Werkblad laat komen dat spul opdracht 1

advertisement
begrippen ontvangen van goederen
UITWERKING
Begrip
Omschrijving
externe
De weg van de goederen (de goederenstroom) tot aan de
goederenstroom
winkel.
interne
De weg die de goederen in de winkel afleggen (begint bij de
goederenstroom
ontvangst en eindigt wanneer de klant het artikel mee naar
huis neemt).
geleidedocument
Document dat bij de goederen zit.
vervoersbewijs
Bewijsstuk waarmee de chauffeur kan aantonen dat de
goederen op de juiste manier vervoerd en afgeleverd zijn.
vrachtbrief
Geleidedocumenten waarop alle goederen die geleverd
worden staan vermeld.
paklijst
Document met de opsomming van de verpakte goederen
(verzendbon, afleveringsbon, orderbon, paklijst).
zendingslabel
Handterminal met de functie van elektronische vrachtbrief.
franco
Leveringsvoorwaarde waarbij de afzender (de leverancier)
de vrachtkosten betaalt.
inkoopfactuur
Nota, rekening van de geleverde goederen.
leveringsvoorwaarde
Afspraken ten aanzien van de levering van de goederen.
betalingsvoorwaarden Afspraken betreffende de betaling van de goederen (wijze,
termijn enzovoort).
verzendlijst
Document met de opsomming van de verpakte goederen
(verzendbon, afleveringsbon, orderbon, paklijst).
niet-franco
Leveringsvoorwaarde waarbij de ontvanger (de winkelier)
de vrachtkosten betaalt.
onder rembours
Leveringsvoorwaarde waarbij de ontvanger (de winkelier)
de vrachtkosten betaalt maar ook de geleverde goederen.
Vaak betreft het een levering van een leverancier waar
Begrip
Omschrijving
weinig zaken mee gedaan wordt. Ook kan het zijn de
kredietwaardigheid van de winkelier ter discussie staat.
pakbon
Document met de opsomming van de verpakte goederen (ook
verzendbon, afleveringsbon, orderbon, paklijst).
eerste
Eerste controle van de kwaliteit van de goederenzending (de
kwalitatieve controle
verpakkingen).
eerste
Controle van het aantal verpakkingseenheden (de
kwantitatieve
hoeveelheden) met wat op de vrachtbrief staat.
controle
manco
Tekort.
nee-verkoop
Niet kunnen leveren omdat het gevraagde artikel niet
voorradig is.
tweede
Controleren of de geleverde artikelen de juiste kwaliteit
kwalitatieve controle
hebben.
tweede
Controleren of de in de geleverde dozen (collo) ook de juiste
kwantitatieve
artikelen in de juiste aantallen geleverd worden.
controle
Download