PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschapen module 3 Groepsled

advertisement
PGO-leidraad Algemene NatuurWetenschapen
module
3
voorzitter:
Groepsleden
notulist:
(max. 4)
Overige:
Thijs van de Straat
Wout Jaspers, Oscar Kanaar,
Jochem Hendrix
Artikel (titel) Het gekloonde schaap Dolly
De voorzitter leidt de groep door de verschillende stappen van de zevensprong
en is verantwoordelijk voor de verwerking van de leerstof door de groepsleden.
In de eerste les moet stap 1 t/m 5 verwerkt worden, in de tweede les stap 6 en
7. De notulist vult dit blad in en is verantwoordelijk voor de rapportage aan de
docent.
1. Verhelder onduidelijke termen en begrippen
transgeen organisme = Een organisme dat een vreemd gen afkomstig van een ander soort organisme in zijn erfelijk
materiaal draagt.
Ooi = Vrouwelijk schaap
2. Definieer het centrale probleem / vraag van het artikel
Wie was Dolly het gekloonde schaap?
3. Analyseer het artikel / de rode draad
Dolly is een schaap met vier moeders en ze is identiek aan een van die vier. Dolly was het eerste succesvol gekloonde
schaap dat niet gekloond is uit een embryo. Dit zorgde voor oproer omdat men rond deze tijd zich zorgen ging maken
over het welzijn van dieren.
Door transgene experimenten hebben we geneesmiddelen kunnen maken van transgene melk.
We kunnen embryo’s manipuleren en zo van te voren bepalen wat de eigenschappen van het organisme gaan worden.
Hindernissen van commercieel klonen is de hoge kosten, lage slagingskans en het identificeren van commercieel nuttige
genen.
Een vroege vorm van genetische manipulatie is selectie waarbij mensen dieren met gewenste eigenschappen met
elkaar laten paren, dit heeft geresulteerd in de domesticatie van organismes.
1
4. Orden de ideeën uit de analyse van het probleem
Dolly is een schaap met vier moeders en ze is identiek aan een van die vier. Dolly was het eerste succesvol gekloonde
schaap dat niet gekloond is uit een embryo. Dit zorgde voor oproer omdat men rond deze tijd zich zorgen ging maken
over het welzijn van dieren.
Door transgene experimenten hebben we geneesmiddelen kunnen maken van transgene melk.
We kunnen embryo’s manipuleren en zo van te voren bepalen wat de eigenschappen van het organisme gaan worden.
Hindernissen van commercieel klonen is de hoge kosten, lage slagingskans en het identificeren van commercieel nuttige
genen.
Een vroege vorm van genetische manipulatie is selectie waarbij mensen dieren met gewenste eigenschappen met
elkaar laten paren, dit heeft geresulteerd in de domesticatie van organismes.
5. formuleer leerdoelen
1. Wie was stier Herman?
2. Op welke manier kan transgendere melk mensen genezen?
3. Welke diersoorten zijn al gekloond door mensen?
procescontrole docent
(punten, datum)
 
6. Beantwoord je leerdoelen
1. Stier Herman was het eerste succesvol gekloonde transgendere rund ter wereld. Zijn creatie was een
doorbraak omdat de creatie van een transgender rund kan leiden tot genezende transgendere melk.
http://www.naturalis.nl/nl/het-museum/topstukken/stier-herman/
2. Bij transgendere melk kunnen we de hoeveelheid lactoferine aanpassen. lactoferine is een stof die het
afweersysteem stimuleert door te beschermen tegen bacteriën, schimmels en virussen. Dit kan dus helpen tegen
veel ziektes.
http://gezondheidsweb.blogspot.nl/2011/10/lactoferrin.html
3. De tot nu toe gekloonde diersoorten zijn: De karper, kat, hert, hond, fret, kikker(visje), fruitvlieg, gaur
(soort rund), geit, paard, muis, mouflon, muilezel, varken, Pyrenese steenbok, konijn, rat, resusaap, schaap,
waterbuffel, wolf en verscheidende soorten vee.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_animals_that_have_been_cloned#Gaur
7. Schrijf een korte samenvatting van de 'oplossing' van dit probleem
Dolly is een schaap met vier moeders en ze is identiek aan een van die vier. Dolly was het eerste succesvol gekloonde
schaap dat niet gekloond is uit een embryo.
procescontrole docent
(punten, datum)
 
Bronvermeldign:
Link: http://www.kennislink.nl/publicaties/het-gekloonde-schaap-dolly
Bron±
2
Download