Hospitawonen

advertisement
Hospitawonen
Presentatie voor welzijnsoverleggen
Inhoud
1.
2.
19/7/17
Algemene context
Hospitawonen voor 55-plussers
Ouderenzorg
2
Algemene context
1. Algemene context
Wat?
 Wie?
 Doelstellingen
 Juridische aandachtspunten

19/7/17
Ouderenzorg
4
1.1. Wat?

Iemand met een eigen woning

Éen kamer

Verhuurt aan één persoon

Delen minstens één specifieke ruimte
19/7/17
Ouderenzorg
5
1. 2. Wie?

De verhuurder

Is eigenaar van het huis

Is bewoner van het huis

Is daar gedomicilieerd

Verhuurt één kamer
19/7/17
Ouderenzorg
6
1. 2. Wie?

De huurder

Gebruikt de kamer niet voor
beroepsactiviteiten

Deelt minstens één gemeenschappelijke ruimte

Bewoont de kamer alleen

Mag domiciliëren
19/7/17
Ouderenzorg
7
1. 3. Doelstellingen

De onderbenutte huizen rationeler
bezetten

Betaalbaar wonen voor beide partijen
mogelijk maken
19/7/17
Ouderenzorg
8
1.4. Juridische aandachtspunten

Voor de verhuurder

Invloed op belastingen?

Invloed op lening/woonbonus/woonpremie?

Gevaar in eventuele schulden van de huurder?
19/7/17
Ouderenzorg
9
1.4. Juridische aandachtspunten

Voor de huurder

Als voldoet aan de voorwaarden van
hospitawonen, geen invloed op de categorie
van het leefloon
19/7/17
Ouderenzorg
10
Hospitawonen voor 55plussers
2. Hospitawonen voor 55-plussers
Wat?
 Wie?
 Doelstellingen
 Toeleiding

19/7/17
Ouderenzorg
12
2.1. Wat?

Iemand met een eigen woning

Één kamer

Verhuurt aan één persoon

Delen minstens één specifieke ruimte
19/7/17
Ouderenzorg
13
2.2. Wie?

De verhuurder

Is eigenaar van het huis

Is bewoner van het huis

Is daar gedomicilieerd

Verhuurt één kamer

Is 55-plus
19/7/17
Ouderenzorg
14
2.2. Wie?

De huurder

Gebruikt de kamer niet voor beroepsactiviteiten

Deelt minstens één gemeenschappelijke ruimte

Bewoont de kamer alleen

19/7/17

Student

Een kwetsbare alleenstaande op de woningmarkt

Een alleenstaande met een leefloon
Mag domiciliëren
Ouderenzorg
15
2.2. Wie?

Profiel van de huurder

Focus op een goede match tussen de 55-plusser en
de huurder

Openstaan voor de woonvorm

Voldoende sociale vaardigheden

Voor de prijs is er een wederzijdse overeenkomst

De woonbegeleider ziet toe dat het financiële niet de
overhand neemt
19/7/17
Ouderenzorg
16
2. 3. Doelstellingen

De onderbenutte huizen rationeler
bezetten

Betaalbaar wonen voor beide partijen

Eenzaamheid tegengaan

Gevoel van veiligheid creëren

Wederzijdse ondersteuning
19/7/17
Ouderenzorg
17
2. 4. Toeleiding

Focus op het werven van verhuurders

Stap 1: screenen dossiers en doorgeven
aantallen

Stap 2: In samenspraak wordt bepaald welke
stappen er verder ondernomen worden
19/7/17
Ouderenzorg
18
2.4. Toeleiding
Muriel Milleville
maatschappelijk werker
OCMW Gent - Ouderenzorg
Themawerking en Wonen
Jubileumlaan 217, 9000 Gent
Tel.: 09 266 95 39
[email protected]
Je kan ook terecht bij:
[email protected]
19/7/17
Ouderenzorg
19
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards