan
500
100
250
31 dec
600
120
290
Resultatenrekening:
Omzet: 5000
Aankoopprijs verkochte
goederen: 4200
Gevraagd: 1. Betalingstraject = ? dagen
2. Welk is de impact op het betalingstraject van:
a. wijziging voorraadrotatie naar 6 ?
b. grotere voorraadaankopen tegen lagere prijzen?
c. korting voor contante betaling?
Opslagduur =
[(500 + 600)/2] / [4200/365] = 47,8 dagen
Debiteurentermijn =
[(100 + 120)/2] / [5000/365] =
8 dagen
Crediteurentermijn = [(250 + 290)/2] / [4200/365] = 23,5 dagen
Bedrijfsvoeringstraject =
47,8 + 8 dagen =
55,8 dagen
Betalingstraject =
55,8 - 32 dagen =
32,3 dagen
Toepassing op bedrijfsvoeringstraject
Gegeven: Balans:
Voorraden
Klanten
Leveranciers
1 jan
500
100
250
31 dec
600
120
290
Resultatenrekening:
Omzet: 5000
Aankoopprijs verkochte
goederen: 4200
Gevraagd: 1. Betalingstraject = ? dagen
2. Welk is de impact op het betalingstraject van:
a. wijziging voorraadrotatie naar 6 ?
b. grotere voorraadaankopen tegen lagere prijzen?
c. korting voor contante betaling?
1. betalingstraject = 32,3 dagen
2a.  voorraadrotatie (van circa 8 -> 6):  betalingstraject
2b.  opslagduur:
 betalingstraject
2c.  klantentermijn:  betalingstraject
Download