Ik ben dagenlang onderweg geweest om hier te komen. Onbekende

advertisement
Het conflict in Zuid-Sudan kost al
honderden mensen het leven. Dorpen
en velden zijn verwoest. Voor drie
miljoen mensen dreigt honger. Er is
gebrek aan water, voedsel, medicijnen
en tenten.
Hulp is hard nodig!
Ik ben dagenlang
onderweg geweest om hier
te komen. Onbekende
mannen hebben mij
gedragen omdat ik
nauwelijks kan lopen en
bijna blind ben. Toen ik
eindelijk in het kamp
kwam, was er geen
voedsel voor mij.” Nyaluek (oudere vrouw,
leeftijd onbekend)
Dorcas, Red een Kind,
Tear, Woord en Daad
en ZOA startten samen
noodhulp
Hulp voor bevolking in
Zuid-Sudan
Hulp aan Zuid-Sudanese
vluchtelingen
in Oeganda en Ethiopië
Mensen voorzien van
water, latrines,
waterpompen,
voedsel en zaaigoed
Helpen met
onderkomens en
onderwijs
Tienduizenden mensen
hebben dringend hulp
nodig!
Wilt u bidden voor de
slachtoffers en de
hulpverleners?
Mogen wij op uw
bijdrage rekenen?
 Straks
 De
zal hiervoor een deurcollecte
gehouden worden.
diaconie beveelt deze collecte van
harte aan!
 Hulp
is hard nodig!
Download