PowerPoint-presentatie

advertisement
Project Ouderenzorg Bronovo
Marleen Hartevelt ([email protected])
Doel:
Optimale zorg voor de meest kwetsbare ouderen
Acties:
 Screening en Interventies
Het identificeren van de kwetsbare ouderen op de eerste hulp en
de verpleegafdelingen en het volledig implementeren VMSprotocol en interventies, inclusief cognitietest (6CIT)
 Aandachtvelders
Elke verpleegafdeling heeft aandachtsvelder Ouderenzorg. Zij is
verantwoordelijk voor het aandachtsgebied ouderenzorg, is
aanspreekpunt en coördineert alle activiteiten op dit gebied;
 Scholing
Alle verpleegkundigen volgen E-learning module en
scholingsdag. De aandachtvelders krijgen aanvullende scholing.
Resultaten
Kenmerken populatie 70+
70 plus tov opnamen
37 %
totaal
Acute opname
81 %
Vrouw
59 %
Gescreend
84 %
Fysieke beperking
Ondervoeding
Hoog Valrisico
Delierrisico
Afwijkende 6CIT
(cognitietest)
Kwetsbaar (VMSplus)
26 %
28 %
34 %
48 %
16 %
21 %
 Geriatrisch Team
Bezoekt de als kwetsbaar aangemerkte oudere patiënten
en
adviseert
de
behandelend
arts
en
afdelingsverpleegkundige.
 Checklist Seniorvriendelijk Verbouwen
Alle (ver) bouwplannen worden getoetst
seniorvriendelijk middels een checklist.
op
 Project Vrijwilligers Ouderenzorg
Geschoolde vrijwilligers ondersteunen kwetsbare
ouderen op de verpleegafdeling met bewegen, voeding
en oriëntatie.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards