HPO

advertisement
Op weg naar high performance!
VGN P & O dag
Chiel Vink
Center for Organizational Performance
30 september 2009
Presentatie
• Inleiding
• Achtergrond HPO onderzoek
• HPO gedachtegoed
• De verbeterthema’s voor de zorg
Het dilemma …
Kansen grijpen
Voorzichtig zijn
© Copyright Center for Organizational Performance
Financiële sterkte
Financiële sterkte
Wat bepaalt uw mogelijke marsroute?
Interne organisatie sterkte
Deze marsroute stimuleerde het
onderzoek naar excellente organisaties
Een High Performance Organization (HPO)
is een organisatie die betere resultaten
behaalt dan vergelijkbare organisaties, over
een periode van tenminste 5 tot 10 jaar
HPO
‘Peer’ groep
...en een HPO focussen voor
een lange periode op datgene
wat er echt toe doet
Wat is het meest schaarse goed binnen
organisaties?
Maar waarop moet je dan op focussen om
HPO te worden?
• Arbeidsvoorwaarden verbeteren?
• Processen met ICT beter inrichten?
• Betere doorgroeimogelijkheden creëren?
• Vertrouwen in de leiding verbeteren?
• Andere organisatiestructuur kiezen?
• Competentiemanagement invoeren?
• Sneller acteren?
• Betere informatie?
• Minder vriendjespolitiek?
• Werkdruk verlagen?
• Meer communicatie naar medewerkers?
• Slechte mensen nu echt eens ontslaan?
• Duidelijker strategie neerzetten?
• Klantgerichter werken?
• Meer waardering geven?
• Beter beloftes nakomen?
• Beter luisteren?
• ….
Missie van het Center for
Organizational Performance:
Wat doet er echt toe?
• 5 jaar wetenschappelijk
onderzoek
• Analyse van 290+
internationale
onderzoeken
• 4500 internationale
enquêtes in alle
branches
• Samenwerking met MsM,
VU en Cranfield
University
NIET onderscheidend
Organisatiestructuur:
NIET steeds weer reorganiseren !

Strategie:
het gaat om UNIEKHEID !
Technieken/middelen (zoals ICT,
competentiemanagement etc.):
stand-alone van weinig waarde !
Autonomie:
teveel werkt averechts !
Communicatie:
het gaat om de dialoog !
De 5 PIJLERS voor succes!
Kwaliteit van
Management
Een HPO manager:
• heeft een sterke vertrouwensrelatie met
medewerkers;
• is integer en heeft een sterke voorbeeldrol;
• is besluitvaardig en actiegericht;
• is uitdagend voor zichzelf en medewerkers;
• coacht, faciliteert en inspireert medewerkers tot
het behalen van uitzonderlijke resultaten;
• stimuleert verandering en verbetering, en staat
experimenten en fouten maken toe;
• houdt medewerkers altijd verantwoordelijk voor
hun resultaten en is besluitvaardig mbt ‘nietpresteerders’;
• kortom: ontwikkelt een effectieve, gefocuste en
sterke leiderschapstijl.
Kwaliteit van Medewerkers
Kwaliteit van Medewerkers
HPO medewerkers …
• willen altijd verantwoordelijk worden
gehouden voor hun resultaten;
• willen geïnspireerd worden om
zodoende buitengewone resultaten te
behalen;
• zijn flexibel en volhardend;
• zijn divers en complementair;
• zijn goed in staat tot samenwerking met
leveranciers en cliënten.
Open
en
actiegerichte
Open en Actiegericht
dialoog
Continue Verbeteren en
Vernieuwen ...
Lange Termijn Focus
Lange Termijn
- Meer tijd besteden aan
die zaken die er echt toe
doen
- Geen tijd meer besteden
aan al zaken die de
organisatie niet echt verder
helpen
Focus
HPO Diagnose geeft organisaties
specifieke aanwijzingen waar meer
nadruk op moet komen en waar
minder aandacht naar toe kan
Hoe HPO zijn we in de zorg?
HPO-status Care juni 2009
10
8,5
8
7,2
6
6,6
6,8
6,4
6,7
HPO
Zorg
4
2
0
Management
Kwaliteit
Openheid &
Actiegerichtheid
Langetermijn
Gerichtheid
Continue
Verbetering
Medewerkers
Kwaliteit
Hoe doen we het in Nederland?
10
8
6,9
6,5
6,5
6,4
6,4
6,4
6,2
6,0
6
5,9
5,7
4
2
0
Zakelijke
dienstverlening
Energie
Care
Produktie
ICT
Financiële
dienstverlening
Bouw
Cure
Publieke
sector
Onderwijs
Verbeterthema’s op basis van
onderzoek bij 80 zorgorganisaties
1.
Werk aan een eenduidiger profiel van het management.
De excellente zorgmanager combineert goed managerschap met inspirerend leiderschap. Ze
laten zich leiden door principes van klantgerichtheid, kwaliteitsdenken en voortdurende
verbetering.
2.
Versterk de ‘fermheid’ van het management.
Het management moet daadkrachtiger en meer actie gericht worden.
3.
Maak de strategie van uw zorginstelling meer onderscheidend.
De strategie moet duidelijk maken waarom cliënten bij uw zorginstelling dienstverlening willen
afnemen en waarom personeel bij u wil werken.
4.
Excelleer in en vernieuw voortdurend de kerncompetentie van uw
instelling.
5.
Verbeter het prestatiemanagement binnen uw zorginstelling.
6.
Verbeter het procesmanagement binnen uw zorginstelling.
Richt de organisatie optimaal in om de relatietoewijding écht te kunnen verhogen.
7.
Verhoog de kwaliteit van medewerkers door ze meer te trainen op hun
flexibiliteit en veerkracht.
8.
Versterk de relaties met alle stakeholders van de zorginstellingen.
De bron om continue te verbeteren is de
inspirerende leidinggevende!
… maar u moet er eerst wel wat voor doen!
Download