“Ondraaglijk licht is de zorg”

advertisement
“Ondraaglijk licht is de zorg”
Reglement voor het schrijven van een column of een cursiefje:
1. Het Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw te Brugge viert in 2010 zijn
honderdjarige bestaan. Daarom schrijft de vakgroep verpleegkunde van het
ziekenhuis een schrijfwedstrijd uit voor een column/cursiefje met als thema:
“Ondraaglijk licht is de zorg”.
2. Aan de wedstrijd kunnen alle verpleegkundigen uit heel Vlaanderen deelnemen.
3. Kruip in je pen en vertel ons hoe jij verpleegkundige zorg ervaart/ziet. Hoe je dit
aanpakt, vanuit welk standpunt je schrijft, laten we aan jou over. We vragen enkel
dat het stuk in het Nederlands en exclusief voor dit doel werd geschreven.
4. Voor alle duidelijkheid:
Een cursiefje is “een humoristische, soms ontroerende vertelling over de dagelijkse
realiteit”.
Een column is “een kort stuk proza waarin de auteur spits en uitdagend zijn mening
ventileert”.
5. Het stuk bevat ongeveer 1500 karakters (spaties niet meegerekend). Stuur het ons
getypt of geprint toe in zesvoud en onder gesloten omslag.
Ieder exemplaar
onderteken je met een schuilnaam. Deze omslag bevat ook een gesloten envelop
waarin je gegevens vermeld staan: je ware naam, je adres en telefoonnummer,
eventueel je e-mailadres, je beroep, je functie en de naam van de school waar je bent
afgestudeerd. Aan de buitenkant van die gesloten omslag noteer je enkel je
schuilnaam. Je adresseert het geheel aan Bea De Rouck, Koning Albert I laan, 8 te
8200 Brugge.
6. We verwachten je tekst uiterlijk op 31 december 2009.
7. Per deelnemer is slechts één inzending toegelaten.
8. De resultaten van de wedstrijd maken we in maart 2010 bekend.
9. De laureaten worden persoonlijk op de hoogte gebracht en uitgenodigd om hun prijs
in ontvangst te komen nemen.
10. De winnende inzendingen krijgen ook een publicatie in de pers.
11. De teksten worden beoordeeld door een jury van deskundigen op vlak van literatuur
en gezondheidszorg.
12. De uitspraak van die jury is bindend en kan geen aanleiding geven tot discussie.
13. Door deel te nemen aan de wedstrijd:
- verklaar je je akkoord met het reglement,
- ga je akkoord met publicatie van je inzending,
- zie je af van elke vorm van aanspraak op auteursrechten of andere vergoedingen.
14. We danken het NVKVV voor zijn ondersteunende medewerking. Een medewerker
van het NVKVV zetelt in de jury.
15. Voor meer inlichtingen kun je terecht bij :
- Mail: [email protected]
- Tel: Lieve Gommers : 050/30.18.00 op maandag en dinsdag de hele dag en op
woensdag in de voormiddag
SUCCES !
Download