PowerPoint Noodhulp Filipijnen 19Nov13

advertisement
‘De situatie is desastreus. De schade is
enorm. Er is beperkt voedsel en water in het
getroffen gebied. Vele huizen zijn verwoest.
Op dit moment onderzoeken we de schade en
delen we hulppakketten uit’
Jun Pascual, AMG Filipijnen
Windkrachten van meer dan 300 km per uur.
Golven hoger dan 15 meter.
Ruim 11 miljoen mensen zijn getroffen.
Ruim 500.000 mensen zijn ontheemd.
Naar schatting zijn er duizenden slachtoffers.
Huizen zijn verwoest en
wegen weggevaagd.
Er is gebrek aan eten,
water, dekens, tenten
en medicijnen.
 Christelijke
organisaties
voeren gezamenlijk actie.
 Plaatselijke
hulporganisaties en lokale
kerken bieden medische
zorg, schoon drinkwater,
voedsel en onderdak.
 Eerste
noodhulp:
medische zorg,
uitdelen van voedsel,
water, slaapmatjes,
zeildoek en kleding
aan 12.000 mensen
 Noodhulpteams
ter
plaatse onderzoeken
waar en hoe hulp
uitgebreid kan worden
 Veel
meer mensen
hebben dringend hulp
nodig!
 Bid
alstublieft voor de
slachtoffers
 Geef
gul aan de collecte
Kijk op www.noodhulpfilipijnen.nl voor meer informatie
Download