27 september 2016 Marloes van der Wielen, cardioloog Treant

advertisement
27 september 2016
Marloes van der Wielen, cardioloog Treant
•
•
•
•
Hartfalenincidentie:
>65 jaar: 7-10%
<65 jaar 1%
5-jaarsoverleving 50%, 75% mortaliteit bij 7 jaar
follow-up
• In 2006 8% van alle ziekenhuisopnames tgv
hartfalen
• In 2003 375 miljoen euro aan kosten





Toename hartfalenpopulatie door:
betere overleving na infarct
Vergrijzing
Toename diabetes en hypertensie, vooral bij
vrouwen
Nog vaak geen herkenning vooral bij pt met
COPD en vrouwen






Anatomie
Symptomen
Oorzaken
Diagnostiek
Behandeling
Vragen?
•
•
•
•
•
•
•
•
Kortademigheid
Oedeem
Opgezette buik
Verminderde conditie
Verminderde eetlust
Cyanose
Duizeligheid
vermoeidheid




Verminderde pompkracht: slechte
linkerhartkamerfunctie
Klepafwijkingen
Te stijf hart: verminderde ontspanning van
het hart
Ritmestoornissen

Meest voorkomend door hartinfarct


Hoge bloeddruk
Door te hoge druk: verdikking en later
verwijding van het hart: ballon

Hartklepafwijkingen







Andere factoren:
Bloedarmoede
Schildklierproblemen
diabetes
Alcohol
Chemotherapie
infectie






Door verdikking van de hartspier
Meestal tgv hoge bloeddruk
Soms door erfelijke aanleg
Soms door opstapeling lichaamseigenstoffen
Bijv hemochromatose, amyloidose, sarcoidose
bestraling



Te langzame hartslag: te weinig pompen per
minuut
Soms tgv medicijnen
Oplossing:pacemaker







Zwangerschapsdiabetes of hypertensie
Overmatige overgangsklachten
Overgangsklachten na 60 jaar: cave
hypertensie
Overgang <40 jaar
Polycysteus ovariumsyndroom
Gebruik van de “pil”, mn samen met roken
Leeftijd na 60 jaar: toename cholesterol en
bloeddruk



Vrouwen onder 50 jaar: bij acuut hartinfarct
hogere kans op overlijden
Vrouwen boven 70 jaar: bij acuut hartinfarct
vaker bijkomende ziekten , waardoor meer
kans op overlijden
Klachten vaak niet herkend: te late
presentatie





Anamnese
Lichamelijk onderzoek
ECG
Bloedonderzoek
echo

Verhelpen oorzaak




Bewegen
Afvallen
Vochtbeperking
zoutbeperking






Vochtafdrijvers:plastabletten
Hartondersteuners: druk na het hart neemt
af: aceremmers/A2antagonisten
Hartslagremmers: betablockers/procorolan
Entresto
Ijzerinfusie
cholesterolverlagers




Eigen regisseur
Door smartphone/tablet en
weegschaal/bloedrukmeter
Dagelijks bijhouden, bij afwijkingen signaal
hartfalenpoli
Op tijd bijstellen medicatie
Download