Street_Corner_Society

advertisement
Street Corner Society (William Foot Whyte, 1973)
o
o
o
o
o
o
o
Kwalitatief veldonderzoek, beroemdste vb van sociologisch onderzoek via participerende observatie
‘Cornerville’: Italiaanse sloppenwijk in Boston
 Bedoeling was ‘community study’: geschiedenis v district, econ situatie, pol organisatie,
onderwijs, kerk, gezondheid en soc attitudes  ging al snel over tot studie van de ‘mensen in
actie) om te achterhalen hoe de sl gestructureerd was
 Begon nt met een theoretisch kader, wel met enkele onderzoeksvragen
Kiest voor participerende observatie  3 jaar woonde hij bij Italiaans restauranthouder en doet mee
met activiteiten van de lokale groepen
Ethische code = verborgen waarneming (enkel Doc weet dat hij onderzoeker is)
Bestudeerde jongeren, gokkers, politici
 Jongeren:
 2 groepen ‘corner boys’ (laagopgeleid, werkloos) vs ‘college boys’
 Werd door informant ‘Doc’ geïntroduceerd in de groep (leert hem de lokale
gebruiken, raar en advies, … )
 Whyte ontrafelt soc structuur van de groep: sl wdt gezien als hiërarchische structuur
waarin en posities en verplichtingen vastliggen en aanvaard worden
 Bij bowlingspel: status-hiërarchie wdt perfect weerspiegeld in de scores
(onafhankelijk van het kunnen) “groepshiërarchie bepaalt uitslag
competitieve gebeurtenissen”
 Er is ongelijke verdeling v macht: naar de leiders wordt er het meest
geluisterd
 Hij merkt dat Doc de leider van de Nortons is: naar hem wordt geluisterd,
men wilt dat Doc naar hen luistert, men volgt zijn advies, …
 Bestudeerde ook de invloed van ‘settlement house’ (vangt Italiaanse immigranten op):
mts’lijke werken alleen oog voor die hogerop willen geraken in sl
 Whyte werd ook lid van een club op de ‘recketeers’(illegale gokkers) te bestuderen: neemt
uitvoerig notities om hiërarchie te zien
 Bestuderen v politici: bood zich aan als gratis hulpje vd secretaris van een lokale politicus
Had ook aandacht voor de relaties tss de slum en de ruimere Amerikaanse sl  Jongeren staan voor
dilemma: isolement of vervreemding
Methodologisch appendix: voorgeschiedenis v onderzoek w beschreven en ontwikkeling v
probleemstelling tijdens onderzoek
Download