Examenvragen religie 2014 A) Wat wordt bedoeld met de

advertisement
Examenvragen religie 2014
1. A) Wat wordt bedoeld met de postmoderne context?
B) Hoe wordt er geantwoord op de vraag van het lijden in deze context?
C) Fragment van Vermeersch die antwoord op Torfs. Geeft Vermeersch een postmoderne
argumentatie? Waarom?
2. 1) Een psychiater zegt in een debat: “Deze man kon niets doen aan zijn daden. Hij heeft een
hersenstoornis die verklaren waarom hij zijn misdaden beging.”
Wat voor model zit er in deze redenering?
2) Functionele definitie van religie.
3. Eigen vraag
1. A) Geef twee klassieke joodse visies op het lijden
b) pas dit toe op een tekst van Etty … Is zij boeddhistisch?
2. A) Een meerkeuzevraag: uitspraak bij wie hoort deze?
b) Geef voorbeeld van pluralisering
3. Eigen vraag
1 a) Hoe staan boeddhisten tegenover lijden en dood?
b) Kunnen zij het boek Job begrijpen? Waarom wel/niet?
c) (Citaat van Kushner HB p66) Zou Boeddha Dit geschreven kunnen hebben? Waarom wel/niet? 2
2. A) Tekstje over wetenschap vs geloof. Met de visie van welke persoon komt dit het meest
overeen? Galilei, Polkinghorne, Dawkins of Lemaître?
b) Negatieve theologie uitleggen + eigen voorbeeld.
3. Eigen vraag
1. a) wat is de visie van Dawkins?
b) wat is de visie van atheïst alain de botton? Zou botton zich kunnen vinden in Dawkins visie?
2. a) tekstje : is dit geschreven door Dawkins? (een tekst van de boeddhisten over dat alles lijden
is).
b) En zeggen welke taal dit is,en dat was performaties en uitleggen waarom.
c) analogie uitleggen
3. levensvraag
1. a) Geef (niet bespreken) de fases van Kubler-Ross voor lijden b
b) Kan je deze fases ook terugvinden in het verhaal van Job en het Christen gebeuren. Leg uit.
c) Men zegt dat deze fasen niet bruikbaar zijn in het Hindoeïsme. Is dit zo en hoe staan zij
tegenover het lijden dan.
2. a) Tekstje van een wiskundige filosoof. Zeggen tot welk model van geloof en wetenschap het
behoort.
b) Geef de verschillende vormen van ongeloof.
3. Eigen levensvraag
Download