Zorg Initiatief: software leveranciers met een hart

advertisement
Advertorial
Zorg Initiatief:
software leveranciers
met een hart voor zorg
Zorginstellingen hebben meer dan ooit te maken met verzakelijking en daarmee
gepaard gaande bezuinigingen. Tijd wordt steeds schaarser, niet alleen bij
verplegend personeel, ook bij management en bestuurders, terwijl de sturing
van de zorginstelling steeds complexer wordt. Voor de zorg bestaan nog geen
geïntegreerde systemen, waardoor ze aangewezen zijn op ‘best of breed’.
Bestuurders zijn daardoor onevenredig veel tijd kwijt aan het stroomlijnen van
de automatisering van hun primaire en secundaire processen. Zij ervaren als
het ware de pijn die ontstaat wanneer leveranciers van software niet (goed) met
elkaar samenwerken.
10 |
Advertorial
Koppelaar van AFAS, Martin de Visser van De Heer
Software, Cok de Groot van Performation en Willem
Jan Verhoef van ORTEC. Het enthousiasme en de
verregaande, professionele én vriendschappelijke,
samenwerking zijn duidelijk voelbaar tijdens het
gesprek.
Duidelijke meerwaarde voor de zorginstelling
Elke software leverancier heeft zijn eigen
specialisatie, zoals het elektronisch cliënten dossier,
payroll of roosterpakketten. Hierdoor wordt de
zorginstelling als het ware gedwongen met
verschillende leveranciers zaken te doen. Aparte
leveranciers betekenen ook even zoveel
selectietrajecten, en een toenemend risico op
koppelingen tussen systemen die niet goed werken
en ICT projecten die niet slagen. Zo wordt
automatisering als het ware het ‘hoofdpijn dossier’
van de Raad van Bestuur.
Automatiseringsbranche is mede
verantwoordelijk voor meer efficiency
binnen de zorg.
Dit ‘probleem’ is drie jaar geleden opgepakt door het
Zorg Initiatief, een samenwerkingsverband tussen
AFAS (HR- en financiële systemen), Ortec
(o.a. dienstroosterplanning), De Heer software
(o.a. ECD) en Performation (management
informatie). Zij zijn van mening dat de
automatiseringsbranche mede verantwoordelijk is
voor meer efficiency in de automatisering binnen de
zorg. Zij moeten ervoor zorgen dat systemen goed
op elkaar aangesloten zijn. De genoemde vier
organisaties gedragen zich daarom ook alsof zij één
leverancier zijn. Koppelingen tussen hun systemen
zijn gezekerd, management informatie is gezekerd
en als zorginstelling heb je nog maar met één loket
te maken. Ik spreek met de vertegenwoordigers van
de vier deelnemers aan het Zorg Initiatief: Leo
“Wij leveren een kant en klaar product op. Wij
creëren meerwaarde door nog veel meer gebruik te
maken van de kwaliteit van de systemen. Neem het
management informatie systeem van Performation.
“Wij stellen het bestuur van een zorginstelling in
staat vooruit te kijken, te anticiperen op kosten en
bezetting. Want in de zorg moet veel scherper op
uren gestuurd worden, of je nu teveel of te weinig
zorg levert, in beide gevallen wordt je gekort als
instelling.” aldus Leo Koppelaar.
Cok de Groot onderstreept hierbij het belang van
betrouwbare en slimme management informatie
systemen. “Die verzakelijking moet ondersteund
worden door informatiesystemen, dat betekent dat
alles op elkaar moet aansluiten, zoals het ECD, de
dienstroosterplanning en de informatie in de HRM
software. Zowel in de registratie als handling van de
gegevens en de manier waarop je mensen in de lijn
informatie aanbiedt.”
De invulling hiervan, daar hebben de heren een
duidelijke visie op. “Het management in de zorg
moet de zorg grotendeels kunnen plannen; een
maand tot twee maanden vooruit kunnen kijken.
Planning is heel goed mogelijk in de zorg, zelfs de
SEH van een ziekenhuis is voor 95% voorspelbaar.
Onontbeerlijk daarbij is de beschikking over
betrouwbare data en de juiste software om deze
goed te interpreteren.”
Naast het ‘leveren’ van slimme software is een
belangrijke meerwaarde de begeleiding die zij
klanten bieden bij het implementeren van de vele
veranderingen in wet en regelgeving. De vier
partijen organiseren landelijke bijeenkomsten over
de veranderingen waar de zorg mee te maken krijgt
in samenhang met de veranderingen in de software.
In het verlengde daarvan worden ook trainingen en
cursussen verzorgd. Maar ook het inspelen op meer
transparantie, de toenemende aandacht voor de
beveiliging van persoonsgegevens. Allemaal zaken
waar het Zorg Initiatief proactief mee omgaat.
De voorbeelden gaan over tafel. Zoals het koppelen
van autorisatiebevoegdheid met betrekking tot het
inzien van cliëntendossiers aan de actieve
medewerkerstabel, handhelds die zorgen voor een
enorme tijdsbesparing én vereenvoudiging van de
administratieve handelingen.
Samenwerking tussen de vier partijen is
verre van vrijblijvend.
Het Zorg Initiatief gaat verder dan ad hoc een
interface definiëren, de medewerkers en het
management zijn constant bezig die interfaces te
verrijken. In de praktijk komt het erop neer dat
consultants, sales en management van de vier
partijen maandelijks bij elkaar komen. Zo werkt een
organisatie die actief zaken oppakt, dingen beter
maakt vanuit een overtuiging. De overtuiging dat
zorginstellingen efficiency winst behalen door het
automatiseren van hun primaire en secundaire
processen. Patiënten en cliënten zullen hierbij als
‘winnaar’ uit de bus komen. En dat raakt precies de
ambitie en de drive van het Zorg Initiatief.
Die betrokkenheid bij elkaar én bij de zorg is als een
tweede natuur voor de deelnemers van het Zorg
Initiatief. Martin de Visser formuleert dat als volgt:
“Wij zijn allemaal familiebedrijven, wij investeren in
lange termijn relaties met onze klanten. Het is onze
ambitie om klanten te behouden, dat bereik je
alleen maar door betrokkenheid te tonen en goede
service te verlenen. Wij geloven echt dat wij de zorg
vooruit kunnen helpen, dat wij met z’n vieren iets
moois voor elkaar kunnen krijgen.”
www.zorginitiatief.nl
| 11
Download