Geneesmiddelenbeleid

advertisement
Geneesmiddelenbeleid
Ons geneesmiddelenbeleid verandert. Vanaf 1 januari 2010 hebben wij twee soorten afspraken met
apothekers. Hieronder leggen we uit wat het verschil is.
Contract 1: apotheker met IDEA-contract
De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden. Zijn er van een
geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof en bestaat er
geen medische noodzaak voor één van deze varianten? Dan bepaalt de apotheker welk merkmiddel hij verstrekt.
U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Als u een ander merkmiddel wilt zonder dat daar een medische noodzaak voor
is, krijgt u het middel niet vergoed. Er zijn ook geneesmiddelen die uniek zijn. Deze geneesmiddelen zijn nog
onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk
geneesmiddel nodig heeft, vergoeden wij dit middel uiteraard voor u.
Contract 2: Apotheker met een contract met preferentiebeleid
De apotheker levert geneesmiddelen en dieetpreparaten op basis van de polisvoorwaarden.
Zijn er van een geneesmiddel meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met dezelfde werkzame stof
en bestaat en er geen medische noodzaak voor één van deze varianten? Dan levert de apotheker uitsluitend het
middel dat door ons als preferent middel is aangewezen. U krijgt dit geneesmiddel vergoed. Als u een ander
geneesmiddel wilt dan het preferente middel zonder dat hier een medische noodzaak voor is, krijgt u het middel
niet vergoed. Een overzicht met geneesmiddelen waar meerdere identieke, onderling vervangbare varianten met
dezelfde werkzame stof van zijn vindt u per 2010 op onze website. Op dit overzicht kunt u ook terugvinden wat wij
per werkzame stof als preferent middel hebben aangewezen. Er zijn ook geneesmiddelen die uniek zijn. Deze
geneesmiddelen zijn nog onder patent en mogen nog niet door andere farmaceutische fabrikanten worden
nagemaakt. Als u een dergelijk geneesmiddel nodig heeft, vergoeden wij dit middel uiteraard voor u.
Apotheker zonder contract met ons
Wij hebben alle apothekers de keuze tussen deze twee contracten aangeboden. Sommige apothekers hebben
ervoor gekozen om geen contract te tekenen. Met deze apothekers zijn dus ook geen afspraken gemaakt. U moet
de kosten voor geneesmiddelen en dieetpreparaten bij deze apothekers zelf voorschieten. De nota kunt u daarna
bij ons declareren. Ook voor apothekers zonder contract geldt ons preferentiebeleid. Als u een nota indient voor
een preferent middel, dan heeft u recht op een vergoeding van 80%.
- Als u een nota indient voor een niet- preferent middel en u bent verzekerd op grond van de
basisverzekering Zorg Plan, dan heeft u uitsluitend recht op een vergoeding van 80% als u een kopie
van het recept of een verklaring van de huisarts meestuurt, waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit
geneesmiddel.
- Bent u verzekerd op grond van de basisverzekering Keuze Zorg Plan dan heeft u uitsluitend recht op
een vergoeding van 100% als u een kopie van het recept of een verklaring van de huisarts meestuurt,
waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit geneesmiddel.
Er zijn ook geneesmiddelen die uniek zijn. Deze geneesmiddelen zijn nog onder patent en mogen nog niet door
andere farmaceutische fabrikanten worden nagemaakt. Als u een dergelijk geneesmiddel nodig heeft, heeft u
zowel bij de basisverzekering Zorg Plan als Keuze Zorg Plan recht op een vergoeding van 80% van dit middel.
Vergoedingslimiet
Bij alle apothekers (met en zonder contract) geldt dat als voor een groep onderling vervangbare geneesmiddelen
een vergoedingslimiet is vastgesteld, u voor een geneesmiddel uit die groep recht heeft op vergoeding tot
maximaal de vergoedingslimiet en voor zover er aan eventuele aanvullende vergoedingsvoorwaarden is voldaan.
Medische noodzaak
Als er sprake is van medische noodzaak voor een bepaald merkmiddel, dient de voorschrijver (arts) dit op het
recept aan te geven. Uw apotheker met IDEA-contract of contract met preferentiebeleid zal u dan dit middel
leveren en bij ons declareren.
Bij een niet-gecontracteerde apotheker betaalt u het middel zelf en dient u de nota zelf bij ons in. Bent u
verzekerd op grond van de basisverzekering Zorg Plan dan heeft u uitsluitend recht op een vergoeding van 80%
als u een kopie van het recept of een verklaring van de huisarts, waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit
geneesmiddel, samen met de nota bij ons indient. Bent u verzekerd op grond van de basisverzekering Keuze
Zorg Plan dan heeft u uitsluitend recht op een vergoeding van 100% als u een kopie van het recept of een
verklaring van de huisarts, waaruit de medische noodzaak blijkt voor dit geneesmiddel, samen met de nota bij ons
indient.
Download