Relaties

advertisement
Relaties
Een diepere kijk
Waarom horen
mensen zo graag
bij een groep
3 vragen aan Herman De Dijn
3 vragen:
1. Waarom horen mensen zo graag bij een groep?
2. Hoe worden we individuen?
3. Hoe leren we onszelf waarderen?
3 vragen aan Herman De Dijn
Waarom horen mensen zo
graag bij een groep?
• We zijn sociale dieren
• We worden pas onszelf door het voorbeeld
van anderen te volgen (= socialisatie of
inculturatie)
Hoe worden we individuen (we worden
niet als individu geboren…)
• Spinoza: ”De mens wordt maar mens door
imitatie, nabootsing.”
Zoals bij kleine kinderen. Die doen precies
na wat hun ouders of andere mensen met
wie ze opgroeien doen.
Hoe worden we individuen (we
worden niet als individu geboren…)
• Girard: het begrip ‘imitatio’ staat centraal.
“we worden onszelf door het verlangen
van de ander in onszelf te herhalen. .”
Zoals bij kleine kinderen. Het is voldoende
dat er eentje iets wil, en alle anderen
willen het ook. We worden maar ‘een zelf’
met eigen verlangens door het imiteren
van anderen
Hoe leren we van onszelf houden?
(Hume)
• Door graag gezien te zijn door anderen! (we
‘incorporeren’ de liefde van anderen)
• Daarom is het gezin zo’n belangrijke machine…
een machine van ‘zelfwording’.
• Een mens is niet egoïstisch. (wel egocentrisch…).
Mensen zijn sociale wezens.
• Pas als mensen afzakken tot het niveau
van dieren (degeneratie) kunnen ze
écht egoistisch zijn.
Relaties vier keer anders bekeken
1. Filosofisch
Sartre
• Leg uit ‘L’enfer, c’est les autres’ (De hel, dat
zijn de anderen).
Gebruik verwijzingen naar de bron en de tijd
waarin hij dit schreef. Leg dus duidelijk de
betekenis uit, maar ook de context waarin we
deze zin moeten plaatsen.
(En nuanceer!!! Zijn de anderen
altijd ‘de hel’ voor ons?)
1. Filosofisch
Sartre
•
Waarom zorgen andere mensen er volgens
Sartre (soms) voor dat we niet helemaal vrij
en onszelf kunnen zijn?
•
Geef je eigen mening
2. biochemisch
• Waarom blijven volgens de biochemie mensen
langer bij elkaar, dan dat ze eigenlijk verliefd
zijn?
• Geef (kritisch) je mening over de
biochemische manier van kijken naar liefde.
3. Sociologisch
• Welke kenmerken hebben vriendschappen
volgens dit sociologisch onderzoek. (Geef er
minstens vier en leg uit)
• Wat leren jongeren in een peergroup, dat ze in
gezinsverband niet of minder leren?
• En omgekeerd? Wat leren ze
net wél thuis?
4. Ethisch
• Hoe kan je verklaren dat een project om geld
in te zamelen voor oude mensen met lepra in
India minder succes heeft dan een project
voor weesjes in Bulgarije?
• Hoe zou je vanuit deze tekst proberen om het
woord ‘agapé’ uit te leggen?
Download