Openbare verkoop van gemeentelijke goederen

advertisement
Openbare verkoop van gemeentelijke goederen
Locatie: Poort van Heusden, roze kasteel
Vrijdag 16 juli kijkdag van 14.00 – 20.00 uur
Zaterdag 17 juli verkoop goederen van 12.00 – 17.00 uur
De goederen die de gemeente Heusden te koop aanbiedt, zijn afkomstig uit de
gemeentehuizen van Drunen en Vlijmen en het stadhuis van Heusden van voor de
gemeentelijke herindeling in 1997.
De volgende objecten zullen o.a. worden aangeboden:











 Stoelen en tafels
 Meubilair afkomstig uit de trouwzaal Drunen
 Enkele antieke tafeltjes
 Vloerkleden, o.a. een vloerkleed met het wapen van de voormalige
gemeente Drunen
 Gebruiksvoorwerpen zoals kopjes, schoteltjes, asbakken etc. met daarin
de logo’s van de voormalige gemeenten
 Jumelage- en relatiegeschenken
 Bloempotten, kruiken en keramiek
 Prenten en foto’s Koninklijk huis
 Oude luchtfoto’s van de diverse kernen van de gemeente
 Enkele gedateerde maquettes, zoals een maquette van de verbouwing
van het gemeentehuis van Vlijmen in 1987
 Schilderijen, etsen en litho’s met doorgaans een geringe marktwaarde,
o.a. afkomstig uit de voormalige Beeldende Kunstenaarsregeling (BKR)
De goederen zijn vooraf voorzien van een prijs, over de prijs is geen onderhandeling
mogelijk. Goederen dienen ter plekke afgerekend te worden.
Het roze kasteel is te bereiken via de ingang aan de Vimmerik. Het is niet toegestaan om te
parkeren binnen de poort, bezoekers worden verzocht hun auto te parkeren op het
parkeerterrein aan de Vimmerik. De goederen dienen dezelfde dag te worden meegenomen.
Kopers dienen zelf te zorgen voor vervoer!
Download