Versterking van sociale netwerken MEE gaat ervan

advertisement
Versterking van sociale netwerken
MEE gaat ervan uit dat ieder mens onderdeel is van de samenleving. We hebben allemaal het
recht op regie over ons eigen leven. Een sterk sociaal netwerk is hierbij van groot belang. Hoe
krijgen we dit voor elkaar bij inwoners voor wie zo’n netwerk niet vanzelfsprekend is?
De ‘traditionele’ werkwijze is: de betrokkene vertelt zijn verhaal en de professional gaat aan de slag met
het schrijven van een plan, het geven van adviezen en het in gang zetten van te ondernemen stappen.
Maar het kan ook anders. Kijkend door een andere bril vertelt de betrokkene zijn verhaal en houdt het
eigenaarschap daarvan. Dit vanuit de gedachte: ‘mensen en hun omgeving zijn zelf in staat ideeën,
oplossingen en plannen te bedenken voor de kwesties in hun leven’. Door te luisteren, vragen te stellen,
te zwijgen, nieuwsgierig te zijn, niet te oordelen en perspectieven te onderzoeken, faciliteert de
professional de betrokkene om zelf tot een plan te komen. De professional verandert op die manier van
dienstverlener in procesbegeleider. Zie ook het filmpje dat tijdens de workshop is vertoond:
https://www.youtube.com/watch?v=czwDQ0z8yd4
Definitie
Definitie informeel netwerk (bron: Civiq): Een netwerk bestaande uit andere individuen en instellingen
(zoals kerken en scholen) die vrijblijvend en zonder vaste structuur zorgen voor sociale binding en die in
nauw contact staan met elkaar.
Definitie sociaal netwerk: Een netwerk van betekenisvolle personen (familie, vrienden, kennissen en
buren) dat functioneert als ondersteuningsbron voor het eigen welzijn en welbehagen en dat van de
personen in het netwerk. Een kenmerk is dat er sprake is van een emotionele band. Er is sprake van
wederkerigheid.
Het verschil tussen deze twee begrippen is dat het informele netwerk zich richt op sociale binding in een
leefgebied (stad, dorp, wijk of buurt) met interactie tussen individuen en instellingen, terwijl het sociale
netwerk vanuit een emotionele band zich richt op het welzijn van de personen in dat netwerk. Het
informele netwerk kan een basis vormen voor het opbouwen van een sociaal netwerk. In deze workshop
ging het over het versterken van sociale netwerken. Met het versterken van sociale netwerken kan er ook
een positief effect uitgaan naar de sociale binding in onze samenleving. Daar zit de samenhang tussen
sociale netwerken en informele netwerken.
Contactpersoon binnen de gemeente Almere: Henriëtte van Aken, [email protected].
Download