spasfon - De Grote Cavia

advertisement
SPASFON
Bijsluiter voor het publiek
10.05.2001
1
SPASFON
1.
IDENTIFICATIE VAN HET GENEESMIDDEL
1.1.
BENAMING
SPASFON omhulde tabletten
(phloroglucinol en trimethylphloroglucinol –AIB)
1.2.
SAMENSTELLING
Phloroglucin. 80 mg – Trimethylphloroglucin. 80 mg – Sacchar. lact. – Sacchar. – Magnes.
stear. – Calc. algin. – Talc. – Polyvin. acet. – Gelatin. – Titan. diox. (E 171) – Erythros. (E 127)
– Cera alba pro tabl. compressa una obducta.
1.3.
FARMACEUTISCHE VORM - VERPAKKING
Tabletten met 80 mg phloroglucinol en 80 mg trimethylphloroglucinol.
Dozen met 30 tabletten.
1.4.
GROEP
Middel tegen krampen en pijn van de inwendige, spijsverterings-, urinaire en genitale organen.
1.5.
2.
REGISTRATIEHOUDER - FABRIKANT
Registratiehouder :
Fabrikant :
THERABEL PHARMA N.V.
Egide van Ophemstraat 108
1180 BRUSSEL
Laboratoires THISSEN N.V.
rue de la Papyrée 2-6
1420 BRAINE-L'ALLEUD
AANGEWEZEN BIJ
SPASFON wordt gebruikt om nier-, lever- en darmkolieken, colon irritabile (buikpijn met
afwisselend buikloop en verstopping) en pijnlijke regels te verlichten.
SPASFON
Bijsluiter voor het publiek
10.05.2001
NOODZAKELIJK
IS
VÓÓR
HET
GEBRUIK
VAN
2
3.
INFORMATIE DIE
GENEESMIDDEL
HET
3.1.
OMSTANDIGHEDEN WAARBIJ HET GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL MOET
WORDEN VERMEDEN
Gebruik SPASFON niet indien u overgevoelig bent voor het geneesmiddel.
3.2.
BIJZONDERE VOORZORGEN
Aangezien SPASFON geen eigenschappen van atropine bezit, mag u SPASFON zonder
probleem gebruiken indien u een vergroot prostaatvolume of groene staar (te hoge druk binnen
in het oog, ook glaucoom genoemd) vertoont.
SPASFON niet gebruiken gedurende een lange periode: de behandeling moet beperkt blijven tot
de periode tijdens dewelke de pijn optreedt.
3.3.
WISSELWERKINGEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN EN VOEDING
Indien u andere geneesmiddelen gebruikt, raadpleeg dan uw arts alvorens SPASFON te
gebruiken.
SPASFON kan in het bijzonder de opname in het bloed van volgende geneesmiddelen
vertragen: paracetamol (pijnstiller), levodopa (middel tegen de ziekte van Parkinson), thyroxine
(middel tegen een ontoereikende werking van de schildklier) en geneesmiddelen met vertraagde
werking.
3.4.
GEBRUIK BIJ ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING
SPASFON niet gebruiken zonder medisch advies bij zwangerschap en borstvoeding.
3.5.
BESTUREN VAN VOERTUIGEN EN GEBRUIK VAN MACHINES
Niet van toepassing.
4.
AANWIJZINGEN VOOR EEN GOED GEBRUIK VAN HET GENEESMIDDEL
4.1.
HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL ?
De gebruikelijke hoeveelheden SPASFON is 2 tabletten in één keer, 3 keer per dag.
SPASFON
Bijsluiter voor het publiek
10.05.2001
3
Toedieningsweg en –wijze
De SPASFON tabletten met een beetje water inslikken, zonder kauwen noch opzuigen.
4.2.
MAATREGELEN BIJ GEBRUIK VAN TE GROTE HOEVEELHEDEN
Roep een arts bij toevallige inname van een zeer grote hoeveelheid.
Informatie bestemd voor de arts :
Bij toevallige inname van een zeer grote hoeveelheid, dient een maagspoeling toegepast te
worden of moet men de patiënt doen braken indien de inname recent gebeurde. Men zal
aandacht blijven besteden aan elk teken van intestinale atonie.
4.3.
HOUDING INDIEN EEN OF MEER DOSES NIET ZIJN INGENOMEN (... GEBRUIKT,
TOEGEDIEND ...)
U dient SPASFON slechts te gebruiken indien de pijn aanwezig is. U zal bijgevolg niet vergeten
SPASFON in te nemen.
5.
ONGEWENSTE EFFECTEN
Overgevoeligheidsreacties op de huid zijn mogelijk.
Indien u grote hoeveelheden SPASFON gebruikt gedurende een lange periode, kan u mogelijk
gaan lijden aan verstopping ten gevolge van een vermindering van de aktiviteit van de darm.
6.
BEWARING - HOUDBAARHEID
Bewaring : Niet bewaren boven 25°C.
!!! BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN !!!
Houdbaarheid : de uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld: de cijfers na de letters
EX duiden de maand en het jaar van de vervaldatum van het produkt aan (bijvoorbeeld, EX
03/2004 betekent dat het geneesmiddel niet meer mag gebruikt worden na 1 maart 2004).
Na deze datum bestaat het risico dat de werkzaamheid van het geneesmiddel sterk is verminderd
en dat het geneesmiddel ongewenste effecten zou kunnen veroorzaken.
7.
DATUM WAAROP DE BIJSLUITER VOOR HET LAATST HERZIEN IS
06.08.2001
Download