11-80 - "De Zon", centrum voor co

advertisement
CWG citaten deel 11
26-11-2008
11-51
Het leven druk zich uit door:
1. De Aantrekkingsenergie, die je kracht geeft.
2. De Wet van de tegengestelden, die je mogelijkheden geeft.
3. Het Geschenk van de wijsheid, dat je onderscheidingsvermogen geeft.
4. De Vreugde van de verwondering, die je verbeelding geeft.
5. De Tegenwoordigheid van de cycli, die je de eeuwigheid geeft.
11-62
Stijg boven oordeelsvorming uit door in dankbaarheid op te gaan.
Dat betekent dat je dankbaar bent voor elk resultaat - elk resultaat. Het gaat
er dus om dat je God zelfs bedankt voor dingen waarvan je zeker weet dat je ze
niet bewust gekozen hebt, waarvan je heel overtuigd bent dat je ze niet wenst.
11-64
Als je dankbaarheid in de plaats stelt van oordeelsvorming verspreidt zich
rust door je lichaam, omhelst zachtaardigheid je ziel, en vult wijsheid je
geest. Laat dankbaarheid in de plaats van oordelsvorming komen en heel je
ervaring van het leven maakt binnen vijf tellen een omslag ten goede door.
Binnen vijf tellen. Dat komt doordat je houding alles bepalend is.
De wet van de tegengestelde is het tweede van de vijf grote Principes van het
leven en werkt in volmaakte harmonie met de Aantrekkingsenergie samen. Dit
principe stelt dat telkens als je iets in je werkelijkheid oproept,
onmiddelijk ook het exact tegenovergestelde zal verschijnen - en dan ook nog
eens voorop.
Wat is dit nu weer? Wat zeg ik hier?
Ik zeg: op het moment dat je iets kiest - ongeacht welke uitkomst of ervaring
- zal exact het tegenovergestelde daarvan zich op een of andere manier in je
leven manifesteren. Het kan ergens in een verre uithoek verschijnen of recht
voor je ogen opduiken, maar het komt, reken maar.
11-69
Probeer de verschijning van het 'tegengestelde'te beschouwen als een eerste
persoonlijke aanwijzing dat het creatieproces correct functioneert. Onthoud
dat de eerste stap in het creatieproces alrijd inhoudt dat je een context
creert waarbinnen je je keuzes kunt ervaren.
11-70
Aanpassen is creëeren. Verzet is het einde van alle creatie. Verzet zorgt
ervoor dat alles wat eerder gecreëerd is precies op zijn plaats blijft.
11-80
'Maar dat is niet waar!' protesteer je misschien. 'Ik wil me niet slecht
voelen, ik vóél me gewoon slecht.' Toch is dat niet zo - en hoe eerder je dat
zult begrijpen, hoe sneller je het meesterschap kunt uitdragen in je dagelijks
leven.
Je wilt je slecht voelen, anders zou het niet zo zijn. De truc is dat je diep
in het moment zelf duikt om na te gaan waarom je je slecht wilt voelen. Het
antwoord op deze vraag ontsluiert alles.
11-81
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
Alleen als ik mijn verleden loslaat en me niet met mijn toekomst bemoei,
kan ik oprecht ervaren wat hier en nu gebeurt, in de context van juist alleen
maar dat: de werkelijke gebeurtenissen in het huidige moment. En vrij van de
interpretaties van het verleden en de toekomst, kan ik deze gebeurtenissen dan
interpreteren op elke manier die ik wil.
Dit was de bevrijdendste les van mijn leven. Toen ik dit doorkreeg, besefte
ik dat mijn beleving van alle dingen die gebeuren zich in mijn hoofd afspeelt.
Ik kan gebeurtenissen recht in het vizier nemen en zelf kiezen wat ik ten opzichte van deze gebeurtenissen wil zijn. Ik vind ze 'in orde' of ik kan kiezen
ze 'niet in orde' te vinden. Ik kan 'gelukkig' zijn of ik kan kiezen om
'ongelukkig'
te
zijn.
Ik
kan
'optimistisch'
of
'bevreesd',
'krachtig'
of
'machteloos', 'volledig' of 'onvolledig', 'in zak en as' of 'als een feniks
herrezen' zijn.
11-83
Ik ken altijd aan alles een reden toe in plaats van op zoek te gaan naar de
achterliggende reden. En ik beslis hoe ik me over iets wil voelen in plaats
van na te gaan hoe ik me voel. En ik kies uiterst zorgvuldig hoe ik op alle
dingen reageer in plaats van mijn reacties vanaf de zijlijn gade te slaan
alsof ik niet de belangrijkste speler in mijn eigen leven zou zijn.
11-87
Als
een
bepaald
aspect
van
wat
je
hebt
gecreëerd
jou
niet
bevalt,
individueel of collectief gezien, dan kun je het opnieuw creëren... in de
eerstvolgende verhevenste versie van het grootste visioen dat je ooit hebt
gehad over Wie je bent.
Hoe uitgebreider de creatie is, hoe meer energie er nodig is om haar aan te
passen. Als we het erover hebben dat je honger hebt, dan kun je die creatie
relatief gemakkelijk aanpassen. Als we het hebben over de wereld die honger
heeft, kost het meer kracht (dat wil zeggen, meer van jou) om de creatie te
veranderen, om haar als nieuw te herscheppen.
Deze en andere wereldwijde, nutteloze
omstandigheden, die alle door de
mensheid zijn gecreëerd, bestaan niet zozeer doordat ze niet kunnen worden
veranderd, maar doordat er geen gemeenschappelijke bereidheid is om er iets
aan te doen.
'Waar een wil is, is een weg.'
11-90
Dit vijfde grote Principe van het leven stelt: 'Heel het leven beweegt zich
in cirkels. Er is geen enkele rechte lijn in het universum. Alles buigt ten
slotte weer af naar zichzelf. Een lijn kan biljoenen kilometers lang zijn - of
nog onvoorstelbaar veel langer -, maar alles komt uiteindelijk zichzelf weer
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
tegen. De verplaatsing van energie en massa rondom dit ovaal creëert de
ervaring van de zogenoemde oneindigheid. Dat houdt in dat je "voor eeuwig"
kunt ervaren wat je wenst te ervaren van Wie je bent, zowel individueel als
collectief.'
11-91
Als mensen het Proces van persoonlijke creatie gebruiken en het als
ineffectief, teleurstellend en ontmoedigend ervaren, heb ik gezegd, komt dat
doordat ze de 'aantrekking', die het creatieproces van brandstof voorziet,
niet gebruiken voor het doel waarvoor het bedoeld is.
Het doel van het proces, heb ik daarna gezegd, is de creatie van een gelukkig,
vredig,
vreugdevol
leven
voor
iedereen
wiens
leven
jij
beroert,
en
voor
jezelf, in die volgorde.
11-96
Deze korte uitspraak - 'Je leven draait niet om jou' heeft mijn leven
veranderd. Alles werd erdoor op zijn kop gezet. Of beter gezegd, alles kwam
erdoor op zijn pootjes terecht. Ik ben niet op aarde om mezelf te dienen, zo
kreeg ik te horen. Ik ben hier om anderen te dienen. Pas als ik mezelf
verlies, kan ik mezelf terugvinden. Als ik aan anderen geef, zal ik ontvangen.
Het proces werkt en het is de snelste manier om alles wat je nastreeft te
bereiken, zo vertelde God mij, 'omdat jij de enige aanwezige in deze ruimte
bent' .
11-97
God gaf uitleg:
'Alle dingen zijn Eén ding. Er is slechts Eén ding, en alle dingen zijn deel
van het Ene ding dat is.'
'Daarom doe je alles wat je voor anderen doet uiteindelijk voor jezelf, en
alles wat je nalaat voor anderen te doen, laat je na voor jezelf.'
Het omgekeerde is ook waar.
het Multipliereffect.
Als je je op jezelf concentreert, beperk je de hoeveelheid energie die je
voortbrengt, want er is er maar een van jou. Als je je echter op anderen
concentreert, vermenigvuldig je de hoeveelheid energie die je voortbrengt met
het aantal personen op wie je je richt.
Dat was iets wat nog nooit iemand me had uitgelegd. Nu ik het eenmaal weet,
kan ik er ook volmaakt wijs uit worden. Als alles energie is (en dat is zo) en
als energie creëert (wat het geval is), dan zul je naarmate je meer energie
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
gebruikt veel sneller en schitterender allerlei dingen kunnen creëren!
En alles wat je creëert, ervaar je. Dat is doordat alle dingen die van jou
uitgaan, uiteindelijk ook weer naar jou terugkeren. En dat is doordat er
niemand anders 'in deze ruimte' is. Er is niemand behalve jij, in een multiple
vorm.
11-102
Om het Proces van personnlijke creatie te kunnen begrijpen (laat staan om het
te kunnen onderwijzen) is het nodig dat we veel over God praten.
11-103
Persoonlijke creatie is Gods manier om tegen ons te zeggen: 'Jouw wil is mijn
gebod'.
11-104
Dat is niet zo omdat God grootmoedig is, maar omdat God alomtegenwoordig
is; niet vanwege de enorme omvang van Gods liefde, maar omwille van de immense
grootte van God zelf.
Je zou je pink nog niet kunnen verheffen als God niet wilde dat je dat deed.
Alles wat je doet - inderdaad, alles wat er ooit op aarde is gebeurd - valt
binnen de wil van God, en niet daarbuiten.
11-105
God is onbegrensd, zowel in termen van macht als van grootte. Zoals al eerder
opgemerkt, is God alomtegenwoordig. God is overal. Dat wil zeggen dat er geen
plaats is waar God niet is.
Geen enkele plaats.
Met inbegrip van jou.
Veel mensen geloven dat God overal is, maar ze geloven
niet dat God in hen verblijft. Ze zeggen dat misschien uit nederigheid, maar
het is in feite het toppunt van arrogantie om je te verbeelden dat God overal
in het universum behalve in jou resideert.
Dan zouden je lichaam, geest en ziel nogal exclusief onroerend goed zijn.
11-106
Als God overal in jou is, als er nergens in jou een plek is
is, dan is God jou.
waar God niet
En alle andere dingen.
Op een strikt persoonlijk niveau wil dat zeggen dat je helemaal niets nodig
hebt, en dat je al je persoonlijke alledaagse 'drama's' onmiddellijk achter je
kunt laten. Aangezien je alles bent wat je je ooit kunt voorstellen dat je
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
nodig hebt of verlangt, hoef je je nergens druk over te maken.
(11-107)
Je ervaart misschien niet dat je deze dingen bent omdat ook jouw leven een
voorbeeld van persoonsverwarring is, maar de snelste manier om te ervaren dat
je deze dingen bent, is door deze dingen te zijn. En de snelste manier om te
ervaren dat jijzelf deze dingen bent, is door ze aan anderen te geven.
Maak je geen zorgen. Heel je leven wordt er voor je gezorgd
11-113
Tijd creëert de mogelijkheid van het Geheugen. (In de wereld van geen-tijd
is het 'geheugen' zowel onmogelijk als zinloos, doordat alles hier en nu en
tegelijkertijd waargenomen wordt.)
Net als de tijd, is het geheugen begrensd. De eeuwigheid is dat niet. De
eeuwigheid is tijdloos.
Het
geheugen
be[erkt
zich
tot
'toen'
en
'daar',
terwijl
Hier
en
N
niet
begrenst zijn, maar zich voor altijd door de eeuwigheid en de ineindigheid
uitstrekken. Je kunt ook in je eigen aardse ervaring opmerken dat het altijd
Hier en Nu is. Er bestaat helemaal geen andere tijd dan de tijd die jij
ervaren kunt!
11-114
Alle dingen bestaan al. Alle uitwerkingen, alle omstandigheden, alle
resultaten - alle voorstelbare ervaringen en uitdrukkingen van het leven doen zich al voor en bestaan hier en nu in de Tijdloze ruimte. Ze rusten
vredig in alle wanneer/waar-situaties van de eeuwigheid (om Robert Heinleins
gedenkwaardige uitdrukking aan te halen).
Wat je precies doet als je de Energie van aantrekking gebruikt, is het
magnetiseren en oproepen van de ervaring en uitdrukking van het leven dat je
hier en nu hebt gekozen, uit het Veld van de oneindige mogelijkheden.
Op deze wijze zul je telkens opnieuw ervaren dat je een schepper bent. En je
kunt bijna alles wat je kiest 'creëren' (oproepen). Je hoeft alleen maar te
weten op welke manier je 'kiezen' moet.
11-119
Alles 'perfect' noemen is niet hetzelfde als alles 'wonderbaarlijk' noemen.
Als je een omstandigheid perfect noemt, erken je eenvoudig dat ze op dat
moment precies overeenkomt met de agenda van jouw ziel. Die agenda zou heel
goed kunnen inhouden dat je de desbetreffende omstandigheid wilt veranderen
als een manier om te weten, demonstreren en ervaren Wie je werkelijk bent.
11-122
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
Eerder in dit boek heb ik gesteld dat het Proces van persoonlijke creatie
eigenlijk uit drie fenomenen bestaat die zich als Eén verschijnsel voordoen.
Het eerste fenomeen heeft met God te maken, het tweede heeft met jou van doen
en het derde gaat over jou en God samen.
Ik zei dat een andere manier om dat te omschrijven is dat deel één van de
'geheime formule van het leven' gaat over 'Ik ben', deel twee over 'Jij bent'
en deel drie over 'Hoe te...'.
Laten we ons nu verdiepen in de kracht van het 'Ik ben'.
11-130
"…Nu raak ik in de war. U hebt zojuist een God beschreven die niet eens een
persoon of een wezen is, en die het niets uitmaakt wat ik doe of hoe mijn
leven verloopt.
Ik voel me van God verlaten als ik u God op deze manier hoor beschrijven…."
Dat het God niet uitmaakt wat we doen, is niet hetzelfde (131) als dat Hij
geen liefde voelt. Ik wil graag dat je je nu voorstelt dat je eigen kinderen
buiten gaan spelen. Maakt het jou uit welk spelletje ze spelen?
Het enige wat je tegen hen zegt, is: "Ga maar lekker spelen! Geniet ervan!
Maar wees voorzichtig. Doe jezelf geen pijn. En mocht je me nodig hebben, dan
ben ik altijd hier."
Dat is ook wat God tegen ons zegt. Dat het God niet uitmaakt wat we doen, is
een teken dat God van ons houdt, niet dat Hij niet van ons houdt. Want de
vrijheid om te zijn en te doen en te hebben wat we kiezen, is de grootste
vreugde van allemaal.
11-132
'Kunnen we God niet gewoon het ongedifferentieerde Leven noemen waaruit het
geïndividualiseerde Leven tevoorschijn komt? Is het te vergezocht om God als
de Moeder van alle stamcellen te omschrijven?'
11-136
Nu volgt dan deel twee, dat ik heb aangeduid als het 'Jij bent'.
11-140
Als je je ergens een 'idee' over vormt of iets visualiseert (zoals uitvinders
vaak doen), herinner je je eigenlijk alleen dat het al bestaat. Als het nog
niet bestond, zou je er ook niet aan kunnen denken.
'Denken' is eigenlijk de handeling van het 'zich weer herinneren'. Bij dit
proces reik je in het Eeuwige collectieve bewustzijn en haal je gegevens
terug. Het is de spontane resonantie van een lokale Individualisering van de
Goddelijkheid met een aspect van de universele Goddelijkheid. Het komt neer op
het in overeenstemming brengen van een deel van Alles met het Al van Alles.
Dat is de reden waarom geestelijke en intentionele concentratie zo krachtig
werken en voor het creatieve proces van essentieel belang zijn. Met behulp van
het proces van intentionele gedachten en diepgaande gevoelens vinden we niet
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
zozeer uit wat we hebben gewenst, als wel hervinden we de dingen die we hebben
gewenst. ('Zelfs voordat je vraagt, zal ik geantwoord hebben.')
11-144
Laten we duidelijk voor ogen houden waarom mensen die in een God geloven op
wie ze zich beroepen, vaak ontsteld reageren op het idee van een 'kracht' die
in ons allen voorkomt en die ons in staat stelt om onze eigen realiteit te
creëren.
Als
we
echter
de
kracht
om
alles
wat
we
wensen
te
creëren
in
onszelf
meedragen, houdt dat in dat je geen goed mens hoeft te zijn om al je wensen in
vervulling te (145) doen gaan. We hoeven kortom niet aan de Wet van God te
gehoorzamen als we gebruik kunnen maken van de Energie van aantrekking en
Persoonlijke creatie. Dat slaat ook de macht uit handen van degenen die ons
vertellen willen wat de Wet van God inhoudt.
God beheerst je leven overeenkomstig zijn Wil. Het is jouw taak om je aan de
Wil van God te onderwerpen, om zijn Wil te gehoorzamen, om Gods bevelen uit te
voeren. Als je iets voor jezelf wilt, kun je hooguit hopen en bidden dat het
ook Gods Wil is dat jij dat ontvangt.
En in de ogen van de religies is hier sprake van nog een bedreiging. Als we
ons voor hulp tot God richten, of als we Hem vragen om iets te creëren wat we
oprecht verlangen, is er geen enkele garantie dat God dat zal doen, zelfs als
we aan de Wet van God gehoorzamen. Zelfs de gebeden van goede mensen, van
prachtige mensen, kunnen onbeantwoord blijven.
11-146
Nochtans wordt er over Persoonlijke creatie beweerd dat het altijd werkt.
God kan misschien 'nee' zeggen, maar Persoonlijke creatie zegt enkel 'ja'. Het
brengt altijd resultaten voort. Het is gewoon een kwestie waar je je aandacht
op vestigt, wat je het sterkst voelt.
Als dit proces echt werkt, is ons een buitengewone creatieve kracht in handen
gelegd.
11-156
Hoe zit het met mensen die lijden, die pijn hebben, die onderdrukt worden en
die in ellende leven?
11-157
Als 'incorrect denken' niet de oorzaak van al dat leed is, wat is het dan wel?
Het noodlot?
Het is waar dat velen die lijden - die in een constante beroering of in een
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
afgrijselijke armoede leven - ertoe zijn overgegaan om de huidige situatie als
'hun levenslot' te beschouwen. Ze hebben toegegeven en opgegeven. Ze verwerpen
rebellie als nutteloos of als onmogelijk, en ze zetten door hun stilzwijgende
instemming onbewust - beslist niet opzettelijk - de situatie voort die ze van
hun voorgangers in hun cultuur of samenleving hebben geërfd.
En aldus spelen de gedachten van hen die lijden, hun aanhoudende
onderbewuste en onbewuste gedachten, tot op een zekere hoogte ook een rol in
de creatie van de realiteit die ze hebben te verduren. Ze hebben natuurlijk
niet gevraagd om deze omstandigheden en ervaringen. Dat is niet wat hier wordt
gezegd. Om echter te ontkennen dat de gestage, continuerende geestestoestand
van een groot aantal mensen in een cultuur niets met de ervaring van die
cultuur te maken zou hebben, is een ontkenning van het bewijsmateriaal dat
onloochenbaar is.
Maar nu zij opgemerkt - sterker nog, móét worden opgemerkt - dat het lijden
van 'gehele culturen en bevolkingsgroepen in zeer belangrijke mate ook teweeg
wordt (158) gebracht door het collectieve bewustzijn van de mensen elders die
niet lijden. Want velen die niet lijden, staan toe dat het lijden van anderen
voortduurt.
We moeten goed begrijpen
individueel werkt,…
dat
Persoonlijke
creatie
zowel
collectief
keuze
van
als
11-160
Kan
het
collectieve
bewustzijn
dan
de
bewuste
individuen
onderdrukken? Ja. En is dat voor ieder individu zo en moet dat voor ieder
individu altijd zo blijven? Nee.
11-163
De wereld van vandaag is zoals ze is,
niet omdat God het zo wil, maar omdat
wij het zo willen.
Wij willen het zo.
Als we het anders willen, kunnen we van de ene op de andere dag de wereld
veranderen.
We kunnen dat allemaal doen als we het zouden willen, als we het werkelijk
zouden willen. De waarheid is echter dat we het niet willen. Individueel
misschien wel (in sommige gevallen). Collectief willen we het blijkbaar niet,
and,ers zou het wel gebeuren.
Alles wat de mensheid door de mensheid is aangedaan, kan de mensheid te allen
tijde ongedaan maken.
11-194
11. Laat je verwachtingen vallen.
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
Vergeet hoe je denkt dat de dingen 'zouden moeten' zijn. In het universum
bestaat 'zou moeten' helemaal niet. 'Zou moeten' is een door mensen bedachte
constructie die niets met de ultieme realiteit te maken heeft. Besef dat alle
kronkelwegen en afslagen die ons wegleiden van het pad dat we meenden te
nemen, absoluut geen omwegen zijn, maar de kortste route van waar we zijn naar
waar we willen zijn - anders zouden we het niet nemen.
11-195
Vertrouw erop dat God weet wat God doet. Weet dat het leven altijd in jouw
voordeel samenspant. Begrijp dat elke verwachting slechts jouw idee over iets
is, en dat dit idee geen rekening houdt of kan houden met het complexe weefsel
van
de
levensreizen
die
sequentieel
en
simultaan
door
ons
allen
worden
ondernomen in de gezamenlijk scheppende en collectieve ervaring van de Ene
Ziel die door de Velen wordt uitgedrukt.
Er steekt anders gezegd meer achter. Er is meer dan één agenda.
Wat ik hier zeg, is dat verwachtingen een limiet opleggen aan de manier waarop
je peifectie definieert, en die limiet beperkt jouw creatie van de perfectie
zelf. Verwacht daarom niets en aanvaard alles wat je krijgt. Accepteer alles
wat zich aandient. Houd van wat er is.
Byron Katie heift een aantal jaar geleden een buitengewoon boek geschreven,
Loving What Is, waarvan ik helemaal verrukt ben.
11-196
Onthoud altijd dat je niet je verleden bent; je bent niet wie je gisteren
was, zelfs niet wie je nog maar een moment geleden was. Laat elke nieuwe dag,
elk nieuw uur, elk nieuw moment een nieuw begin aangeven. Zelfs in het laatste
moment van je leven is het niet te laat om je nieuwe en verhevenste identiteit
van jezelf te verkondigen en op te eisen.
11-198
Dit zijn eenvoudige voorbeelden. Leer goed naar jezelf luisteren. Tast de
vibratie af van wie je bent, en doe dan niets en ga geen significante
interactie met anderen aan als die vibratie niet daarmee overeenstemt.
Je kunt deze dingen voelen. Je kunt je hand boven je eten houden en aanvoelen
of het hier en nu goed voor je (199) is. Je kunt mensen en ruimtes en kleuren
en... alles voelen als je er aandacht aan besteedt. Besteed aandacht aan je
uiterlijke ervaring en aan je innerlijke ervaring. Let er goed op dat je in
resonantie bent met de mensen, plaatsen en dingen om je heen.
Probeer alles te absorberen wat in de ruimte om je heen gebeurt. Kijk of er
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
een klik is. En glip gewoon weer naar buiten als er een verkeerde combinatie
lijkt te ontstaan.
11-206
We staan aan de vooravond van een uitzonderlijke en uitermate opwindende
nieuwe tijd.
Er vindt overal op aarde een grote verschuiving plaats. Het betreft een
verschuiving in de manier hoe we onszelf
zien, hoe we onszelf ervaren, hoe we onszelf als bewuste wezens uitdrukken
11-207
Ik heb al eens eerder gezegd dat nooit eerder in de geschiedenis van de
mensheid het bewustzijn van het Proces van persoonlijke creatie zo
wijdverspreid is geweest als nu.
11-208
Zoals
ik
hier
al
bij
verschillende
gelegenheden
heb
opgemerkt,
hebben
critici van hen die Persoonlijke creatie onderwijzen en beoefenen, afgegeven
op het ogenschijnlijke eigenbelang dat meespeelt in het aan de man brengen en
beoefenen van Persoonlijke creatie. Deze critici hebben echter gewoon geen
geduld. Alle grote krachten die de mensheid ooit heeft ontdekt en ontketend,
zijn eerst voor onbelangrijkere doeleinden gebruikt. Dat geldt voor alles, van
vuur tot kernsplitsing en zuivere denkkracht. Het is in het evolutieproces
zelf ingebouwd dat dingen zich van klein naar groter ontwikkelen.
Een
tijdlang
zullen
individuen
met
dit
nieuwe
hulpmiddel
spelen,
en
sommigen zal het daarbij inderdaad alleen maar om resultaten gaan die puur hun
eigenbelang dienen. Maar laten we de mensheid een kans geven. De individuele
Spielereien zullen spoedig tot een collectieve toepassing leiden van wat al
snel zal worden herkend als de belangrijkste kracht die ooit door bewuste
wezens is ontdekt.
Het zal inderdaad zelfs duidelijk worden dat dit is wat het betekent om een
bewust wezen te zijn. Eindelijk zal worden begrepen dat 'bewustzijn' niet
slechts refereert aan het geestvermogen waarmee de uiterlijke wereld wordt
waargenomen en begrepen, maar ook waarmee zij wordt gecreëerd.
Het zal niemand ontgaan dat het opwindendste aspect van Persoonlijke creatie
is wat dit alles voor heel de mensheid betekenen kan. Films als Mat the *%#&*
Do We Know? en The Secret, boeken als The Law of Attraction en het werk dat je
nu in handen houdt, hebben een boodschap uitgezonden over Wie we zijn en Hoe
onze wereld functioneert, die nog nooit eerder zo duidelijk was geformuleerd
en zo algemeen was verspreid.
Het zal niet lang duren voordat iedereen op aarde alles weet over de grote
D:\317550070.doc
CWG citaten deel 11
26-11-2008
Principes van het leven, hoe ze werken, het doel waarvoor ze gecreëerd zijn,
en hun intrinsieke potentieel om de wereld te veranderen.
En in die dagen zal het gebeuren dat onze Goddelijkheid aan ons zal worden
geopenbaard door onszelf - en door ons zal worden ervaren door onszelf. En de
Onuitgesproken waarheid zal dan niet meer onuitgesproken zijn.
En die dag zal waarlijk gezegend zijn. Want op die dag zijn we allen...
gelukkiger dan God.
D:\317550070.doc
Download