Schrijven

advertisement
Bewegingsklimaat en MRT
Becht S(up)ports
Bea Becht
1
Waar beweegt het kind?
School
Vereniging
vrienden
Kind
Omgevingsfactoren
Thuis
Becht S(up)ports
Bea Becht
2
Integratie bewegingsonderwijs
Buitenspelen
Individueel
Naast elkaar
Gymzaal
Om de beurt
Samen delen
Samenwerk
Individueel
groep
Spelen
Competitie
Klas: Energizers
Grote Motoriek
Fijne Motoriek
Spel
klassikaal
spelen
Becht S(up)ports
Bea Becht
3
Grote en Fijne Motoriek
Becht S(up)ports
Bea Becht
4
Model Mesker
• Ontwikkeling van de hersenen heeft invloed op de
ontwikkeling van het bewegingspatroon.
• Fase van de asymmetrische motoriek/slurffase.(0-9
mnd.)
• Fase van de symmetrische motoriek.(1-6 jr)
• Lateralisatie.(6-9 jr)
• Dominantie. (rond 9 jr)
Becht S(up)ports
Bea Becht
5
Model Gesell
• Van kop naar voet. (evenwicht)
• Van romp naar ledematen.
• Van enkelvoudig naar samengesteld.
• Van totaal naar lokaal bewegen.
Becht S(up)ports
Bea Becht
6
FIJNE MOTORIEK
Becht S(up)ports
Bea Becht
7
PENGREEP:
Goede pronatie van de duim is gewenst voor een
goede pengreep.
Becht S(up)ports
Bea Becht
8
De fijne motoriek:
Test item - Vaardigheid
Stilstaan- Evenwicht
Stuiten- Oog/hand coördinatie
Opponeren- Handmotoriek
‘Knippen- Samenwerking handen
Menstekening- Pengreep en zithouding
Schrijftest- Pengreep en zithouding
Schrift- Leesbaarheid/Snelheid/Schrijfbeweging
Becht S(up)ports
Bea Becht
9
EVENWICHT:
Evenwicht is een situatie waarin zonder verstoring geen
verandering zal plaatsvinden.
Becht S(up)ports
Bea Becht
10
OOG-HAND COÖRDINATIE:
Het besturen van de hand is afhankelijk van onze
oogbesturing.
Becht S(up)ports
Bea Becht
11
GRIJPMOTORIEK:
Pronatie van de duim zorgt voor het grijpen van dingen.
Becht S(up)ports
Bea Becht
12
SAMENWERKING HANDEN:
Voorkeurshand leidt, andere hand begeleidt.
Becht S(up)ports
Bea Becht
13
PENGREPEN
Vuistgreep: Pen wordt vastgeklemd
tussen wijsvinger en duim.
Becht S(up)ports
Gesloten webspace: Pen wordt
vastgeklemd tussen duim en
wijsvinger.
Bea Becht
14
Becht S(up)ports
Bea Becht
15
BRONNEN
• Testmethodiek move2write: Henk Schweitzer
• Schrijven leer je zo/met schrijven vooruit:
www.elseviereducatief.nl
• Handschrift.eigenstart.nl
Becht S(up)ports
Bea Becht
17
Download