Merkloze geneesmiddelen

advertisement
Merkloze geneesmiddelen
Een duur of goedkoop geneesmiddel?
OHRA vindt het belangrijk om de premies betaalbaar te
houden. Dit doen we onder andere door afspraken te maken
met artsen en apothekers over het voorschrijven van merkloze
geneesmiddelen
Dit heet het ‘voorkeursbeleid geneesmiddelen’. In deze folder
leest u wat dit voor u betekent.
Een duur of goedkoop geneesmiddel?
Merkgeneesmiddelen zijn vaak een stuk duurder dan merkloze
geneesmiddelen. Toch hebben deze middelen exact dezelfde
werking en dezelfde werkzame stof. Het verschil in prijs zit voornamelijk in het patent van het merkgeneesmiddel. Voordat een
geneesmiddel op de markt komt heeft de fabrikant jarenlang
onderzoek gedaan. Dit kost veel geld. Door het patent krijgt de
fabrikant gedurende een bepaalde periode het alleenrecht om
een middel op de markt te brengen en kan daarmee een hoge
prijs vragen. Na afloop van het patent mogen andere fabrikanten het middel ook maken. Zij vragen een lagere prijs. Ondanks
de lagere prijs is de werkzame stof gelijk en is de kwaliteit
beoordeeld en veiligheid goedgekeurd door een landelijk instituut: het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG).
Wisseling van doosje, kleur of vorm van
geneesmiddel?
Door ons geneesmiddelenbeleid kan het zijn dat uw geneesmiddelen een ander doosje, vorm of kleur hebben dan u
gewend bent. Wij begrijpen dat dit soms lastig voor u is.
2
Heeft u een voorkeursgeneesmiddel
niet eerder gebruikt?
OHRA wil de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar houden. Dit doen wij onder andere door ieder jaar uit een groep
onderling vervangbare geneesmiddelen minimaal één geneesmiddel aan te wijzen dat voor vergoeding in aanmerking komt.
Dit heet het voorkeursbeleid. Dit is zo afgesproken met artsen en
apothekers,
maar ook met u, via de polisvoorwaarden. Voor merkloze
geneesmiddelen, die niet voorkomen in het voorkeursbeleid,
geldt dat alleen de laagste prijs wordt vergoed. Hierdoor kan
het voorkomen dat u van merk moet wisselen. Welk doosje,
vorm of kleur dan ook: de werkzame stof, en daarmee de werking, blijft altijd gelijk.
Heeft u een voorkeursgeneesmiddel niet eerder
gebruikt?
U Heeft alleen recht op vergoeding van het voorkeursgeneesmiddel. U kunt een specifiek (merk)geneesmiddel vergoed
krijgen als de behandeling met het voorkeursgeneesmiddel
medisch gezien voor u onverantwoord is. Dit kan alleen worden
bepaald als u het voorkeursgeneesmiddel echt Heeft geprobeerd. De apotheker zal dit altijd eerst controleren. Als blijkt dat
u niet eerder het voorkeursgeneesmiddel Heeft gebruikt, wordt
het specifieke (merk)geneesmiddel niet vergoed.
Bijwerkingen of overgevoeligheid
Na gebruik kan alsnog blijken dat het voorkeursgeneesmiddel
voor u medisch gezien niet geschikt is. Als u dit merkt, kunt u dit
3
Vergoeding
bespreken met uw behandelend arts en apotheker.
Zij kunnen beoordelen of het medisch nood-zakelijk is dat u toch
een specifiek (merk)geneesmiddel gebruikt. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de kans zeer klein is dat u wegens
bijwerkingen of overgevoeligheid voor een bepaalde hulp- of
vulstof moet overstappen naar een duurder geneesmiddel.
Vergoeding
De arts kan op het recept vermelden dat het medisch noodzakelijk is dat u een specifiek (merk)geneesmiddel gebruikt.
De apotheker beoordeelt uiteindelijk of er daadwerkelijk sprake
is van medische noodzaak. De apotheker kan tenslotte controleren of u een middel al eerder Heeft gebruikt en is de deskundige op het gebied van geneesmiddelen. Zo mogelijk overlegt
de apotheker met de arts, voordat er wordt besloten een ander
merk af te leveren dan dat op het recept staat voorgeschreven.
Als u toch het specifieke (merk)geneesmiddel wilt gebruiken,
zonder aantoonbare medische reden, moet u deze kosten zelf
volledig betalen.
>
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen
met OHRA Klantenservice via telefoonnummer
0900 0949 (lokaal tarief). Of kijk op onze website:
580.421.005.001.1246
www.ohra.nl/voorkeursbeleid.
Download