Projectmanagement

advertisement
Projectmanagement
Hoofdstuk 3
Inzet voor een project
© Thomas W. de Boer 2005
Inzet
• Mensen
– Functies: de formele indeling
– Rollen: de informele indeling
– Taken: verantwoordelijkheden en
activiteiten
• Materieel
– Dingen die je gebruikt
• Materiaal
– Dingen die je verbruikt
© Thomas W. de Boer 2005
Mensen: functies
• In de omgeving:
– Opdrachtgever
– Sponsor
– Gebruiker
• Leiding en staf:
– Projectleider
– Secretariaat en administratie
– Managers
© Thomas W. de Boer 2005
Mensen: functies
• Uitvoerende leiding
– Teamleiders
– Managers:
• Risicomanager
• Kwaliteitsmanager
• Financieel manager
• Uitvoerenden
– Analist
– Ontwerper
– Bouwer/aannemer
© Thomas W. de Boer 2005
Mensen: rollen
• (Team)leider
– Natuurlijk overwicht
– Mensen luisteren er naar
• Monitor
– Houdt het project en de uitvoering in de gaten
• Teamwerker
– Houdt het collectief bij elkaar
– Brengt rust in de tent
• Producent
– Harde werker
– Doet wat hij zegt
© Thomas W. de Boer 2005
Mensen: rollen
• Specialist
– Deskundigheid op een klein gebied
– Voorziet in details
• Stimulator
– Werkt goed onder druk
– Brengt enthousiasme in het team
• Netwerker
– Zoekt nieuwe mogelijkheden en contacten
• Innovator
– Creatief
– Bedenkt improvisaties en oplossingen
© Thomas W. de Boer 2005
Teamvorming
• Teamvorming is voorwaarde voor
succes
• Kenmerken van een goed team
– Gemeenschappelijk doel
– Duidelijk omschreven functies
– Duidelijke verantwoordelijkheden
– Communicatiestructuur en kennisdeling
– Gezamenlijke aansprakelijkheid
© Thomas W. de Boer 2005
Materieel en materiaal
• Vaak technisch bepaald
• Andere bepalende factoren
– Methode van productie
– Kennis van de specialisten:
• Analist
• Ontwerper
• Bouwer
– Aansluiting bij bestaande gewoontes
– Kwaliteit
© Thomas W. de Boer 2005
Aanpak van een project
• Vuistregels
– Sluit aan bj de organisatie
• Structuur, type, cultuur
– Kies een methode waar je ervaring mee
hebt
– Aanpak moet passen bij de aard van het
project
– Deelnemers moeten bekend zijn met
methode en aanpak
© Thomas W. de Boer 2005
Zes actiestappers I
• Metaforen voor aanpak van een project
• Zwarte legerschoenen
– Formele werkwijze en standaardprocedures
• Grijze gympies
– Hersenen en denken belangrijker dan
spieren en kracht
• Bruine brogues
– No-nonsense aanpak, gezond verstand
© Thomas W. de Boer 2005
Zes actiestappers II
• Oranje rubberlaarzen
– Gevaarlijke projecten
– Urgentie
• Roze pantoffels
– Menselijkheid en zorg voor anderen
• Paarse rijlaarzen
– Het project wordt gedragen door één
persoon met grote uitstraling
© Thomas W. de Boer 2005
Wanneer wat?
Aanpak
Wanneer
Zwarte legerschoenen
Formele omgeving
Grijze gympies
Opdoen van informatie
Bruine brogues
No-nonse, gezond verstand
Oranje rubberlaarzen
Gevaarlijk, riskant
Roze pantoffels
De mens centraal
Paarse rijlaarzen
Sterke leider
© Thomas W. de Boer 2005
Keuze van de aanpak
• De aanpak van een project is een
keuze
• Wordt bepaald door
– de omgeving
– de aard van het project
– de deelnemers
– jou als projectleider
© Thomas W. de Boer 2005
Praktijk!
• Maak de opdrachten bij hoofdstuk 3
– Welke functies en rollen heb je nodig in
je project?
– Wie neemt welke functie/rol op zich?
– Welke soorten gebruikers onderscheid je?
– Hoe ga je een team vormen?
• Zie ook hoofdstuk 8
– Welke aanpak kies je?
© Thomas W. de Boer 2005
Download