Slikvideo - Revalidatiecentrum Overleie

advertisement
Verloop
w De voorgeschiedenis en de huidige toestand van het voedingsverloop worden
besproken met een diëtist en een arts.
w Afname:
" Het kind krijgt een loodjas om,
" Houding: zoals het kind normaal te eten krijgt, eventueel zelfs op de
schoot van de ouder,
" Consistentie: gewone voeding vermengd met contrastvloeistof (meestal
smaakloos),
" Mogelijks probeert men verschillende houdingen uit en gebruikt men nog
andere soorten voeding,
" De ouder of de verpleegkundige geeft het kind eten,
" Het onderzoek duurt ca. 30 minuten, waarvan ca. 10 min. actieve
deelname van het kind wordt verwacht.
" Tijdens het onderzoek zijn een radioloog, een logopedist en een
verpleegkundige aanwezig.
conclusie en adviezen
Aan de hand van de verkregen videobeelden kan onmiddellijk een analyse gemaakt
worden van het slikverloop. De logopedist en de arts kunnen conclusies en
adviezen formuleren. Met die gegevens kan men een therapie instellen:
w medisch: operatief, medicamenteus, eventueel sondevoeding,
w logopedisch: aanpassen van houding, consistentie, instructies i.v.m.
mondmotoriek (afhappen van de lepel, kauwen, tongbewegingen…)
5. Praktisch
Waar: Universitair Ziekenhuis Gent - polikliniek voor kinderen.
Revalidatiecentrum Overleie
Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk
Leen Vercaemst - [email protected]
Revalidatiecentrum Overleie
Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk
infor matie br oc hur e
Slikvideo
1. Het normale slikproces
2. Vermoeden van slikproblemen
Een gezonde volwassene slikt dagelijks tussen de 800 en 2400 keer. Dit getal is
sterk afhankelijk van de hoeveelheden voedsel en vocht die worden genuttigd.
Wanneer er een “verstoring” optreedt binnen deze fases, kunnen slikproblemen
ontstaan. Mogelijke indicaties zijn:
w pijngrimassen vóór, tijdens en/of na het slikken,
w hoesten tijdens de voeding, verslikken, risico op penetratie (voedsel dat in de
luchtwegen terecht komt),
w kokhalzen,
w recidiverende luchtweginfecties, longontsteking tengevolge van aspiratie,
w terugvloei van voedsel langs de neus
w onvoldoende heldere stemgeving (borrelende stem; vochtige, grove ruis)
w problemen bij het uitstippelen van een voedingsbeleid (vb. wel of geen sonde).
Merken we één of meerdere van deze indicaties op, dan kan de afname van een
slikvideo overwogen worden.
Slikken doet een gezond persoon zonder erbij na te denken; het verloopt
automatisch. De normale slikbeweging is een uiterst gecompliceerd samenspel
van diverse spieren, waar timing, coördinatie, gevoel en spierkracht een grote rol
spelen. Gewoonlijk wordt het normale slikproces ingedeeld in drie fases.
In de eerste fase (orale fase) wordt het voedsel via de mond naar de keelholte
overgebracht. Deze fase is willekeurig en daardoor het meest beïnvloedbaar.
3. Wat is een slikvideo?
In de tweede fase (pharyngeale fase) gaat de voedselbrok van de keelholte naar
de slokdarm. Deze fase gebeurt reflexmatig.
De slikvideo (of videofluoroscopie) is een onderzoek waarbij er d.m.v. een röntgenopname een beeld gekregen kan worden van de bewegingen in de mond-keelholte
en de slokdarm. Je bekomt onmiddellijk een videobeeld terwijl de slikactiviteit wordt
uitgevoerd. Dit resultaat geeft ons indicaties en is een therapeutisch middel om het
voedingsproces eventueel aan te passen.
4. Procedure
In de derde fase (oesophageale fase) doorloopt het voedsel de slokdarm tot in de
maag. Dit gebeurt eveneens reflexmatig.
De voorbereiding
w Er wordt een afspraak gemaakt.
w De ouder(s) en eventueel een therapeut begeleiden het kind.
w Het nodige materiaal wordt meegebracht:
- verwijsbrief van een arts.
- voeding.
- eventueel een zithulp.
Download