Informele zorg in Vlaanderen

advertisement
INFORMELE ZORG IN
VLAANDEREN
INHOUD
1.Auteurs
2. Het zorgspectrum
2.1 Formele zorg
2.2 Informele zorg
3.Onderzoek
3.1 Sociaal economische kenmerken
3.2 Sociaal demografische kenmerken
4. Bronvermelding
1. AUTEURS
 Lieve
•
•
Onderzoeker bij CoViVe
CoViVe verzorgt onderzoeken naar de socia-economische
impact van de vergrijzing in Vlaanderen en Europa. CoVive
wordt gecoördineerd door het Centrum voor Sociaal Beleid.
 Dirk
•
Vanderleyden
Moons
Het pact van Vilvoorde in concrete cijfers 2008.
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Publicaties/Pages/Publi
caties.aspx
2. ZORGSPECTRUM
2.1 Formele zorg
o Geboden door:
•
•
•
o
o
o
organisaties
systemen
Voorzieningen
Voor zorgbehoevenden
Doel: welzijn en/ of gezondheid van die persoon
bevorderen
Deze zorg wordt meestal betaald
2.2 Informele zorg
o
o
o
zorg die tegemoetkomt aan de noden van een
zorgbehoevende
binnen een intermenselijke, niet-professionele
relatie
Doel: gericht op de zorg te bevorderen en te
ondersteunen
3. ONDERZOEK





‘ Sociaal- Culturele Verschuivingen in Vlaanderen’.
De steekproef van de enquête omvat 1500
respondenten tussen 18 en 85 jaar.
De enquête stelt vragen over de sociaal demografische
en sociaaleconomische gebieden.
Vraag relevant ‘Heeft u het voorbije jaar hulp
geboden aan bij zieke, gehandicapte of bejaarde
familieleden kennissen of buren’.
De enquête stelt dat de helft van de Vlamingen
tussen 18 en 85 jaar het voorafgaande jaar aan de
enquête zieke, gehandicapte of bejaarde familieleden,
kennissen of buren heeft geholpen of verzorgd..
3.1 SOCIAALECONOMISCHE KENMERKEN
o
•
o
•
o
•
o
Geslacht.
vrouwen veel regelmatiger hulp verlenen, mannen
daarentegen gaan vooral hulp bieden op occasioneel vlak.
Leeftijd
hier valt vooral op dat de jongste generaties de meeste zorg
bieden.
Het opleidingsniveau
hoe hoger het opleidingsniveau hoe meer mensen een vorm
van zorg geven.
de huishoudsamenstelling
•
een rol mensen die alleen wonen krijgen vaker hulp.
o
Gezondheid
•
Wie zijn eigen gezondheid als goed tot zeer goed zal
ervaren zal meer informele hulp bieden,
3.2 SOCIAAL DEMOGRAFISCHE
KENMERKEN
Werksituatie
• Mensen die voltijds werken gaan minder
intensieve zorg verlenen dan mensen die deeltijds
werken.
 Het inkomen
• Mensen die moeite hebben om rond te komen
zullen relatief minder hulpverlenen dan mensen
die rond komen

4. BRONVERMELDING
Artikel;
Studiedienst van de Vlaamse Regering (2010).
Informele zorg in Vlaanderen. Rapport (PDF-Document)
Geraadpleegd op 16 november 2010, op
http://www4.vlaanderen.be/dar/svr/Pages/2010-06-23svrrapport2010-3-informele-zorg.aspx

Foto ;
Eurekalert, (2007). Waarom helpen we anderen ?
Geraadpleegd op 8 december 2010, op
http://educatie.ntr.nl/radio/501613/kortnieuws/item/1339953/waarom-helpen-we-anderen/

Download