Functiebeschrijving “Magazijnbeheerder”

advertisement
Functiebeschrijving “Magazijnbeheerder”
Doel van de functie : Het magazijn van de entiteit efficiënt beheren om de entiteit te voorzien
van alle goederen die nodig zijn voor een vlotte dagelijkse werking.
Belangrijkste resultaatgebieden :
 De in- en uitgaande goederen in het magazijn (wisselstukken, materieel, materiaal,
onderhoudsproducten, werkkledij, beschermkledij, kantoorbenodigdheden, ...) dagelijks
opvolgen hetzij manueel, hetzij op PC.
 De kwantitatieve controle verrichten van de leveringen en de borderellen ‘ voor ontvangst ‘
aftekenen, de leveringen uitpakken en op de juiste plaats zetten in het magazijn.
 De magazijnbestanden bijhouden en de voorraden (minimum/maximum) bewaken : leveringsrecords bijhouden, artikelen onderhouden, artikelen opvragen, verbruik boeken, eenvoudige voorraadstatistieken opmaken, mutatie-overzichten en voorraadoverzichten opmaken, voorraadcorrecties aanbrengen, herwaarderingen van de voorraden doorvoeren, ...
 Inventarissen helpen opmaken.
 Goederen die in voorraad blijven omdat zij niet (langer) meer opgevraagd worden, melden
zodat deze uit voorraad kunnen genomen worden.
 Vanuit de verbruiksstaten informatie verstrekken aan de chef met het oog op de
begrotingsopmaak en - opvolging.
 Leveringsbonnen, borderellen op hun volledigheid nazien.
 Bestellingen klaar maken, pakketten met goederen samenstellen, er zorg voordragen dat
deze ter bestemming komen.
 De magazijnruimte(s) net en ordelijk houden.
 ...
Technische bekwaamheden :






kennis PC gebruik
enige basiskennis van de goederen
kennis van de procedures en van de werkafspraken
kennis van de organisatie, weten wie aangesproken moet worden
kunnen rapporteren (mondeling en schriftelijk)
...
Persoonlijke bekwaamheden :
Zelfstandig werken




kan met een minimum aan informatie het werk doen
vraagt niet voor alles hulp
vindt de weg in de documenten, controleert steeds de volledigheid ervan
...
Planning en organisatie




werkt inkomende en uitgaande goederen snel weg
plant verschillende taken volgens prioriteit
werkt volgens een (eigen) systeem waarin gemakkelijk iets kan worden teruggevonden
...
Verantwoordelijkheidszin




is bereid om van het uurschema af te wijken indien nodig
verliest of verspilt geen goederen, is eerlijk
sluit bij het beëindigen van de dagtaak de magazijnen steeds af
...
Orde en nauwgezetheid




ruimt magazijnen op, laat niets rondslingeren
zorgt voor een systeem in het beheer van de voorraden
plaatst binnenkomende goederen onmiddellijk op hun plaats en vindt snel terug wat gevraagd wordt
...
Soepelheid




past het werkschema, de werkplanning aan onvoorziene omstandigheden aan
neemt zo nodig bijkomende opdrachten op, presteert extra werk
kan het werkritme aanpassen aan het werkvolume
...
Zin voor goede dienstverlening




komt afspraken correct na
onderbreekt zo nodig eigen werk om anderen vooruit te helpen
informeert betrokkene waarom bepaalde diensten/bestellingen niet of slechts ten dele uitgevoerd zijn
...
Download